Anunţuri vânzări terenuri extravilane persoane fizice/juridice:   Legislaţie - Formulare - Oferte 
 
Anunţurile expirate se regăsesc la: Arhiva anunţuri/comunicate
datorii persoane fizice - anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate
datorii - anunt colectiv - 2021-09-24.pdf  (36,33 KB)  data: 24-09-2021   utilizator: 1  
MĂSURI PENTRU DIMINUAREA TIPULUI DE RISC conform prevederilor HG 932/2021, cu modificările și completările aduse prin HG 990/2021
MASURI INCIDENTA HG 932-2021 24 sept2021.docx  (67,55 KB)  data: 24-09-2021   utilizator: 1  
hotararea 139 CSJU.pdf  (164,46 KB)  data: 24-09-2021   utilizator: 1  
Regulament înregistrarea evidenţa şi radierea vehiculelor în comuna Murighiol, judeţul Tulcea
regulament inregistrarea evidenta radierea vehiculelor Murighiol.pdf  (193,82 KB)  data: 20-09-2021   utilizator: 1  
Anunţ - comunicare prin publicitate - datorii
datorii - comunicare prin publicitate.pdf  (39,09 KB)  data: 20-09-2021   utilizator: 1  
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu - dezvoltare captare apă - extindere alimentare cu apă potabilă - satele Murighiol, Dunăvăţu de Jos şi Dunăvăţu de Sus, comuna Murighiol. judeţul Tulcea
solicitare emitere acord mediu captare apa 15-09-2021.pdf  (40,94 KB)  data: 15-09-2021   utilizator: 1  
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu - înfiinţare sistem de canalizare - satele Dunăvăţu de Jos şi Dunăvăţu de Sus, comuna Murighiol. judeţul Tulcea
solicitare emitere acord mediu canalizare 15-09-2021.pdf  (40,29 KB)  data: 15-09-2021   utilizator: 1  
Anunţ - începând cu 01-09-2021 toate contractele de arendare trebuie să conţină următoarele informaţii: (model ataşat)
model contract arendare.pdf  (1,31 MB)  data: 07-09-2021   utilizator: 1  
Protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole
Pentru informații privind aplicarea Codului de Bune Practici Agricole pentru Protecția Apelor Împotriva Poluării cu Nitrați din Surse Agricole, ne puteți contacta la Call Center - tel. 0371.503.525 (apelabil cu tarif normal din orice rețea fixă sau mobilă din România), de luni până vineri, între orele 9:00 și 17:00, sau ne puteți trimite un email la adresa helpdesk@apanoastra.ro.
Pentru propuneri sau sesizări legate de derularea instruirilor și a activității Helpdesk vă rugăm să ne scrieți la adresa de email nitrati@mmediu.ro.
Mai multe detalii pe www.infonitrati.apanoastra.ro

Afis Help Desk Info Nitrati.pdf  (123,24 KB)  data: 27-08-2021   utilizator: 1  
Help Desk Info Nitrati_07_august_2021.pdf  (2,28 MB)  data: 27-08-2021   utilizator: 1  
Oferte vanzări terenuri extravilane Nr 54-57, 6 august 2021
oferte 54-47.pdf  (598,18 KB)  data: 20-08-2021   utilizator: 1  
Vânzări terenuri extravilane august 2021 - oferte Nr. 41-53
oferte vanzari terenuri extravilane.pdf  (1,45 MB)  data: 09-08-2021   utilizator: 1  
Oferte vanzări terenuri extravilane Nr 38, 39, 40 - 6 august 2021
oferte vanzari terenuri extravilane (1).pdf  (2,69 MB)  data: 06-08-2021   utilizator: 1  
Cursuri de formare profesionala la Directia pentru Agricultura Judeteana Tulcea
anunt cursuri DAJ.pdf  (128,23 KB)  data: 02-08-2021   utilizator: 1  
Calendar estimativ lansări sesiuni de depunere proiecte pentru anul 2021
calendar depunere proiecte.pdf  (63,01 KB)  data: 23-07-2021   utilizator: 1  
Anunţ - vânzare - licitaţie teren în suprafaţă de 1000 mp, situat în intravilanul Murighiol, comuna Murighiol, tarla 10 Hs 339/1, C.F. 36099, inventariat la pozitia 506, teren ce aparține domeniului privat al Comunei Murighiol. Terenul nu este racordat la curent electric, apă...
anunt vanzare teren prin licitatie publica deschisa, 1000 mp situat in T10 Hs 339-1.pdf  (59,52 KB)  data: 13-07-2021   utilizator: 1  
Datorii - comunicare prin publicitate - persoane fizice si juridice - anuţuri şi decizii - 07-08 iulie 2021
datorii persoane fizice 07-07-2021.pdf  (252,82 KB)  data: 07-07-2021   utilizator: 1  
datorii persoane juridice.pdf  (97,87 KB)  data: 08-07-2021   utilizator: 1  
Anunţ - DONARE SÂNGE
anunt donare sange.pdf  (159,58 KB)  data: 30-06-2021   utilizator: 1  
Anunţ - utilizarea suprafeţelor de islaz: Înainte de orice lucrare, este necesară obţinerea aprobării ARBDD
anunt islaz.pdf  (40,87 KB)  data: 25-05-2021   utilizator: 1  
A fost aprobat Regulamentul privind acostarea ambarcaţiunilor de agrement şi comerciale în zonele special amenajate deschise accesului public aflat în administrarea Primăriei Murighiol
Prin prezenta vă informăm că, începând cu data de 12.05.2021, a fost aprobat Regulamentul privind acostarea ambarcaţiunilor de agrement şi comerciale în zonele special amenajate deschise accesului public aflat în administrarea Primăriei Murighiol, potrivit Hotărârii Nr 60/ 2021 aprobată de consiliul local al comunei Murighiol. Persoanele interesate pot depune documentația privind emiterea permisului de acostare a ambarcațiunilor în locurile special amenajate pe raza comunei Murighiol, la Compartimentul Registratură/Arhivă/Relații cu publicul din cadrul Primăriei comunei Murighiol.

anunt -aprobare Regulament privind acostarea de ambarcatiuni in spatiile amenajate pe raza Comunei Murighiol.pdf  (81,96 KB)  data: 18-05-2021   utilizator: 1  
HCL 60 din 12-05-2021 privind aprobarea Regulamnetului de acostarea ambarcatiunilor de agrement si comerciale in zonele special amenajate din UAT Murighiol.pdf  (1,47 MB)  data: 18-05-2021   utilizator: 1  
În atenţia fermierilor - Ghiduri de finanţare - 2021
M-13-Ghid-beneficiari-2021.pdf  (1,32 MB)  data: 06-04-2021   utilizator: 1  
M-11-Ghid-beneficiari-2021.pdf  (1,45 MB)  data: 06-04-2021   utilizator: 1  
Masuri Mediu Clima - Brosura-2021.pdf  (1,64 MB)  data: 06-04-2021   utilizator: 1  
M-10 -Ghid-beneficiari-2021.pdf  (3,77 MB)  data: 06-04-2021   utilizator: 1  
Anunț în atenția fermierilor - documente necesare pentru eliberarea adeverinței APIA
ANUNT in atentia fermierilor.pdf  (109,91 KB)  data: 04-03-2021   utilizator: 1  
cerere si declaratie pentru APIA.docx  (17,02 KB)  data: 04-03-2021   utilizator: 1  
Anunţ - locuinţe disponibile ANL începând cu data de 15 februarie 2021
locuinte disponibile anl.pdf  (36,82 KB)  data: 15-02-2021   utilizator: 1  
Anunţ - implementare proiect: CREARE INFRASTRUCTURĂ DE AGREMENT ÎN ZONA TURISTICĂ MURIGHIOL
Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Murighiol, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Creare instrustructură de agrement în zona turistică Murighiol”, cod MySMIS 128780, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 7: „Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului”, Prioritatea de investiţii 7.1: „Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone care să includă reconversia regiunilor indistriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice (investiții în infrastructura de turism)”. Valoarea totală a proiectului este de 23.107.476,21 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 22.645.326,65 lei.

anunt_implementare_proiect.pdf  (939,22 KB)  data: 04-12-2020   utilizator: 1  
Anunţurile expirate se regăsesc la: Arhiva anunţuri/comunicate