Strategia de dezvoltare

 
Strategia Intergrata de Dezvoltare Durabilă a Comunei Murighil 2018-2023
 
   Strategia oferă cadrul de dezvoltare durabilă integrată şi asigură prin proiectele pe domenii de dezvoltare un plan concret de acţiune pentru comuna Murighiol. Strategia comunei Murighiol reprezintă viziunea şi planul de acţiune concret pentru dezvoltarea comunității locale şi este baza de justificare a propunerilor de finanțare.
   Strategia este un document indispensabil pentru justificarea finanţării proiectelor, indiferent de sursa de finanţare, localizează în timp şi spaţiu proiectul pentru care se solicită finanţare şi demonstrează legătura cu alte proiecte, cu elementele dezvoltării comunităţii şi cu dezvoltarea regională.
   Dezvoltarea durabilă reprezintă realizarea unei calităţi mai bune a vieţii în prezent, fără a compromite şansa generaţiilor viitoare la un trai cât mai bun. Aceasta înseamnă realizarea unui echilibru între dezvoltarea economică, cea socială şi protecţia mediului înconjurător. Conform viziunii dezvoltării durabile, progresul integrează obiective imediate şi pe termen lung, acţiuni locale şi globale, probleme economice şi de mediu, toate fiind inseparabile. Dezvoltarea durabilă urmăreşte şi încearcă să găsească un cadru teoretic stabil pentru luarea deciziilor în orice situaţie în care se regăseşte un raport de tipul om/mediu, fie că e vorba de mediul înconjurător, economic sau social.
Strategia comunei Murighiol pentru 2014 – 2020 își propune să aducă toți factorii implicați în îndeplinirea sa la o stare de colaborare sub o aceeași viziune, pentru utilizarea cu un mai mare folos a resurselor proprii, cât și a celor ce pot veni din exteriorul comunei.
 
Toate anunţurile de actualitate sunt la: Anunţuri/comunicate
 
Calendar estimativ lansări sesiuni de depunere proiecte pentru anul 2021
calendar depunere proiecte.pdf  (63,01 KB)  data: 23-07-2021   utilizator: 1  
Anunţ - implementare proiect: CREARE INFRASTRUCTURĂ DE AGREMENT ÎN ZONA TURISTICĂ MURIGHIOL
Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Murighiol, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Creare instrustructură de agrement în zona turistică Murighiol”, cod MySMIS 128780, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 7: „Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului”, Prioritatea de investiţii 7.1: „Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone care să includă reconversia regiunilor indistriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice (investiții în infrastructura de turism)”. Valoarea totală a proiectului este de 23.107.476,21 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 22.645.326,65 lei.

anunt_implementare_proiect.pdf  (939,22 KB)  data: 04-12-2020   utilizator: 1