• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Murighiol: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării Observaţii HCL Anexe
HCL 90/24-08-2023 privind aprobarea Bugetului Creditelor Interne al com.Murighiol pe trim. III, an 2023 02-09-2023    - -
HCL 89/18-08-2023 privind aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare,de indata din data der 09.08.2023. 27-08-2023    - -
HCL 88/18-08-2023 privind aprobarea procesului-verbal al sedintei ordinare din data de 31.07.2023 27-08-2023    - -
HCL 87/18-08-2023 privind aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare,de indata din data de 28.07.2023. 27-08-2023    - -
HCL 86/18-08-2023 privind aprobarea Bugetului-Fonduri externe nerambursabile-sursa D,trimestrul III,an 2023 al com.Murighiol,jud.Tulcea. 27-08-2023    - -
HCL 85/18-08-2023 privind aprobarea solicitarii de prelungire a Scrisorii de Garantie bancara nr.369/3009.2020 din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural pentru finantarea obiectiv. de inv.,,Reabilitare,modernizare si dotare Camin Cultural Sarinasuf"derulat prin AFIR Submasura 7.6-ITI,in valoare de 300000 lei. 27-08-2023    - -
HCL 84/18-08-2023 privind imputernicirea primarului com.Murighiol pentru realizarea demersurilor in vederea obtinerii licentei de explorare, negocierea,semnarea si ridicarea acesteia,necesara in vederea efectuarii,,Lucrari de exploatare namol terapeutic,, in perimetrul saraturi Murighiol,loc.Murighiol,com.Murighiol(Beibugeac), identificate cu nr.cadastral/nr.topografic 36361,36359,36364,36363. 27-08-2023    - -
HCL 83/18-08-2023 privind aprobarea contului de executie a bugetului local al com.Murighiol si al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si a situatiilor financiare trimestrul II an 2023 27-08-2023    - -
HCL 82/18-08-2023 privind aprobarea contului de executie a bugetului local al com.Murighiol si al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si a situatiilor financiare trimestrul I an 2023 27-08-2023    - -
HCL 81/18-08-2023 privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii rectificat pe trimestrul III,anul 2023,respectiv sursa E,F-Scoala Generala Murighiol nerectificat si a Serviciului Public Apa Canal Murighiol rectificat pe sectiunea de functionare conform anexei nr.1 si nr.2 27-08-2023    - -
HCL 80/18-08-2023 privind aprobarea Bugetului Creditelor Interne al com.Murighiol pe trimestrul III,an 2023 27-08-2023    - -
HCL 79/18-08-2023 privind aprobarea rectificarii Listei de investitii a Bugetului local al com.Murighiol,pe trimestrul III,an 2023. 27-08-2023    - -
HCL 78/18-08-2023 privind aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli Sursa A pe trimestrul III,an 2023. 27-08-2023    - -
HCL 77/18-08-2023 privind insusirea Acordului de cooperare pentru asigurarea suportului IT in vederea dezvoltarii si gestionarii Sistemului de control Intern Managerial prin intermediul platformei,,Solutia e-SCIM"www.e-scim.ro 27-08-2023    - -
HCL 76/18-08-2023 privind alegerea presedintelui de sedinta si a loctiitorului pe perioada septembrie-noiembrie 2023. 27-08-2023    - -
HCL 75/09-08-2023 privind modificarea si completarea hcl nr.8/17.02.2023 pentru proiectul,,Extindere sistem apa potabila, extindere si modernizare sistem de canalizare -etapa II-A si extindere capacitate statie de epurare in com. Murighiol,jud.Tulcea. 18-08-2023    - -
HCL 74/31-07-2023 privind aprobarea includerii teritoriului administrativ al com.Murighiol in teritoriul eligibil al parteneriatului public-privat,,Grup Local ptr.Pescarie Durabila in Delta Dunarii", in vederea implementarii noii Strategii de Dezvoltare Locala Integrata in Delta Dunarii in perioada de programare 2021-2027 09-08-2023    - -
HCL 73/31-07-2023 privind clasificarea unui numar de 37 drumuri de interes public local,in categoria functionala strazi,situate pe raza unitatii administrativ-teritoriale Murighiol,jud.Tulcea. 09-08-2023    - -
HCL 72/31-07-2023 privind actualizarea unor suprafete de teren constand in drumuri care apartin domeniului public al com.Murighiol,situate in loc.Murighiol,in vederea inscrierii acestora la Cartea Funciara. 09-08-2023    - -
HCL 71/31-07-2023 privind aprobarea completarii si modificarii inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al com.Murighiol,prin inventarierea unui imobil teren intravilan,situat in loc.Murighiol 09-08-2023    - -
HCL 70/31-07-2023 privind diminuarea unei suprafete de teren situata in extravilanul com.Murighiol,avand nr.cad.3682 si delegarea primarului com.Murighiol in vederea semnarii declaratiei autentice cu privire la acordul de diminuare a suprafetei de teren 09-08-2023    - -
HCL 69/31-07-2023 privind aprobarea dezmembrarii unui imobil teren situat in intravilanul loc.Plopul,inscris in inventarul bunurilor care apartin dom.privat de interes local al com.Murighiol 09-08-2023    - -
HCL 68/31-07-2023 privind aprobarea PUZ,,Lotizare teren ptr.functiuni turistice",beneficiar C.M.ptr. amplasament situat in intravilanul com.Murighiol,jud.Tulcea,T22,A143, nr.cad 30299 09-08-2023    - -
HCL 67/31-07-2023 privind aprobarea Raportului activitatii asistentilor personali,a persoanelor cu handicap grav din com.Murighiol,pe semestrul I,an 2023 09-08-2023    - -
HCL 66/31-07-2023 privind aprobarea procesului-verbal al sedintei ordinare din data de 30.06.2023 09-08-2023    - -
HCL 65/28-07-2023 privind modificarea si completarea HCL nr.8/17.02.2023 ptr.proiectul,,Extindere sistem apa potabila,extindere si modernizare sistem de canalizare-etapa II-A si extimdere capacitate statie de epurare in com.Murighiol,jud.Tulcea. 06-08-2023    - -
HCL 64/30-06-2023 privind aprobarea solicitarii de prelungire a Scrisorii de garantie bancara nr.357/22.09.2020 din partea F.G.C.R. pentru finantarea obiectivului de inv.,,Infiintare si dotare gradinita loc.Murighiol, derulat prin AFIR. 09-07-2023    - -
HCL 63/30-06-2023 privind aprobarea completarii si modificarii inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al com.Murighiol, prin inventarierea unui imobil teren intravilan. 09-07-2023    - -
HCL 62/30-06-2023 privind radierea din inventarul bunurilor care apartin domeniului privat al com.Murighiol a pozitiei nr.428.teren neproductiv in suprafata de 1066 mp, situat in extravilanul com.Murighiol, T93,P693/1. 09-07-2023    - -
HCL 61/30-06-2023 privind punerea in executare a Deciziei civile nr.274/2023 din data de 20.03.2023 pronuntata de Curtea de Apel Constanta,avand ca obiect anulare act administrativ, cu privire la Hcl nr.96/06.08.2021 a C.L. al com.Murighiol. 09-07-2023    - -
HCL 60/30-06-2023 privind aprobarea implementarii proiectului,,Promovarea prin cultura a zonei turistice Murighiol" 09-07-2023    - -
HCL 59/30-06-2023 privind aprobarea PUZ,,Construire statie de baza pentru servicii de comunicatii electronice". 09-07-2023    - -
HCL 58/30-06-2023 privind modificarea tarifelor practicate de SC.Utilitati si servicii publice Murighiol SRL pentru activitatile desfasurate de societate. 09-07-2023    - -
HCL 57/30-06-2023 privind aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare din data de 23.06.2023. 09-07-2023    - -
HCL 56/30-06-2023 privind aprobarea procesului-verbal al sedintei ordinare din data de 31.05.2023. 09-07-2023    - -
HCL 55/23-06-2023 privind aprobarea actualizarii restabilirii echilibrului contractual conform prevederilor OUG nr.64 din 9.06.2022 privind ajustarea preturilor si a valorii devizelor generale in cadryl proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile pentru obiectivul de investitii,,Reabilitare,dotare si extindere scolara primara Sarinasuf,com.Murighiol,jud.Tulcea 02-07-2023    - -
HCL 54/31-05-2023 privind aprobarea contractarii unui imprumut in valoare de 976400 lei, in conformitate cu prevederile art.1 din OUG nr.24/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare destinate acordarii unor imprumuturi din Trezoreria Statului. 09-06-2023    - -
HCL 53/31-05-2023 privind aprobarea contractarii unui imprumut in valoare de 210900,in conformitate cu prevederile art.1 din OUG nr.24/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare destinate acordarii unor imprumuturi din Trezoreria Statului. 09-06-2023    - -
HCL 52/31-05-2023 privind completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al com.Murighiol aprobat prin hcl nr.126 din 16 oct 2019,cu modificarile si completatrile ulterioare. 09-06-2023    - -
HCL 51/31-05-2023 privind aprobarea contractarii unui imprumut in valoare de 109600 lei,in conformitate cu prevederile art.1 din OUG nr.24/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare destinate acordarii unor imprumuturi din Trezoreria Statului. 09-06-2023    - -
HCL 50/31-05-2023 privind depunerea de catre UAT judetul Tulcea a cererii de finantare prt.proiectul,,Achizitionarea de microbuze electrice pentru transportul elevilor din judetul Tulcea"in cadrul apelului de proiecte,,Microbuze electrice pentru elevi",finantat prin PNRR. 09-06-2023    - -
HCL 49/31-05-2023 privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Murighiol,institutiilor si serviciilor publice subordonate Consiliului Local Murighiol pentru anul 2023.l 09-06-2023    - -
HCL 48/31-05-2023 privind alegerea presedintelui de sedinta si a loctiitorului pe perioada iunie - august 2023. 09-06-2023    - -
HCL 47/31-05-2023 privind aaprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare din data de 10.05.2023. 09-06-2023    - -
HCL 46/10-05-2023 privind aprobarea actualizarii bugetului ob.de investitii,,Reabilitare,modernizare si dotare Camin Cultural Sarinasuf.conform prevederilor Ordonantei de urgenta nr.64/9.05.2022 privind ajustarea preturilor si a valorii devizelor generale in cadrul proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile. 19-05-2023    - -
HCL 45/10-05-2023 privind solicitarea de prelungire a scrisorii e garantie bancara nr.628/11.10.2018 din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural ptr. Finantarea obiectivului de investitii,,Extindere si modernizare sistem de apa potabila si extindere retea canalizare in com.Murighiol,derulat prin AFIR Submasura 7.2-ITI. 19-05-2023    - -
HCL 44/10-05-2023 privind solicitarea de prelungire a scrisorii de garantie bancara nr.627/11.11.2018 din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural ptr.finantarea ob. de investitie,, Modernizare strazi localitatea Murighiol,comuna Murighiol,com.Murighiol, derulat prin AFIR Submasura 7.2 -ITI. 19-05-2023    - -
HCL 43/10-05-2023 privind aprobarea bilantului contabil, al contului de profit si pierderi la 31.12.2022, cu anexe si bugetul de venituri si cheltuieli realizat in anul 2022 si estimari pentru anii 2023 si 2024 al SC. Utilitati si Servicii Publice Murighiol srl. 19-05-2023    - -
HCL 42/10-05-2023 privind modificarea si completarea art.11 din hcl 22 /31.08.2026 privind darea in administrare si exploatare a serviciului public de alimentare cu apa si a sistemului de alimentare cu apa si de canalizare ale UAT com.Murighiol catre ,,Serviciul Public Apa Canal Murighiol", 19-05-2023    - -
HCL 41/10-05-2023 privind aprobarea modificarii,completarii si actualizarii HCL Murighiol nr.49/16.05.2018,privind aprobarea Srategiei Integrate de Dezvoltare Durabila a comunei Murighiol 2018-2023,modificata prin hcl nr.60/19.06.2018,hcl nr.7 /08.02. 2019,hcl nr.39/03.03.2021 si hcl nr.34 /13.05.2022/1 19-05-2023    - -
HCL 40/10-05-2023 privind aprobarea rectificarii Listei de investitii a bugetului local al com. Murighiol, pe trim.II, an 2023. 19-05-2023    - -
HCL 39/10-05-2023 privind aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli Sursa A pe trimestrul II,an 2023. 19-05-2023    - -
HCL 38/10-05-2023 privind modificarea si completarea hcl nr.102 din 06.11.2020 cu privire la organizarea comisiei de specialitate a Consiliului local al com.Murighiol,jud.Tulcea, nr.1,,Comisia ptr programe de dezvoltare economico-sociala, buget-finante,administrarea domeniului public si privat al com.,agricultura,gospodarire,protectia mediului,comert si urbanism. 19-05-2023    - -
HCL 37/10-05-2023 privind aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare din data de 21.04.2023. 19-05-2023    - -
HCL 36/21-04-2023 privind aderarea si includerea teritoriului com.Murighiol la prteneriatul/teritoriul LEADER constituit prin Asociatia,,G.A.L. DELTA DUNARII"ptr obtinerea sprijinului pregatitor si ptr.selectia si implementarea Strategiei de Dezvoltare Locala aferenta perioadei de programare 2023-2027. 30-04-2023    - -
HCL 35/21-04-2023 privind modificarea si completarea hcl nr.102/06.11.2020 cu privire la organizarea comisiilor de specialitate ale C.L. al com.Murighiol. 30-04-2023    - -
HCL 34/21-04-2023 privind desemnarea consilierilor locali din cadrul C.L. al com.Murighiol, care vor face parte din comisia de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului general al com.Murighiol, in perioada 01.01.2022-30.10.2022. 30-04-2023    - -
HCL 33/21-04-2023 privind propunerea de trecere din inventarul bunurilor care apartin domeniului privat al UAT com.Murighiol in inventarul bunurilor care apartin dom.public a imob.in supraf.de 2000 mp, teren intravilan situat in loc.Murighiol, T8,P242, catteg. de folosinta neproductiv. 30-04-2023    - -
HCL 32/21-04-2023 privind aprobarea procesului-verbal al sedintei ordinare din data de 31.03.2023. 30-04-2023    - -
HCL 31/31-03-2023 privind aprobarea achizitionarii unor servicii de gospodarire comunala la nivelul UAT Murighiol. 09-04-2023    - -
HCL 30/31-03-2023 privind aprobarea delegarii cu atribuire directa catre SC. Utilitati si Servicii Publice Murighiol Srl, a gestiunii Serviciului public de salubrizare prt. activitatea de colectare separata si transport separat al deseurilor, a Studiului de oportunitate,Caietului de sarcini si a Contractului de delegare. 09-04-2023    - -
HCL 29/31-03-2023 privind aprobarea Regulamentul Serviciului public de salubrizare al UAT Murighiol. 09-04-2023    - -
HCL 28/31-03-2023 privind modalitatea de gestiune a gestiune a serviciului de salubrizare ptr. activitatea de sortare a deseurilor de hartie, de carton,metal,plastic si sticla colectate separat din deseuri municipale. 09-04-2023    - -
HCL 27/31-03-2023 privind aprobarea Regulamentului privind Serviciul de salubrizare ptr. activitatea de sortare a deseurilor hartie,de carton,metal,plastic si sticla, colectare separat din deeuri municipale provenite de pe raza UAT Murighiol, in statii de sortare,inclusiv transport. 09-04-2023    - -
HCL 26/31-03-2023 privind aprobare Studiu de oportunitate privind lodalitatea de gestiune a deseurilor reziduale,Caietului de sarcini si a contractului cadru. 09-04-2023    - -
HCL 25/31-03-2023 privind aprobare Regulament privind servicii de salubrizare pentru activitati de eliminare,depozitare,deseuri reziduale,deseuri stradale... 09-04-2023    - -
HCL 24/31-03-2023 privind aprobarea contractului de concesiune intre UAT Murighiol si SC BEEDENT CONCEPT SRL -activitate stomatologica. 09-04-2023    - -
HCL 23/31-03-2023 privind restabilirea echilibrului contractual cf.prevederilor Ord nr.64/9.05.2022, privind ajustarea preturilor si a valorii devizelor generale, ptr. obiectiv,,Reabilitare, dotare si extindere scoala primara Sarinasuf, com.Murighiol. 09-04-2023    - -
HCL 22/31-03-2023 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al com.Murighiol a mijlocului fix,,rampa auto,,,nr.inventar 1 , valoare 1333,56 si tarc de animale Murighiol, nr. inv.41,val 9663,04 in vederea casarii. 09-04-2023    - -
HCL 21/31-03-2023 privind aprobarea tarifelor specifice activitatii de salubrizare de colectare separata si transport separat al deseurilor menajere. 09-04-2023    - -
HCL 20/31-03-2023 privind aprobarea contului anual de executie a bugetului local si a institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, a situatiei financiare anuale la 31.12.2022. 09-04-2023    - -
HCL 19/31-03-2023 privind aprobare proces verbal al sedintei ordinare din 17.02.2023. 09-04-2023    - -
HCL 18/17-02-2023 privind actualizarea si modificarea inventarului bunurilor ce apartin domeniului privat al com. Murighiol si prin delegarea primarului com.Murighiol in vederea semnarii declaratiei autentice cu privire la acordul de diminuare a suprafetelor 26-02-2023    - -
HCL 17/17-02-2023 privind revocarea hcl nr.151/22.12.2021 privind dezlipirea unui imobil teren in uprafata de 2000 mp, situat in intravilan, tarla 8, parcela 242 ce apartine domeniului privat de interes local al com.Murighiol. 26-02-2023    - -
HCL 16/17-02-2023 privind actualizarea chiriei anuale cu rata inflatiei cu veniturile medii nete pe membru de familie si cu valoarea de investitie a imobilului . pentru locuintelor ANL, situate in localitatea Murighiol. 26-02-2023    - -
HCL 15/17-02-2023 privind aprobarea Raportului privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav din com.Murighiol in cursul anului 2022. 26-02-2023    - -
HCL 14/17-02-2023 privind aprobare Planului anual de actiuni pentru lucrari de interes local,pentru repartizarea orelor de munca,persoanelor apte de munca din familiile beneficiare de venit mimim garantat pentru anul 2023 in com.Murighiol 26-02-2023    - -
HCL 13/17-02-2023 privind aprobarea incheierii unui protocol de colaborare intre Ministerul si Solidaritatii Sociale(MMSS) si UAT com.Murighiol in cadrul proiectului,,HUB de Servicii MMSS-SII MMSS,,Cod MYSmis 130963 26-02-2023    - -
HCL 12/17-02-2023 privind aprobarea Bugetului de venituri al instituiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2023 si estimari pentru anii 2024-2026. 26-02-2023    - -
HCL 11/17-02-2023 privind aprobarea Listei de investitii a bugetului Local al com.Murighiol, pe anul 2023. 26-02-2023    - -
HCL 10/17-02-2023 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli Sursa A pe anul2023 estimari pe anul 2024-2026 si utilizare excedent inregistrat la finele anului 2022 in suma de 2196 mii lei. 26-02-2023    - -
HCL 9/17-02-2023 privind aprobarea cererii de finantare si a valorii proiectului pentru obiectivul de inv.,,Infiintare retea de canalizare in satele PLOPUL, SARINASUF,COLINACOM.MURIGHIOL. 26-02-2023    - -
HCL 8/17-02-2023 privind aprobarea necesitatii,oportunitatii si potentialului economic,depunerii cererii de finantare,documentatiei tehnico-economice si caracteristicile tehnice ale proiectului,,Extindere sistem apa potabila, extindere si modernizare sistem de canalizare-etapa II-a si extindere capacitate statie de epurare in com.Murighiol. 26-02-2023    - -
HCL 7/17-02-2023 privind aprobarea proiectului, a Analizei de Nevoi a investitiei,a cheltuielilor aferente obiectivului de investitii si aprobarea Cererii de finantare a proiectului,,Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a unitatilor de invatamant preuniversitar si a unitatilor conexe din com.Murighiol. 26-02-2023    - -
HCL 6/17-02-2023 privind alegerea presedintelui de sedinta si a loctiitorului pe perioada martie-mai 2023. 26-02-2023    - -
HCL 5/17-02-2023 privind aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare din data de 16.01.2023. 26-02-2023    - -
HCL 4/16-01-2023 privind organizarea retelei unitatilor de invatamant din com. Murighiol pentru anul scolar 2023-2024. 25-01-2023    - -
HCL 3/16-01-2023 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici actualizati si a devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii ,, Infiintare sistem de canalizare in satele Dunavatu de sus si Dunavatu de jos, com. Murighiol,jud. Tulcea, aprobat pentru finantare prin Programul national de investitii ,,Anghel Saligny,, precum si a sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. 25-01-2023    - -
HCL 2/16-01-2023 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehno-economici actualizati si a devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii ,,Dezvoltarea captarii de apa de la Sarinasuf, comuna Murughiol, in vederea extinderii alimentarii cu apa potabila a localitatilor Murighiol, Dunavatu de sus si Dunavatu de jos, jud. Tulcea, aprobat pentru finantare prin Programul national de investitii,,Anghel Saligny. precum si a sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului 25-01-2023    - -
HCL 1/16-01-2023 privind aprobarea procesului-verbal al sedintei ordinare din data de 23.12.2022 25-01-2023    - -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină