Primar, IVANOV FILIP

IVANOV FILIP, Primar

IVANOV FILIP
primarul comunei Murighiol

Studii: mecanic; Liceu-bacalaureat; 
Formaţiunea politică: PNL
Primar la al 5-lea mandat (vârsta: 59 de ani)
   Cea mai bună strategie și cea mai ambițioasă viziune nu înseamnă mai nimic dacă nu ai capacitatea de a le pune în practică. Consider că atragerea de investitori este una din cele mai importante componente a unei strategii. Nu contează cât beton și bitum toarnă o administrație locală - fără un sector privat dinamic nu va avea dezvoltare locală. Ivanov Filip, primarul comunei Murighiol, judeţul Tulcea prezintă proiectele pe care vrea să le realizeze. >>> video descriere


Anunţuri publicate recent
Anunţ - licitatie vânzare terenuri în data de 28.05.2021 (bunuri imobile, situate în extravilanul satului Plopul, comuna Murighiol, judeţul Tulcea)


2021-05-06 00:00:00 anunt vanzare teren prin licitatie publica deschisa.pdf  (99,38 KB) : 06-05-2021   utilizator: 1  
Solicitare acord de mediu pentru proiectul „ÎNFIINȚARE REȚEA DE ALIMENTARE ȘI DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA MURIGHIOL, JUDEȚUL TULCEA”, propus a se amplasa în sat Murighiol, Colina, Sarinasuf, Plopu, Dunăvățu de Jos, Dunăvățu de Sus, com. Murighiol, jud.Tulcea,


2021-04-14 00:00:00 solicitare acord de mediu.pdf  (102,04 KB) : 14-04-2021   utilizator: 1  
Informare- SGA- obţinere aviz pentru construire adăpost pescăresc


2021-04-12 00:00:00 Informare- SGA- obtinere aviz Construire adapost pescaresc.pdf  (84,82 KB) : 12-04-2021   utilizator: 1  
Anunţ - închirieri prin atribuiri directe păşuni (pajişti permanente) în data de 29 aprilie 2021


2021-04-06 00:00:00 anunt inchiriere pasune.pdf  (120,93 KB) : 06-04-2021   utilizator: 1  
2021-04-15 00:00:00 anunt anulare licitatie atribuire directa pasune.pdf  (40,50 KB) : 15-04-2021   utilizator: 1  
Anunt concurs angajare operator calculator la Serviciul apă-canal Murighiol în data de 19-04-2021


2021-03-25 00:00:00 conditii generale.pdf  (30,51 KB) : 25-03-2021   utilizator: 1  
2021-03-25 00:00:00 documente necesare formulare.pdf  (45,71 KB) : 25-03-2021   utilizator: 1  
2021-03-25 00:00:00 anunt concurs.pdf  (88,74 KB) : 25-03-2021   utilizator: 1  
2021-04-13 00:00:00 rezultat selectie dosare.pdf  (64,70 KB) : 13-04-2021   utilizator: 1  
2021-04-19 00:00:00 centralizator reultat final.pdf  (94,49 KB) : 19-04-2021   utilizator: 1  
Anunţ înscriere în Registrul Agricol


2021-03-23 00:00:00 anunt inscriere in registrul agricol.pdf  (453,27 KB) : 23-03-2021   utilizator: 1  
Anunţ iniţiere PLAN URBANISTIC ZONAL - CONSTRUIRE CASĂ DE VACANŢĂ


2021-03-15 00:00:00 PUZ – CONSTRUIRE CASA DE VACANTA.pdf  (2,58 MB) : 15-03-2021   utilizator: 1  
Plan Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICA

Denumire proiect: Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICA Amplasament:sat Sarinasuf,strada Mahmudiei,nr.12,NC-36133,CF-36133, com.Murighiol,judetul Tulcea Beneficiar: SC FLOPAS HOUSE SRL Elaborator: arh.urb.MIRELA DIDA-SC MISOLI SRL TULCEA Data elaborarii:februarie 2021


2021-03-15 00:00:00 Plan Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICA.pdf  (2,08 MB) : 15-03-2021   utilizator: 1  
Anunț în atenția fermierilor - documente necesare pentru eliberarea adeverinței APIA


2021-03-04 00:00:00 cerere si declaratie pentru APIA.docx  (17,02 KB) : 04-03-2021   utilizator: 1  
2021-03-04 00:00:00 ANUNT in atentia fermierilor.pdf  (109,91 KB) : 04-03-2021   utilizator: 1  
Anunţ - locuinţe disponibile ANL începând cu data de 15 februarie 2021


2021-02-15 00:00:00 locuinte disponibile anl.pdf  (36,82 KB) : 15-02-2021   utilizator: 1  
Anunţ - solicitare emitere acord de mediu pentru "Înfiinţare reţea alimentare şi distribuţie gaze naturale în comuna Murighiol, judeţul Tulcea"


2021-02-11 00:00:00 ANUNT- GAZE.pdf  (198,17 KB) : 11-02-2021   utilizator: 1  
ARBDD - anunţ public pentru titular PUZ - Construire adăpost pescăresc în comuna Murighiol


2021-01-26 00:00:00 ARBDD - anunt public pentru PUZ.pdf  (134,85 KB) : 26-01-2021   utilizator: 1  
Anunţ - implementare proiect: CREARE INFRASTRUCTURĂ DE AGREMENT ÎN ZONA TURISTICĂ MURIGHIOL

Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Murighiol, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Creare instrustructură de agrement în zona turistică Murighiol”, cod MySMIS 128780, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 7: „Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului”, Prioritatea de investiţii 7.1: „Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone care să includă reconversia regiunilor indistriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice (investiții în infrastructura de turism)”. Valoarea totală a proiectului este de 23.107.476,21 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 22.645.326,65 lei.


2020-12-04 00:00:00 anunt_implementare_proiect.pdf  (939,22 KB) : 04-12-2020   utilizator: 1  
Proiectul de selecție privind consiliul de administrație SC Utilitati si servicii publice Murighiol SRL - componenta inițială a planului de selecție pentru selectarea a cinci membri în consiliul de administraţie
Anunţ ARBDD - decizia etapei de încadrare pentru PUZ Construire adăpost pescăresc în comuna Murighiol, judeţul Tulcea


2020-08-03 00:00:00 anunt decizie incadrare - construire adapost pescaresc.pdf  (192,24 KB) : 03-08-2020   utilizator: 1  
Anunţ angajare şofer buldoexcavator la SC UTILlTĂŢI ŞI SERVICII PUBLlCE MURIGHIOL SRL

SC UTILlTĂŢI ŞI SERVICII PUBLlCE MURIGHIOL SRL, serviciu aflat în subordinea CONSILlULUI LOCAL AL COMUNEI MURIGHIOL, cu sediul in localitate Murighiol, str.Soarelui, corn. Murighiol, judeţul Tulcea, tel.0340 505 365 intenţionează să angajeze şofer deservent buldoexcavator, pe perioadă nedeterminată, cu experienţă minimum 1 an. Scrisoarea de intenţie privind angajarea persoanelor interesate se poate depune la registratura primăriei comunei Murighiol din localitatea Murighiol, str. Lacului, nr.8, com. Murighiol.


Anunţ public privind decizia Etapei de încadrare - LUCRARE DE EXTINDERE REŢEA ELECTRICĂ - LOCALITATEA MURIGHIOL, 62 LOTURI


2020-05-07 00:00:00 anunt.pdf  (422,63 KB) : 07-05-2020   utilizator: 1  
Anunţ punere în funcţiune reţea nouă de alimentare cu apă potabilă


2020-05-05 00:00:00 anunt retea apa.pdf  (651,20 KB) : 05-05-2020   utilizator: 1  
Dispoziţia 199 din 2019 privind desemnare funcţionar pentru activităţi soluţionare petiţii


2020-04-01 00:00:00 Dispozitia- nr- 199 din 11-09-2014.pdf  (223,72 KB) : 01-04-2020   utilizator: 1