Strategia de dezvoltare

 
Strategia Intergrata de Dezvoltare Durabilă a Comunei Murighiol 2018-2023
 
   Strategia oferă cadrul de dezvoltare durabilă integrată şi asigură prin proiectele pe domenii de dezvoltare un plan concret de acţiune pentru comuna Murighiol. Strategia comunei Murighiol reprezintă viziunea şi planul de acţiune concret pentru dezvoltarea comunității locale şi este baza de justificare a propunerilor de finanțare.
   Strategia este un document indispensabil pentru justificarea finanţării proiectelor, indiferent de sursa de finanţare, localizează în timp şi spaţiu proiectul pentru care se solicită finanţare şi demonstrează legătura cu alte proiecte, cu elementele dezvoltării comunităţii şi cu dezvoltarea regională.
   Dezvoltarea durabilă reprezintă realizarea unei calităţi mai bune a vieţii în prezent, fără a compromite şansa generaţiilor viitoare la un trai cât mai bun. Aceasta înseamnă realizarea unui echilibru între dezvoltarea economică, cea socială şi protecţia mediului înconjurător. Conform viziunii dezvoltării durabile, progresul integrează obiective imediate şi pe termen lung, acţiuni locale şi globale, probleme economice şi de mediu, toate fiind inseparabile. Dezvoltarea durabilă urmăreşte şi încearcă să găsească un cadru teoretic stabil pentru luarea deciziilor în orice situaţie în care se regăseşte un raport de tipul om/mediu, fie că e vorba de mediul înconjurător, economic sau social.
Strategia comunei Murighiol pentru 2014 – 2020 își propune să aducă toți factorii implicați în îndeplinirea sa la o stare de colaborare sub o aceeași viziune, pentru utilizarea cu un mai mare folos a resurselor proprii, cât și a celor ce pot veni din exteriorul comunei.