Primar, IVANOV FILIP

primar, Comuna Murighiol, IVANOV FILIP

IVANOV FILIP
Primarul comunei Murighiol

Profesia de bază: mecanic
Nivelul studiilor: Liceu
(Liceul industrial nr.2-Tulcea)
Formaţiunea politică: PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL
Primar, la al patrulea mandat; 58 de ani
Şedinţe publice / Proiecte de Hotărâri
Dispozitia 171 Convocare la sedinta extraordinara in data de 05-07-2019
publicat: 05-07-2019   utilizator: 179  
dispozitia nr. 10/2019 - convocare şedinţă publică extraordinară în data de 17-01-2019
publicat: 11-01-2019   utilizator: 179  
DISP0ZIŢIA Nr. 80 - 2019 privind convocarea Consiliului local al comunei Murighiol în sedinţa extraordinară pentru data de 8 februarie 2019
publicat: 04-02-2019   utilizator: 179  
Proiect de Hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui imobil, teren, în suprafaţă de 894mp
publicat: 09-07-2019   utilizator: 179  
PROIECT DE HOTARARE nr. 6506/09.07.2019 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă a unui imobil, teren, în suprafaţă de 894 mp, situat în T 17 parcela Cc -1, intravilan, localitatea Dunavăţu de de Sus, comuna Murighiol, teren ce aparţine domeniului privat de interes local a comunei Murighiol
publicat: 09-07-2019   utilizator: 179  
PROIECT DE HOTARARE nr. 6560/09.07.2019 privind aprobarea modificării și completării inventarului privat de interes local al comunei Murighiol
publicat: 09-07-2019   utilizator: 179  
Proiect hotarare 92- modificare si completare Inventarul domeniului privat de interes local al com.Murighiol.
publicat: 01-06-2019   utilizator: 179  
proiect hotarare 97- Actualizarea salariilor de baza pt. personalul platit din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
publicat: 01-06-2019   utilizator: 179  


>>> Programări şedinţe publice
>>> Proiecte de hotărâri
Hotărările Consiliului Local
Hotararea nr. 91- Aprobare PUZ ,,Amenajare zona turistica si de agrement” situat in Dunavatu de Jos
publicat: 19-06-2019   utilizator: 179  
Hotararea nr. 97 - 2019 - Actualizarea coeficientilor de ierarhizare si a salariilor de baza pt. pers. din cadrul aparatului de spec. al Primariei Murighiol
publicat: 19-06-2019   utilizator: 179  
Hotararea nr. 95- Lucrari pe dom. public, str. Agricultorilor,, Racordarea la reteaua electrica a locului de consum,permanent -temporar”
publicat: 19-06-2019   utilizator: 179  
Hotararea nr. 96 - 2019- Aprobarea Organigramei si a Statului de functii si al numarului de personal al Primariei Murighiol
publicat: 19-06-2019   utilizator: 179  
Hotararea nr. 94- Aprob. consumului de apa in sist. pausal pt. utilizatorii, institutii publice si agenti economici com. Murighiol
publicat: 19-06-2019   utilizator: 179  


>>> Hotărârile Consiliului Local
Anunţuri recente
Evenimente
Anunţ privind depunerea solicitării în vederea obţinerii autorizaţiei de mediu - SC Delta Group Company
publicat: 24-07-2019   utilizator: 179  
Evenimente
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare
publicat: 08-05-2019   utilizator: 179  
Vânzări, închirieri, concesionări
OFERTA DE VNZARE TEREN EXTRAVILAN august 2019
publicat: 28-08-2019   utilizator: 179  
Vânzări, închirieri, concesionări
Anunţ - concesionare teren
publicat: 19-06-2019   utilizator: 179  
Vânzări, închirieri, concesionări
Oferta vanzare teren extravilan - aprilie 2019
publicat: 12-04-2019   utilizator: 179