• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Murighiol: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării Observaţii HCL Anexe
HCL 4/16-01-2023 privind organizarea retelei unitatilor de invatamant din com. Murighiol pentru anul scolar 2023-2024. 25-01-2023    - -
HCL 3/16-01-2023 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici actualizati si a devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii ,, Infiintare sistem de canalizare in satele Dunavatu de sus si Dunavatu de jos, com. Murighiol,jud. Tulcea, aprobat pentru finantare prin Programul national de investitii ,,Anghel Saligny,, precum si a sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. 25-01-2023    - -
HCL 2/16-01-2023 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehno-economici actualizati si a devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii ,,Dezvoltarea captarii de apa de la Sarinasuf, comuna Murughiol, in vederea extinderii alimentarii cu apa potabila a localitatilor Murighiol, Dunavatu de sus si Dunavatu de jos, jud. Tulcea, aprobat pentru finantare prin Programul national de investitii,,Anghel Saligny. precum si a sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului 25-01-2023    - -
HCL 1/16-01-2023 privind aprobarea procesului-verbal al sedintei ordinare din data de 23.12.2022 25-01-2023    - -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină