• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Murighiol: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării Observaţii HCL Anexe
HCL 14/31-01-2024 privind aprobarea si utilizarea excedentului bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar al anului 2023,ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare al bugetului local 09-02-2024    - -
HCL 13/31-01-2024 privind aprobarea Raportului activitatii asistentilor personali,apesoanelor cu handicap grav din comuna Murighiol, pe semestrul II,an 2023 09-02-2024    - -
HCL 12/31-01-2024 privind aprobarea organizarii retelei unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de la nivelul com.Murighiol,jud.Tulcea,pentru anul 2024-2025 09-02-2024    - -
HCL 11/31-01-2024 privind modificarea Organigramei si Statului de functii al aparatului de specialitate al primarului com.Murighiol 09-02-2024    - -
HCL 10/31-01-2024 privind aprobarea predarii prin protocolul de predare-primire intre Comuna Murighiol si Serviciul Publi Apa Canal Murighiol, amijloacelor fixe rezultate in urma derularii proiectelor,,Extinderii si modernizarii sistemului de apa potabila in com.Murighiol", ,,Extinderii retelei de canalizare in com.Murighiol" si a Statiei de epurare retehnologizate prin Proiectul,,Achizitionarea de echipamente si tehnologii menite sa previna si sa reduca impactul negativ asupra mediului pentru statia de epurare ape uzate din localitatea Murighiol" 09-02-2024    - -
HCL 9/31-01-2024 privind aprobarea atribuirii in gestiune delegata fara punere la dispozitie a infrastructurii pentru activitatea de tratare mecano-biologica a deseurilor reziduale, provenite de pe raza UAT Murighiol 09-02-2024    - -
HCL 8/31-01-2024 privind aprobarea atribuirii in gestiunea degata fara punere la dispozitie a infrastructurii pentru activitatea de sortare a deseurilor, provenite de pe raza UAT Murighiol 09-02-2024    - -
HCL 7/31-01-2024 privind aprobarea atribuirii in gestiunea delegata fara punere la dispozitie a infrastructurii pentru activitatea de eliminare, prin dpozitare, a deseurilor, prevenite de pe raza UAT Murighiol 09-02-2024    - -
HCL 6/31-01-2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati si a devizului general actualizat al obiectivului de investitii,,Dezvoltarea captarii de apa de la sarinasuf,com.Murighiol in vederea exinderii alimentarii cu apa potabila a localitatilor Murighiol,Dunavatu de sus si Dunavatu de jos,jud.Tulcea"dupa incheierea contractului de achizitie publica proiectare si executie lucrari 09-02-2024    - -
HCL 5/31-01-2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati si a devizului general actualizat al obiectivului de investitii,,Infiintare sistem de canalizare in satele Dunavatu de sus si Dunavatu de jos,com.Murighiol,jud.Tulcea"dupa incheierea contractului de achizitie publica proiectare i executie lucrari. 09-02-2024    - -
HCL 4/31-01-2024 privind aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare de indata din data de 10.01.2024 09-02-2024    -
HCL 3/31-01-2024 privind aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare din data de 27.12.2023 09-02-2024    -
HCL 2/31-01-2024 privind aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare din data de 19.12.2023 09-02-2024    -
HCL 1/10-01-2024 privind aprobarea actualizarii hcl nr.125/12.12.2023, pentru proiectul,,Infiintare retea de canalizare in satele Plopul,Sarinasuf si Colina,com.Murighiol,jud.Tulcea. 19-01-2024    - -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină