Regulamentul de organizare şi funcţionare al consiliului local Murighiol, judeţul Tulcea (anexa la HCL 47/2020)