Strategia de dezvoltare

Toate anunţurile de actualitate sunt la: Anunţuri/comunicate
 
A început înregistrarea obligatorie a comercianților în Sistemul de Garanție-Returnare
Ce este Sistemul de Garanție-Returnare?
Sistemul de garanție-returnare reprezintă un sistem în care consumatorii vor plăti o garanție de 0,50 RON atunci când vor cumpăra o băutură de la un comerciant. Sistemul se aplică pentru ambalaje nereutilizabile din sticlă, plastic sau metal, cu volume cuprinse între 0,1 l și 3 l inclusiv. După golirea ambalajului, consumatorul va trebui să îl aducă într-unul dintre punctele de returnare organizate de comercianți. În schimbul ambalajului gol, consumatorul va primi înapoi, pe loc, valoarea garanției plătite inițial, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal.

mai multe detalii la https://returosgr.ro/

a inceput inregistrarea retuRO.pdf  (361,63 KB)  data: 01-02-2023   utilizator: 1  
Publicaţie de căsătorie: STÎNGĂ MARCEL şi CALISTRAT ADELINA-CRISTINA
Data căsătoriei: 10-02-2023
Publicaţie de căsătorie   (70 Kb)
data: 31-01-2023   utilizator: 203
Anunţ concurs angajare şofer în data de 23 februarie 2023 la Serviciul public apă-canal Murighiol
Documente necesare inscriere concurs.pdf  (36,21 KB)  data: 30-01-2023   utilizator: 1  
Conditii generale .pdf  (57,77 KB)  data: 30-01-2023   utilizator: 1  
Anunt concurs sofer.pdf  (97,70 KB)  data: 30-01-2023   utilizator: 1  
Anunţ angajare şofer la SC UTILITĂŢI ŞI SERVICII PUBLICE MURIGHIOL SRL.
anunt angajare sofer.pdf  (39,51 KB)  data: 13-01-2023   utilizator: 1  
Comunicare prin publicitate - datorii persoane juridice - la data de 10-01-2023
datorii_persoane_juridice_10-01-2023.pdf  (194,58 KB)  data: 10-01-2023   utilizator: 1  
Informare oug195/2005 şi modificări aduse de oug 38/2022
Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 6500 lei (RON) la 7000 lei (RON) pentru persoane fizice, şi de la 25000 lei (RON) la 30000 lei (RON) pentru persoane juridice, încălcarea următoarelor prevederi legale:

informare_OUG195.docx  (13,43 KB)  data: 09-12-2022   utilizator: 1  
Termenele la care persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare datele pentru înscrierea în registrul agricol
Ordonanța 25/2008 privind registrul agricol 

termen_registru_agricol.docx  (13,11 KB)  data: 08-11-2022   utilizator: 1  
Obligaţie: înscrierea în Registrul de evidenţă a sistemelor individuale adecvate de colectare şi epurare a apelor uzate
În situaţia în care nu veţi îndeplini formalităţile de înregistrare, vom fi nevoiţi să sesizam organele abilitate pentru aplicarea sancţiunii conform art.23 din Hg 714/2022 privind Aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcţia, inregistrarea, controlul, exploatarea și întreţinerea sistemelor individuale adecvate de colectarea și epurare ape uzate, respectiv amenda de la 5000 lei la 10000 lei.

>>> formulare colectare ape uzate

anunt_colectare_ape_uzate.docx  (12,87 KB)  data: 20-10-2022   utilizator: 1  
INFORMARE OUG195/2005 ŞI MODIFICĂRI ADUSE DE OUG 38/2022
...

10. Obligația proprietarilor și deținătorilor de terenuri cu titlu sau fără titlu, de a lua măsuri de salubrizare a terenurilor neocupate productiv sau funcțional, în special a celor situate de-a lungul căilor de comunicație rutiere, feroviare și de navigație;

11. Obligațiile deținătorilor cu orice titlu ai suprafețelor de teren de a proteja flora și fauna sălbatică existente pe acestea, în sensul menținerii echilibrului ecologic și conservării biodiversității, precum și exploatării durabile a resurselor în baza prevederilor legale în vigoare, pentru a nu crea prejudicii mediului înconjurător și sănătății umane; 

...

informare_mediu.docx  (16,64 KB)  data: 19-10-2022   utilizator: 1  
Garda Naţională de Mediu - avertizări privind incendierea sau îngroparea deşeurilor în afara spaţiilor autorizate
garda de meniu - atentie incendieri.pdf  (69,16 KB)  data: 13-10-2022   utilizator: 1  
Anunţ - ajutor pentru încălzirea locuinţei - Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie care intră în vigoare cu 1 noiembrie 2022
Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie stabilește criteriile de încadrare a familiilor şi persoanelor singure în categoria consumatorilor vulnerabili de energie şi reglementează măsurile de protecţie socială pentru aceştia în ceea ce priveşte accesul la resursele energetice pentru satisfacerea nevoilor esenţiale ale gospodăriei, în scopul prevenirii şi combaterii sărăciei energetice. 

Anunt - ajutor pentru incalzirea locuintei.docx  (19,81 KB)  data: 11-10-2022   utilizator: 1  
Proiect - Investeşte în viitorul tău!
PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN
Axaprioritară1–Iniţiativă“Locuri de muncă pentru tineri”
Prioritarea deinvestiţii 8.ii: Integrare durabilă pe piaţa muncii a tinerilor (ILMT) ,în special acelor care nu au unloc de muncă, educaţie sau formare, inclusiv a tinerilor cu risc de excluziune socială şi a tinerilor din comunităţile marginalizate, inclusiv prin punerea în aplicare a “garanţiei pentru tineret”
ObiectivulSpecific1.1–Creşterea ocupării tinerilor NEET şomeri cu vârsta între 16-29 ani, înregistraţi la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidenţa în regiunile eligibile
ObiectivulSpecific1.2–Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea şi certificarea competenţelor dobândite în sistem non-formal şii nformalal tinerilor NEET şomeri cu vârsta între 16–29 ani, înregistraţi la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidenţa în regiunile eligibile
Apeldeproiectenr.POCU/908/1/3
Denumire apel proiecte: VIITOR PENTRU TINERII NEETs
Titlul proiectului:„Investeste in viitorul tau!”
Contractnr.:POCU/908/1/3/150878
Beneficiar:SCGE–COST2001SRL
Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020


cursuri proiect.pdf  (754,58 KB)  data: 13-09-2022   utilizator: 1  
proiect - investeste in viitorul tau.pdf  (786,86 KB)  data: 13-09-2022   utilizator: 1  
Toate anunţurile de actualitate sunt la: Anunţuri/comunicate