Primar, IVANOV FILIP

IVANOV FILIP, Primar

IVANOV FILIP
primarul comunei Murighiol

Studii: mecanic; Liceu-bacalaureat; 
Formaţiunea politică: PNL
Primar la al 5-lea mandat (vârsta: 59 de ani)
   Cea mai bună strategie și cea mai ambițioasă viziune nu înseamnă mai nimic dacă nu ai capacitatea de a le pune în practică. Consider că atragerea de investitori este una din cele mai importante componente a unei strategii. Nu contează cât beton și bitum toarnă o administrație locală - fără un sector privat dinamic nu va avea dezvoltare locală. Ivanov Filip, primarul comunei Murighiol, judeţul Tulcea prezintă proiectele pe care vrea să le realizeze. >>> video descriere


Anunţuri publicate recent
Ofertă vânzare teren intravilan - 24 februarie 2021


2021-02-24 00:00:00 Oferta vanzare teren extravilan nr- 6 din 24-02-2021.pdf  (296,48 KB) : 24-02-2021   utilizator: 1  
Oferte vânzări terenuri extravilane - februarie 2021


2021-02-22 00:00:00 oferte vanzari terenuri extravilane februarie 2021.pdf  (981,50 KB) : 22-02-2021   utilizator: 1  
Ofertă vânzare teren intravilan - februarie 2021


2021-02-18 00:00:00 oferta vanzare teren intravilan.pdf  (61,87 KB) : 18-02-2021   utilizator: 1  
Anunţ - locuinţe disponibile ANL începând cu data de 15 februarie 2021


2021-02-15 00:00:00 locuinte disponibile anl.pdf  (36,82 KB) : 15-02-2021   utilizator: 1  
rezultat concurs angajare şofer la serviciul Public Apă Canal Murighiol din 12-02-2021


2021-02-12 00:00:00 centralizator rezultat final (1).pdf  (25,51 KB) : 12-02-2021   utilizator: 1  
Anunţ - solicitare emitere acord de mediu pentru "Înfiinţare reţea alimentare şi distribuţie gaze naturale în comuna Murighiol, judeţul Tulcea"


2021-02-11 00:00:00 ANUNT- GAZE.pdf  (198,17 KB) : 11-02-2021   utilizator: 1  
ARBDD - anunţ public pentru titular PUZ - Construire adăpost pescăresc în comuna Murighiol


2021-01-26 00:00:00 ARBDD - anunt public pentru PUZ.pdf  (134,85 KB) : 26-01-2021   utilizator: 1  
ANUNŢ - organizare concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie, consilier clasa I, grad profesional asitent în data de 29 ianuarie 2021


2020-12-28 00:00:00 anunt organizare concurs -recrutare consilier asistent.pdf  (89,52 KB) : 28-12-2020   utilizator: 1  
2021-01-19 00:00:00 rezultat proba selectie dosare.pdf  (155,20 KB) : 19-01-2021   utilizator: 1  
Anunţ - implementare proiect: CREARE INFRASTRUCTURĂ DE AGREMENT ÎN ZONA TURISTICĂ MURIGHIOL

Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Murighiol, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Creare instrustructură de agrement în zona turistică Murighiol”, cod MySMIS 128780, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 7: „Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului”, Prioritatea de investiţii 7.1: „Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone care să includă reconversia regiunilor indistriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice (investiții în infrastructura de turism)”. Valoarea totală a proiectului este de 23.107.476,21 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 22.645.326,65 lei.


2020-12-04 00:00:00 anunt_implementare_proiect.pdf  (939,22 KB) : 04-12-2020   utilizator: 1  
Definitivarea proiectului de plan şi a Raportului de Mediu pentru Planul Urbanistic Zonal: CONSTRUIRE ADĂPOST PESCĂRESC ÎN COMUNA MURIGHIOL

UAT Comuna Murighiol, anunţă publicul interesat asupra definitivării proiectului de plan şi a Raportului de Mediu pentru Planul Urbanistic Zonal: "CONSTRUIRE ADĂPOST PESCĂRESC ÎN COMUNA MURIGHIOL" Amplasament: extravilanul com. Murighiol, zona Perișor, T233, N2404, NR.CAD.35620, judeţul Tulcea, pe o suprafaţă de teren de 2000 mp, conform certificatului de urbanism nr. 34/3161 din 05.04.2019 emis de Primăria Comunei Murighiol și pe o suprafata de 1621,28 mp aferentă căii de acces (1479,37 mp) și a debarcaderului (141,91 mp)


2020-11-26 00:00:00 ANUNT nr- 1- 26-11-2020-adapost pescaresc.pdf  (100,10 KB) : 26-11-2020   utilizator: 1  
2020-11-29 00:00:00 ANUNT nr- 2- 29-11-2020-adapost pescaresc.pdf  (100,16 KB) : 29-11-2020   utilizator: 1  
Proiectul de selecție privind consiliul de administrație SC Utilitati si servicii publice Murighiol SRL - componenta inițială a planului de selecție pentru selectarea a cinci membri în consiliul de administraţie
Anunţ ARBDD - decizia etapei de încadrare pentru PUZ Construire adăpost pescăresc în comuna Murighiol, judeţul Tulcea


2020-08-03 00:00:00 anunt decizie incadrare - construire adapost pescaresc.pdf  (192,24 KB) : 03-08-2020   utilizator: 1  
Anunţ angajare şofer buldoexcavator la SC UTILlTĂŢI ŞI SERVICII PUBLlCE MURIGHIOL SRL

SC UTILlTĂŢI ŞI SERVICII PUBLlCE MURIGHIOL SRL, serviciu aflat în subordinea CONSILlULUI LOCAL AL COMUNEI MURIGHIOL, cu sediul in localitate Murighiol, str.Soarelui, corn. Murighiol, judeţul Tulcea, tel.0340 505 365 intenţionează să angajeze şofer deservent buldoexcavator, pe perioadă nedeterminată, cu experienţă minimum 1 an. Scrisoarea de intenţie privind angajarea persoanelor interesate se poate depune la registratura primăriei comunei Murighiol din localitatea Murighiol, str. Lacului, nr.8, com. Murighiol.


Anunţ anulare licitaţie din data de 22-05-2020


2020-05-13 00:00:00 anunt anulare licitatie.pdf  (42,71 KB) : 13-05-2020   utilizator: 1  
Anunţ public privind decizia Etapei de încadrare - LUCRARE DE EXTINDERE REŢEA ELECTRICĂ - LOCALITATEA MURIGHIOL, 62 LOTURI


2020-05-07 00:00:00 anunt.pdf  (422,63 KB) : 07-05-2020   utilizator: 1  
Anunţ punere în funcţiune reţea nouă de alimentare cu apă potabilă


2020-05-05 00:00:00 anunt retea apa.pdf  (651,20 KB) : 05-05-2020   utilizator: 1  
Dispoziţia 199 din 2019 privind desemnare funcţionar pentru activităţi soluţionare petiţii


2020-04-01 00:00:00 Dispozitia- nr- 199 din 11-09-2014.pdf  (223,72 KB) : 01-04-2020   utilizator: 1  
Anunţ anulare licitaţie vânzare terenuri din data de 10-04-2020


2020-03-26 00:00:00 _anunt_anulare_licitatie.pdf  (24,74 KB) : 26-03-2020   utilizator: 1  
Limitare acces în sediul primăriei

În scopul prevenirii răspândirii infecţiilor respiratorii cauzate de COVID -19 şi de gripa sezonieră şi pentru o bună desfăşurare a activităţii Primăriei comunei Murighiol, şi a serviciilor de utilitate publică, preşedintele Comitetului local pentru situaţii de urgentă al comunei Murighiol, a hotărât limitarea accesului în sediul Primăriei pentru persoanelecare nu sunt angajate în instituţie, începând cu data de 12.03.2020, până la o dată ce va fi anunţată ulterior...


2020-03-12 00:00:00 Anunt_restrictionare_acces.pdf  (37,08 KB) : 12-03-2020   utilizator: 1