Primar, IVANOV FILIP

IVANOV FILIP, Primar

IVANOV FILIP
primarul comunei Murighiol

Studii: mecanic; Liceu-bacalaureat; 
Formaţiunea politică: PNL
Primar la al 5-lea mandat (vârsta: 59 de ani)
   Cea mai bună strategie și cea mai ambițioasă viziune nu înseamnă mai nimic dacă nu ai capacitatea de a le pune în practică. Consider că atragerea de investitori este una din cele mai importante componente a unei strategii. Nu contează cât beton și bitum toarnă o administrație locală - fără un sector privat dinamic nu va avea dezvoltare locală. Ivanov Filip, primarul comunei Murighiol, judeţul Tulcea prezintă proiectele pe care vrea să le realizeze. >>> video descriere

Şedinţe publice


Nicio şedinţă programată pentru următoarea perioadă

>>> lista dispoziţii convocări şedinţe publice
Proiecte de hotărâri în dezbatere publică


Niciun proiect de hotărâre în dezbatere publică azi
 
>>> registrul proiectelor de hotărâri

Anunţuri publicate recent
Titlul (denumirea) anunţului/comunicării

Conţinutul text al anunţului/comunicării Vă rugăm să scrieţi cu diacritice şi nu abuzaţi de majuscule!


Calendar estimativ lansări sesiuni de depunere proiecte pentru anul 2021


2021-07-23 00:00:00 calendar depunere proiecte.pdf  (63,01 KB) : 23-07-2021   utilizator: 1  
Oferte Nr 27-37 - vânzări terenuri extravilane - iulie 2021


2021-07-21 00:00:00 oferte vanzatr Nr 27-37.pdf  (2,89 MB) : 21-07-2021   utilizator: 1  
Anunţ concurs recrutare pentru funcţia publică, de execuţie, referent clasa III grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Registru agricol al Primărei comunei Murighiol în data de 20.08.2021


2021-07-20 00:00:00 anunt concurs recrutare referent debutant registru agricol.pdf  (129,64 KB) : 20-07-2021   utilizator: 1  
Anunţ - începând cu 01-09-2021 toate contractele de arendare trebuie să conţină următoarele informaţii: (model ataşat)


2021-07-19 00:00:00 Model CA - registrul agricol.pdf  (138,97 KB) : 19-07-2021   utilizator: 1  
Anunţ - comunicare prin publicitate datorii persoane fizice


2021-07-13 00:00:00 datorii_persoane_fizice_13-07-2021.pdf  (45,61 KB) : 13-07-2021   utilizator: 1  
Anunţ - vânzare - licitaţie teren în suprafaţă de 1000 mp, situat în intravilanul Murighiol, comuna Murighiol, tarla 10 Hs 339/1, C.F. 36099, inventariat la pozitia 506, teren ce aparține domeniului privat al Comunei Murighiol. Terenul nu este racordat la curent electric, apă...
Datorii - comunicare prin publicitate - persoane fizice si juridice - anuţuri şi decizii - 07-08 iulie 2021


2021-07-07 00:00:00 datorii persoane fizice 07-07-2021.pdf  (252,82 KB) : 07-07-2021   utilizator: 1  
2021-07-08 00:00:00 datorii persoane juridice.pdf  (97,87 KB) : 08-07-2021   utilizator: 1  
Oferte Nr 20-26 - vânzări terenuri extravilane - iulie 2021


2021-07-06 00:00:00 Oferta nr- 20 din 06-07-2021.pdf  (415,86 KB) : 06-07-2021   utilizator: 1  
2021-07-06 00:00:00 Oferta nr- 21 din 06-07-2021.pdf  (393,74 KB) : 06-07-2021   utilizator: 1  
2021-07-08 00:00:00 Oferta nr- 25 din 08-07-2021.pdf  (229,76 KB) : 08-07-2021   utilizator: 1  
2021-07-08 00:00:00 Oferta nr- 22 din 08-07-2021.pdf  (280,87 KB) : 08-07-2021   utilizator: 1  
2021-07-08 00:00:00 Oferta nr- 23 din 08-07-2021.pdf  (281,04 KB) : 08-07-2021   utilizator: 1  
2021-07-08 00:00:00 Oferta nr- 24 din 08-07-2021.pdf  (384,49 KB) : 08-07-2021   utilizator: 1  
2021-07-09 00:00:00 Oferta nr- 26 din 09-07-2021.pdf  (292,25 KB) : 09-07-2021   utilizator: 1  
Anunţ - DONARE SÂNGE


2021-06-30 00:00:00 anunt donare sange.pdf  (159,58 KB) : 30-06-2021   utilizator: 1  
Oferte Nr 18-19 - vânzări terenuri extravilane - iunie 2021


2021-06-16 00:00:00 oferte vanzari terenuri extravilane.pdf  (516,85 KB) : 16-06-2021   utilizator: 1  
PROIECT DE H O T Ă R Â R E Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,, CONSTRUIRE IMOBIL CU FUNCTIUNE LOCUINTA SI STRUCTURA TURISTICA”, investitor MEREGIU LILIANA - MARIA pentru amplasament situat in intravilanul satului Dunavatu de Jos, com. Murighiol, judetul Tulcea, T 24, Cc 620/1

Primăria Comunei Murighiol, prevederile art.136 din Ordonanţa de Urgenţă nr.57 din 05.07.2019, privind Codul administrativ, coroborat cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003- privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, își face publică intenția astăzi, 10.06.2021, de a aproba a Planului Urbanistic Zonal ,, CONSTRUIRE IMOBIL CU FUNCTIUNE LOCUINTA SI STRUCTURA TURISTICA”, investitor MEREGIU LILIANA - MARIA pentru amplasament situat in intravilanul satului Dunavatu de Jos, com. Murighiol, judetul Tulcea, T 24, Cc 620/1 in suprafata totala de 682 mp, NC/ CF 31179, conform Proiectului de hotarare nr. 5886/10.06.2021, și a documentelor doveditoare. Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate, cu privire la proiectul de act normativ propus vor fi depuse până la data de 30.06.2021, orele 12,00, la secretarul general al unităţii administrativ teritoriale din cadrul Primăriei comunei Murighiol. Dezbaterea publică a acestui proiect de act normativ va avea loc în data de 30.06.2021, orele 13,00, în sala de şedinţe a Primăriei comunei Murighiol. Persoana de contact Burada Elena, secretar: 0240545969


2021-06-10 00:00:00 Anunt PH nr-5887 din 10-06-2021 - aprobarea documentatie PUZ, CENTRU INTERNATIONAL DE STUDII AVANSATE PENTRU FLUVII- MARI DANUBIUS-RI.doc  (83,00 KB) : 10-06-2021   utilizator: 1  
2021-06-10 00:00:00 raport aprobare primar -8-.doc  (42,00 KB) : 10-06-2021   utilizator: 1  
2021-06-10 00:00:00 referat necesitate -4-.doc  (30,00 KB) : 10-06-2021   utilizator: 1  
2021-06-10 00:00:00 referat PUZ -1-.doc  (45,00 KB) : 10-06-2021   utilizator: 1  
2021-06-10 00:00:00 MEMORIU PUZ- Meregiu Liliana Maria.pdf  (224,86 KB) : 10-06-2021   utilizator: 1  
2021-06-10 00:00:00 EXISTENT_2.pdf  (1,27 MB) : 10-06-2021   utilizator: 1  
2021-06-10 00:00:00 URBANISTICE SI EDILITARE_3.pdf  (1,26 MB) : 10-06-2021   utilizator: 1  
2021-06-10 00:00:00 JURIDICA_4.pdf  (1,26 MB) : 10-06-2021   utilizator: 1  
2021-06-10 00:00:00 ILUSTRARE_5.pdf  (1,31 MB) : 10-06-2021   utilizator: 1  
2021-06-10 00:00:00 INCADRARE_1.pdf  (14,61 MB) : 10-06-2021   utilizator: 1  
2021-06-10 00:00:00 REGULAMENT PUZ- Meregiu Liliana- Maria.pdf  (182,08 KB) : 10-06-2021   utilizator: 1  
Lista cu persoane juridice care înregistrează obligaţii fiscale restante la 31-05-2021


2021-05-31 00:00:00 anunt-datorii-persoane-juridice.pdf  (76,16 KB) : 31-05-2021   utilizator: 1  
Anunţ - utilizarea suprafeţelor de islaz: Înainte de orice lucrare, este necesară obţinerea aprobării ARBDD


2021-05-25 00:00:00 anunt (1).pdf  (40,87 KB) : 25-05-2021   utilizator: 1  
A fost aprobat Regulamentul privind acostarea ambarcaţiunilor de agrement şi comerciale în zonele special amenajate deschise accesului public aflat în administrarea Primăriei Murighiol

Prin prezenta vă informăm că, începând cu data de 12.05.2021, a fost aprobat Regulamentul privind acostarea ambarcaţiunilor de agrement şi comerciale în zonele special amenajate deschise accesului public aflat în administrarea Primăriei Murighiol, potrivit Hotărârii Nr 60/ 2021 aprobată de consiliul local al comunei Murighiol. Persoanele interesate pot depune documentația privind emiterea permisului de acostare a ambarcațiunilor în locurile special amenajate pe raza comunei Murighiol, la Compartimentul Registratură/Arhivă/Relații cu publicul din cadrul Primăriei comunei Murighiol.


2021-05-18 00:00:00 anunt -aprobare Regulament privind acostarea de ambarcatiuni in spatiile amenajate pe raza Comunei Murighiol.pdf  (81,96 KB) : 18-05-2021   utilizator: 1  
2021-05-18 00:00:00 HCL 60 din 12-05-2021 privind aprobarea Regulamnetului de acostarea ambarcatiunilor de agrement si comerciale in zonele special amenajate din UAT Murighiol.pdf  (1,47 MB) : 18-05-2021   utilizator: 1  
Dezbatere publică - PROIECT DE HOTARARE Nr.3756/19.04.2021 - Regulamentul privind procedura pentru inregistrarea , evidenţa şi radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea inregistrării, de pe raza administrativ –teritorială a comunei Murighiol

Primăria Comunei Murighiol, prevederile art.136 din Ordonanţa de Urgenţă nr.57 din 05.07.2019, privind Codul administrativ, coroborat cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003- privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, își face publică intenția astăzi, 19.04.2021 de a aproba prin hotărâre De aprobare a Regulamentului privind procedura pentru inregistrarea , evidenţa şi radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea inregistrării, de pe raza administrativ –teritorială a comunei Murighiol, conform Proiectului de hotarare nr. 3756/19.04.2021 si a documentelor doveditoare. Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate, cu privire la proiectul de act normativ propus vor fi depuse până la data de 20.05.2021, orele 12,00, la secretarul general al unităţii administrativ teritoriale din cadrul Primăriei comunei Murighiol. Dezbaterea publică a acestui proiect de act normativ va avea loc în data de 20.05.2021, orele 13,00, în sala de şedinţe a Primăriei comunei Murighiol. Persoana de contact Burada Elena, secretar: 0240545969


2021-04-19 00:00:00 PH 3757 DIN 19-04-2021 privind APROBARE REGULAMENT PENTRU INREGISTAREA, EVIDENTA SI RADIEWREA VEHICULELOR.pdf  (92,25 KB) : 19-04-2021   utilizator: 1  
Solicitare acord de mediu pentru proiectul „ÎNFIINȚARE REȚEA DE ALIMENTARE ȘI DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA MURIGHIOL, JUDEȚUL TULCEA”, propus a se amplasa în sat Murighiol, Colina, Sarinasuf, Plopu, Dunăvățu de Jos, Dunăvățu de Sus, com. Murighiol, jud.Tulcea,


2021-04-14 00:00:00 solicitare acord de mediu.pdf  (102,04 KB) : 14-04-2021   utilizator: 1  
Informare- SGA- obţinere aviz pentru construire adăpost pescăresc


2021-04-12 00:00:00 Informare- SGA- obtinere aviz Construire adapost pescaresc.pdf  (84,82 KB) : 12-04-2021   utilizator: 1  
Anunţ iniţiere PLAN URBANISTIC ZONAL - CONSTRUIRE CASĂ DE VACANŢĂ


2021-03-15 00:00:00 PUZ – CONSTRUIRE CASA DE VACANTA.pdf  (2,58 MB) : 15-03-2021   utilizator: 1  
Plan Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICA

Denumire proiect: Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICA Amplasament:sat Sarinasuf,strada Mahmudiei,nr.12,NC-36133,CF-36133, com.Murighiol,judetul Tulcea Beneficiar: SC FLOPAS HOUSE SRL Elaborator: arh.urb.MIRELA DIDA-SC MISOLI SRL TULCEA Data elaborarii:februarie 2021


2021-03-15 00:00:00 Plan Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICA.pdf  (2,08 MB) : 15-03-2021   utilizator: 1  
Anunț în atenția fermierilor - documente necesare pentru eliberarea adeverinței APIA


2021-03-04 00:00:00 cerere si declaratie pentru APIA.docx  (17,02 KB) : 04-03-2021   utilizator: 1  
2021-03-04 00:00:00 ANUNT in atentia fermierilor.pdf  (109,91 KB) : 04-03-2021   utilizator: 1  
Anunţ - locuinţe disponibile ANL începând cu data de 15 februarie 2021


2021-02-15 00:00:00 locuinte disponibile anl.pdf  (36,82 KB) : 15-02-2021   utilizator: 1  
Anunţ - implementare proiect: CREARE INFRASTRUCTURĂ DE AGREMENT ÎN ZONA TURISTICĂ MURIGHIOL

Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Murighiol, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Creare instrustructură de agrement în zona turistică Murighiol”, cod MySMIS 128780, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 7: „Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului”, Prioritatea de investiţii 7.1: „Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone care să includă reconversia regiunilor indistriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice (investiții în infrastructura de turism)”. Valoarea totală a proiectului este de 23.107.476,21 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 22.645.326,65 lei.


2020-12-04 00:00:00 anunt_implementare_proiect.pdf  (939,22 KB) : 04-12-2020   utilizator: 1  
Proiectul de selecție privind consiliul de administrație SC Utilitati si servicii publice Murighiol SRL - componenta inițială a planului de selecție pentru selectarea a cinci membri în consiliul de administraţie
Anunţ ARBDD - decizia etapei de încadrare pentru PUZ Construire adăpost pescăresc în comuna Murighiol, judeţul Tulcea


2020-08-03 00:00:00 anunt decizie incadrare - construire adapost pescaresc.pdf  (192,24 KB) : 03-08-2020   utilizator: 1  
Anunţ angajare şofer buldoexcavator la SC UTILlTĂŢI ŞI SERVICII PUBLlCE MURIGHIOL SRL

SC UTILlTĂŢI ŞI SERVICII PUBLlCE MURIGHIOL SRL, serviciu aflat în subordinea CONSILlULUI LOCAL AL COMUNEI MURIGHIOL, cu sediul in localitate Murighiol, str.Soarelui, corn. Murighiol, judeţul Tulcea, tel.0340 505 365 intenţionează să angajeze şofer deservent buldoexcavator, pe perioadă nedeterminată, cu experienţă minimum 1 an. Scrisoarea de intenţie privind angajarea persoanelor interesate se poate depune la registratura primăriei comunei Murighiol din localitatea Murighiol, str. Lacului, nr.8, com. Murighiol.


Anunţ public privind decizia Etapei de încadrare - LUCRARE DE EXTINDERE REŢEA ELECTRICĂ - LOCALITATEA MURIGHIOL, 62 LOTURI


2020-05-07 00:00:00 anunt.pdf  (422,63 KB) : 07-05-2020   utilizator: 1  
Anunţ punere în funcţiune reţea nouă de alimentare cu apă potabilă


2020-05-05 00:00:00 anunt retea apa.pdf  (651,20 KB) : 05-05-2020   utilizator: 1  
Dispoziţia 199 din 2019 privind desemnare funcţionar pentru activităţi soluţionare petiţii


2020-04-01 00:00:00 Dispozitia- nr- 199 din 11-09-2014.pdf  (223,72 KB) : 01-04-2020   utilizator: 1