Anunţ de licitatie - vânzare terenuri

Bun imobil, teren in suprafaţă de 1000 mp, situat în intravilanul Murighiol, comuna Murighiol, tarla 10 Hs 339/1, C.F. 36099, inventariat la pozitia 506, teren ce aparține domeniului privat al Comunei Murighiol. Terenul nu este racordat la curent electric, apă potabilă şi canalizare.


2021-06-04 00:00:00 anunt vanzare teren prin licitatie publica deschisa.pdf  (99,88 KB) : 04-06-2021   utilizator: 1  
Anunţ - ofertă vânzare teren extravilan - iunie 2021


2021-06-02 00:00:00 Oferta vanzare nr- 17 din 02-06-2021.pdf  (270,05 KB) : 02-06-2021   utilizator: 1  
Lista cu persoane juridice care înregistrează obligaţii fiscale restante la 31-05-2021


2021-05-31 00:00:00 anunt-datorii-persoane-juridice.pdf  (76,16 KB) : 31-05-2021   utilizator: 1  
Anunţ - utilizarea suprafeţelor de islaz: Înainte de orice lucrare, este necesară obţinerea aprobării ARBDD


2021-05-25 00:00:00 anunt (1).pdf  (40,87 KB) : 25-05-2021   utilizator: 1  
Anunţ - serviciul public apă canal Murighiol - concurs post contractual - şofer - 17 iunie 2021


2021-05-24 00:00:00 conditii generale.pdf  (29,97 KB) : 24-05-2021   utilizator: 1  
2021-05-24 00:00:00 documente necesare.pdf  (36,45 KB) : 24-05-2021   utilizator: 1  
2021-05-24 00:00:00 Anunt concurs.pdf  (182,97 KB) : 24-05-2021   utilizator: 1  
A fost aprobat Regulamentul privind acostarea ambarcaţiunilor de agrement şi comerciale în zonele special amenajate deschise accesului public aflat în administrarea Primăriei Murighiol

Prin prezenta vă informăm că, începând cu data de 12.05.2021, a fost aprobat Regulamentul privind acostarea ambarcaţiunilor de agrement şi comerciale în zonele special amenajate deschise accesului public aflat în administrarea Primăriei Murighiol, potrivit Hotărârii Nr 60/ 2021 aprobată de consiliul local al comunei Murighiol. Persoanele interesate pot depune documentația privind emiterea permisului de acostare a ambarcațiunilor în locurile special amenajate pe raza comunei Murighiol, la Compartimentul Registratură/Arhivă/Relații cu publicul din cadrul Primăriei comunei Murighiol.


2021-05-18 00:00:00 anunt -aprobare Regulament privind acostarea de ambarcatiuni in spatiile amenajate pe raza Comunei Murighiol.pdf  (81,96 KB) : 18-05-2021   utilizator: 1  
2021-05-18 00:00:00 HCL 60 din 12-05-2021 privind aprobarea Regulamnetului de acostarea ambarcatiunilor de agrement si comerciale in zonele special amenajate din UAT Murighiol.pdf  (1,47 MB) : 18-05-2021   utilizator: 1  
Solicitare acord de mediu pentru proiectul „ÎNFIINȚARE REȚEA DE ALIMENTARE ȘI DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA MURIGHIOL, JUDEȚUL TULCEA”, propus a se amplasa în sat Murighiol, Colina, Sarinasuf, Plopu, Dunăvățu de Jos, Dunăvățu de Sus, com. Murighiol, jud.Tulcea,


2021-04-14 00:00:00 solicitare acord de mediu.pdf  (102,04 KB) : 14-04-2021   utilizator: 1  
Informare- SGA- obţinere aviz pentru construire adăpost pescăresc


2021-04-12 00:00:00 Informare- SGA- obtinere aviz Construire adapost pescaresc.pdf  (84,82 KB) : 12-04-2021   utilizator: 1  
Anunţ înscriere în Registrul Agricol


2021-03-23 00:00:00 anunt inscriere in registrul agricol.pdf  (453,27 KB) : 23-03-2021   utilizator: 1  
Anunţ iniţiere PLAN URBANISTIC ZONAL - CONSTRUIRE CASĂ DE VACANŢĂ


2021-03-15 00:00:00 PUZ – CONSTRUIRE CASA DE VACANTA.pdf  (2,58 MB) : 15-03-2021   utilizator: 1  
Plan Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICA

Denumire proiect: Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICA Amplasament:sat Sarinasuf,strada Mahmudiei,nr.12,NC-36133,CF-36133, com.Murighiol,judetul Tulcea Beneficiar: SC FLOPAS HOUSE SRL Elaborator: arh.urb.MIRELA DIDA-SC MISOLI SRL TULCEA Data elaborarii:februarie 2021


2021-03-15 00:00:00 Plan Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICA.pdf  (2,08 MB) : 15-03-2021   utilizator: 1  
Anunț în atenția fermierilor - documente necesare pentru eliberarea adeverinței APIA


2021-03-04 00:00:00 cerere si declaratie pentru APIA.docx  (17,02 KB) : 04-03-2021   utilizator: 1  
2021-03-04 00:00:00 ANUNT in atentia fermierilor.pdf  (109,91 KB) : 04-03-2021   utilizator: 1  
Anunţ - locuinţe disponibile ANL începând cu data de 15 februarie 2021


2021-02-15 00:00:00 locuinte disponibile anl.pdf  (36,82 KB) : 15-02-2021   utilizator: 1  
ARBDD - anunţ public pentru titular PUZ - Construire adăpost pescăresc în comuna Murighiol


2021-01-26 00:00:00 ARBDD - anunt public pentru PUZ.pdf  (134,85 KB) : 26-01-2021   utilizator: 1  
Anunţ - implementare proiect: CREARE INFRASTRUCTURĂ DE AGREMENT ÎN ZONA TURISTICĂ MURIGHIOL

Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Murighiol, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Creare instrustructură de agrement în zona turistică Murighiol”, cod MySMIS 128780, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 7: „Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului”, Prioritatea de investiţii 7.1: „Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone care să includă reconversia regiunilor indistriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice (investiții în infrastructura de turism)”. Valoarea totală a proiectului este de 23.107.476,21 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 22.645.326,65 lei.


2020-12-04 00:00:00 anunt_implementare_proiect.pdf  (939,22 KB) : 04-12-2020   utilizator: 1  
Proiectul de selecție privind consiliul de administrație SC Utilitati si servicii publice Murighiol SRL - componenta inițială a planului de selecție pentru selectarea a cinci membri în consiliul de administraţie
Anunţ ARBDD - decizia etapei de încadrare pentru PUZ Construire adăpost pescăresc în comuna Murighiol, judeţul Tulcea


2020-08-03 00:00:00 anunt decizie incadrare - construire adapost pescaresc.pdf  (192,24 KB) : 03-08-2020   utilizator: 1  
Anunţ angajare şofer buldoexcavator la SC UTILlTĂŢI ŞI SERVICII PUBLlCE MURIGHIOL SRL

SC UTILlTĂŢI ŞI SERVICII PUBLlCE MURIGHIOL SRL, serviciu aflat în subordinea CONSILlULUI LOCAL AL COMUNEI MURIGHIOL, cu sediul in localitate Murighiol, str.Soarelui, corn. Murighiol, judeţul Tulcea, tel.0340 505 365 intenţionează să angajeze şofer deservent buldoexcavator, pe perioadă nedeterminată, cu experienţă minimum 1 an. Scrisoarea de intenţie privind angajarea persoanelor interesate se poate depune la registratura primăriei comunei Murighiol din localitatea Murighiol, str. Lacului, nr.8, com. Murighiol.


Anunţ public privind decizia Etapei de încadrare - LUCRARE DE EXTINDERE REŢEA ELECTRICĂ - LOCALITATEA MURIGHIOL, 62 LOTURI


2020-05-07 00:00:00 anunt.pdf  (422,63 KB) : 07-05-2020   utilizator: 1  
Anunţ punere în funcţiune reţea nouă de alimentare cu apă potabilă


2020-05-05 00:00:00 anunt retea apa.pdf  (651,20 KB) : 05-05-2020   utilizator: 1  
Dispoziţia 199 din 2019 privind desemnare funcţionar pentru activităţi soluţionare petiţii


2020-04-01 00:00:00 Dispozitia- nr- 199 din 11-09-2014.pdf  (223,72 KB) : 01-04-2020   utilizator: 1  
Anunţuri vânzări terenuri extravilane persoane fizice/juridice
>>> legislaţie - formulare - anunţuri