• Lista dispoziţiilor cu caracter normativ publicate în monitorul oficial local • Registru dispoziţii primar
 
Registrul dispoziţiilor primarului comunei Murighiol

Nr Data Emitent Titlu/Conţinut pe scurt Caracter normativ Prezentat prefect Observaţii Dispoziţie Anexe
142 30-07-2020 IVANOV FILIP, primar privind constituirea Echipei de implementare a Proiectului‚“EFICIENTIZARE ENERGETICA SI DOTARE SCOALA CLASELE I-IV, DUNAVATU DE JOS, COMUNA MURIGHIOL, JUDETUL TULCEA” in cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1 - 2020-07-30 - -
141 27-07-2020 IVANOV FILIP, primar privind convocarea Consiliului local al comunei Murighiol în şedinţa extraordinară din data de 31 iulie 2020 da 2020-07-27 -
140 23-07-2020 IVANOV FILIP, primar privind numirea domnului CHIRIAC GEORGEL, dirigintelui de șantier la obiectivul de investiţii „REABILITARE SI MODERNIZARE GRADINIŢĂ PLOPUL, COMUNA MURIGHIOL, JUDEŢUL TULCEA’’ - 2020-07-24 - -
139 23-07-2020 IVANOV FILIP, primar privind numirea dirigintelui de șantier la obiectivul de investiţii „REABILITARE DOTARE ŞI EXTINDERE ŞCOALĂ PRIMARĂ SARINASUF, COMUNA MURIGHIOL, JUDEŢUL TULCEA ‘’ - 2020-07-24 - -
138 23-07-2020 IVANOV FILIP, primar privind numirea domnului CHIRIAC GEORGEL, diriginte de șantier la obiectivul de investiţii „ÎNFIINŢARE ŞI DOTARE GRADINIŢĂ LOCALITATEA MURIGHIOL, JUDEŢUL TULCEA ‘’ - 2020-07-24 - -
137 17-07-2020 IVANOV FILIP, primar privind convocarea Consiliului local al comunei Murighiol în şedinţa extraordinară din data de 22 iulie 2020 da 2020-07-22 -
136 09-07-2020 IVANOV FILIP, primar privind angajarea domnului B. S. S., cu contract individual de muncă, durata determinată, pe postul de şofer în cadrul SERVICIULUI PUBLIC APĂ-CANAL MURIGHIOL - 2020-07-10 - -
135 09-07-2020 IVANOV FILIP, primar privind revocarea Dispozitiei 127/24.06.2020 - 2020-07-10 - -
134 29-06-2020 IVANOV FILIP, primar privind incetarea indemnizatiei de insoţitor acordată numitului C. P - 2020-06-29 - -
133 29-06-2020 IVANOV FILIP, primar privind numirea dnei Georgiana SARIGHIOLEANU, cu CNP …,, pentru exercitarea controlului financiar preventiv in cadrul S.P.A.C. Murighiol - 2020-06-29 - -
132 29-06-2020 IVANOV FILIP, primar privind modificarea cuantumului ajutorului social titularei B G - 2020-06-29 - -
131 29-06-2020 IVANOV FILIP, primar privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei titularei R M - 2020-06-29 - -
130 29-06-2020 IVANOV FILIP, primar privind mutarea sediului sectiei de votare Nr.156 a comunei Murighiol da 2020-06-29 -
129 25-06-2020 IVANOV FILIP, primar privind constituirea comisiei pentru recesământul populaţiei şi locuinţelor din anul 2021 - 2020-06-29 - -
128 24-06-2020 IVANOV FILIP, primar privind incetarea dreptului la alocaţie pentru susţinerea familiei titularei V M. - 2020-06-29 - -
127 24-06-2020 IVANOV FILIP, primar privind incetarea ajutorului social acordat numitei L.P., cu domiciliul în loc. ............... com.Murighiol, jud. Tulcea - 2020-06-29 - -
126 24-06-2020 IVANOV FILIP, primar privind incetarea ajutorului social acordat titularului D. N. , cu domiciliul în loc. ..........., com.Murighiol, jud. Tulcea - 2020-06-29 - -
125 24-06-2020 IVANOV FILIP, primar privind acordarea dreptului la stimulent educaţional– Tichet social pentru grădiniţa, pentru luna iunie anul 2020, în cuantum de 50 lei/lună/copil, titularei U. M. - 2020-06-25 - -
124 24-06-2020 IVANOV FILIP, primar privind acordarea dreptului la stimulent educaţional– Tichet social pentru grădiniţa, pentru luna iunie anul 2020, în cuantum de 50 lei/lună/copil, titularei M.. C. - 2020-06-25 - -
123 24-06-2020 IVANOV FILIP, primar privind acordarea dreptului la stimulent educaţional– Tichet social pentru grădiniţa, pentru luna iunie anul 2020, în cuantum de 50 lei/lună/copil, titularei B. M. C. - 2020-06-25 - -
122 23-06-2020 IVANOV FILIP, primar privind convocarea Consiliului local al comunei Murighiol în şedinţa ordinară din data de 30 iunie 2020 da 2020-06-23 -
121 16-06-2020 IVANOV FILIP, primar privind aprobarea modificarii art. 1 din Dispozitiei nr.239/18.10.2020 - 2020-06-16 - -
120 16-06-2020 IVANOV FILIP, primar privind acordarea dreptului la stimulent educaţional ‘’Tichet social’’ , în cuantum de 50 lei/lună/copil, pentru luna mai 2020, numitei B M-S , pentru minora O A A - 2020-06-16 - -
119 16-06-2020 IVANOV FILIP, primar privind acordarea dreptului la stimulent educaţional ‘’Tichet social’’ , în cuantum de 50 lei/lună/copil, pentru luna mai 2020, numitei U. M. , pentru minora G. N. - 2020-06-16 - -
118 16-06-2020 IVANOV FILIP, primar privind acordarea dreptului la stimulent educaţional– Tichet social pentru grădiniţa, pentru luna mai anul 2020, în cuantum de 50 lei/lună/copil, titularei M. C - 2020-06-16 - -
117 16-06-2020 IVANOV FILIP, primar privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect:’’ REABILITARE, MODERNIZARE ŞI DOTARE CĂMIN CULTURAL SARINASUF‘’ - 2020-06-16 - -
116 05-06-2020 IVANOV FILIP, primar privind incetarea indemnizatiei de insoţitor acordată numitului F. I, persoana incadrata in grad de handicap grav - 2020-06-16 - -
115 05-06-2020 IVANOV FILIP, primar privind convocarea Consiliului local al comunei Murighiol în şedinţa extraordinară din data de 12.06.2020 da 2020-06-11 -
114 29-05-2020 IVANOV FILIP, primar privind constituirea comisiei speciale de inventariere a domeniului public si privat al UAT -comuna Murighiol - 2020-05-29 - -
113 28-05-2020 IVANOV FILIP, primar privind mutarea definitivă a doamnei Andreea CERNAMORIŢ, consilier clasa I, grad profesional asistent, gradatia 5, coeficient de ierarhizare 2,50 din cadrul Compartimentului Contabilitate buget-finante, taxe si impozite locale, cu atribuţii suplimentare in cadrul achizitiilor publice, in functia publica de consilier achizitii publice, clasa I, grad profesional asistent, gradatia 5, coeficient de ierarhizare 2,50 in cadrul Compartimentului Achiziţii Publice - 2020-05-29 - -
112 28-05-2020 IVANOV FILIP, primar privind desemnarea persoanelor din partea Primăriei comunei Murighiol care să facă parte din Comisia de recepţie la finalizarea lucrărilor pentru obiectivul de investiţii – ‘’REALIZARE PODET TRAVERSARE CANAL IN LOCALITATEA DUNAVATU DE JOS’’ - 2020-05-29 - -
111 22-05-2020 IVANOV FILIP, primar privind convocarea Consiliului local al comunei Murighiol în şedinţa ordinară din data de 29 mai 2020 da 2020-05-29 -
110 22-05-2020 IVANOV FILIP, primar privind acordarea dreptului la stimulent educaţional– Tichet social pentru grădiniţa, pentru luna aprilie anul 2020, în cuantum de 50 lei/lună/copil, titularei M. C - 2020-05-29 - -
109 29-05-2020 IVANOV FILIP, primar privind suspendarea concursului pentru ocuparea postului contractual de sofer din cadrul SERVICIULUI PUBLIC APA-CANAL MURIGHIOL - 2020-05-29 - -
108 22-05-2020 IVANOV FILIP, primar privind angajarea dnului Ş- A, asistent personal pentru persoane incadrate in grad de handicap grav - 2020-05-29 - -
107 22-05-2020 IVANOV FILIP, primar privind incetarea indemnizaţiei de însoţitor numitului V N persoană încadrată în grad de handicap grav - 2020-05-29 - -
106 22-05-2020 IVANOV FILIP, primar privind acordarea dreptului la stimulent educaţional ‘’Tichet social’’ , în cuantum de 50 lei/lună/copil, numitei B M-S , pentru minora O A A - 2020-05-29 - -
105 22-05-2020 IVANOV FILIP, primar privind acordarea dreptului la stimulent educaţional ‘’Tichet social’’ , în cuantum de 50 lei/lună/copil, numitei U M , pentru minora G N - 2020-05-29 - -
104 22-05-2020 IVANOV FILIP, primar privind desemnarea persoanelor care vor face parte din echipa de implementare a Proiectului ‚ ‘’REABILITARE, MODERNIZARE ŞI DOTARE CĂMIN CULTURAL SARINASUF’’ , şi ‘’INFIINŢARE ŞI DOTARE GRADINIŢĂ LOCALITATEA MURIGHIOL, COMUNA MURIGHIOL, JUDETUL TULCEA ’’ - 2020-05-29 - -
103 30-04-2020 IVANOV FILIP, primar privind încetarea contractului individual al domnului C D având funcţia contractuală de execuţie de şofer din cadrul SERVICIULUI PUBLIC APĂ–CANAL MURIGHIOL - 2020-05-08 - -
102 30-04-2020 IVANOV FILIP, primar privind convocarea Consiliului local al comunei Murighiol în şedinţa extraordinară din data de 07.05.2020 da 2020-05-08 -
101 30-04-2020 IVANOV FILIP, primar privind acordarea indemnizaţiei de însoţitor numitului V N persoană încadrată în grad de handicap grav - 2020-05-08 - -
100 30-04-2020 IVANOV FILIP, primar privind acordarea indemnizaţiei de însoţitor numitei V. E. persoană încadrată în grad de handicap grav - 2020-05-08 - -
99 30-04-2020 IVANOV FILIP, primar privind incetarea indemnizaţiei de însoţitor acordarea numitei T. M. persoană încadrată în grad de handicap grav - 2020-05-08 - -
98 30-04-2020 IVANOV FILIP, primar privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor, desemnarea ofertei castigatoare, a comisiei de solutionare a contestatiilor depuse pentru vânzarea prin licitație publică deschisă a două loturi de teren , lot 1 in suprafata de 669 mp, si lot 2 in suprafață de 669 mp, situate in T33 Hs 1002/1 , intravilan , sat Dunavățu de Jos, comuna Murighiol, jud. Tulcea, terenuri ce aparţin domeniului privat de interes local al com. Murighiol. - 2020-05-08 - -
97 30-04-2020 IVANOV FILIP, primar privind constituirea Comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea postului contractual de execuţie, vacant, perioadă nedeterminată, de şofer (categoriile B şi C) din cadrul SERVICIULUI PUBLIC APĂ –CANAL MURIGHIOL - 2020-05-08 - -
96 30-04-2020 IVANOV FILIP, primar privind acordarea ajutorului social numitului U. N., cu domiciliul i com. Murighiol, jud. Tulcea - 2020-05-07 - -
95 30-04-2020 IVANOV FILIP, primar privind acordarea dreptului la stimulent educaţional– Tichet social pentru grădiniţa, pentru luna martie anul 2020, în cuantum de 50 lei/lună/copil, titularei B. M. - 2020-05-07 - -
94 30-04-2020 IVANOV FILIP, primar privind acordarea dreptului la stimulent educaţional– Tichet social pentru grădiniţa, pentru luna martie anul 2020, în cuantum de 50 lei/lună/copil, titularei M. C. - 2020-05-07 - -
93 23-04-2020 IVANOV FILIP, primar privind convocarea Consiliului Local al com. Murighiol in sedinta ordinara din data de 30.04.2020 da 2020-04-29 -
92 06-04-2020 IVANOV FILIP, primar eliberarea Autorizaţiei de functionare pentru societatea comercială BELUGA RESORT SRL, - 2020-04-29 - -
91 06-04-2020 IVANOV FILIP, primar eliberarea Autorizaţiei de functionare pentru N. G.C PFA - 2020-04-29 - -
90 06-04-2020 IVANOV FILIP, primar eliberarea Autorizaţiei de functionare pentru T D PFA - 2020-04-29 - -
89 06-04-2020 IVANOV FILIP, primar privin eliberarea Autorizaţiei de functionare pentru societatea comercială T D PFA - 2020-04-29 - -
88 06-04-2020 IVANOV FILIP, primar eliberarea Autorizaţiei de functionare pentru T.I.N PFA - 2020-04-29 - -
87 06-04-2020 IVANOV FILIP, primar privind emiterea autorizatiei de functionare S.I. PFA - 2020-04-29 - -
86 06-04-2020 IVANOV FILIP, primar privind modificarea Comisiei sociale de analiza si verificare a solicitarilor ANL - 2020-04-29 - -
85 31-03-2020 IVANOV FILIP, primar privind angajarea dnei A.F, ca asistent personal pentru persoane incadrate in grad de handicap grav - 2020-04-09 - -
84 31-03-2020 IVANOV FILIP, primar privind incetarea acordarii indemnizatiei de insotitor numitului A.I, persoana in cadrata in grad de handicap hrav - 2020-04-09 - -
83 31-03-2020 IVANOV FILIP, primar privind acordarea indemnizatiei de insotitor numitei T. M., persoana cu grad de handicap grav - 2020-04-09 - -
82 31-03-2020 IVANOV FILIP, primar privind acordarea indemnizatiei de insotitor numitei T.I, persoana cu grad de handicap grav - 2020-04-09 - -
81 31-03-2020 IVANOV FILIP, primar privind angajarea dnei N.S, ca sistent persoanl pentru persoane cu grad de handicap grav - 2020-04-09 - -
80 24-03-2020 IVANOV FILIP, primar convocarea Consiliului Local Murighiol in sedinta ordinara din data de 31.03.2020 da 2020-03-27 -
79 23-03-2020 IVANOV FILIP, primar privind incetarea ajutorului social acordat titularului C. S. cu domiciliul în com.Murighiol, jud. Tulcea - 2020-03-23 - -
78 19-03-2020 IVANOV FILIP, primar privind convocarea Consiliului Local in sedinta extraordinara a Consiliului Local a comunei Murighiol din data de 24.03.2020 da 2020-03-23 -
77 19-03-2020 IVANOV FILIP, primar privind incetarea ajutorului social acordat titularului A. D.-G., cu domiciliul în com.Murighiol, jud. Tulcea - 2020-03-23 - -
76 19-03-2020 IVANOV FILIP, primar privind aplicarea masurilor de protectie sociala in sezonul rece pentru luna martie 2020, pentru dnei M.P., beneficiară de VMG , cu domiciliul in comuna Murighiol, jud. Tulcea - 2020-03-23 - -
75 19-03-2020 IVANOV FILIP, primar privind aplicarea masurilor de protectie sociala in sezonul rece pentru luna martie 2020, pentru dnul G. P. , beneficiară de VMG , cu domiciliul in comuna Murighiol, jud. Tulcea - 2020-03-23 - -
74 19-03-2020 IVANOV FILIP, primar privind încetarea alocaţiei de susţinerea familiei acordată numitei P. A. , cu domiciliul in com. Murighiol, jud. Tulcea - 2020-03-23 - -
73 19-03-2020 IVANOV FILIP, primar privind încetarea alocaţiei de susţinerea familiei acordată numitei A. E.-G., cu domiciliul .Murighiol, jud. Tulcea - 2020-03-23 - -
72 19-03-2020 IVANOV FILIP, primar privind acordarea dreptului la stimulent educaţional ‘’Tichet social’’ , în cuantum de 50 lei/lună/copil, numitei U. M. , pentru minora G.N. - 2020-03-23 - -
71 19-03-2020 IVANOV FILIP, primar privind acordarea dreptului la stimulent educaţional ‘’Tichet social’’ , în cuantum de 50 lei/lună/copil, numitei BOGHIAN MIRELA-SIMONA , pentru minora O. A. A. - 2020-03-23 - -
70 19-03-2020 IVANOV FILIP, primar privind acordarea dreptului la stimulent educaţional– Tichet social pentru grădiniţa, pentru luna fevruarie anul 2020, în cuantum de 50 lei/lună/copil, titularei M.C. - 2020-03-23 - -
69 19-03-2020 IVANOV FILIP, primar privind desemnarea persoanelor pentru ducerea la indeplinire a masurilor dispuse de Camera de Conturi Tulcea nr.5 din 10.03.2020 - 2020-03-23 - -
68 19-03-2020 IVANOV FILIP, primar Disp. privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor depuse pentru vânzarea prin licitație publică unor bunuri imobile-terenuri, in suprafata de 1000 mp, fiecare, situate in extravilanul localitaţii Murighiol, identificate in T 233 Parcela N2404 , cu C.F./N.C.34662, C.F./N.C.34655, C.F./N.C.34667, C.F./N.C.34663, C.F./N.C. 34668, C.F./N.C. 34653, C.F./N.C 34658, C.F./N.C 34666, C.F./N.C 34660, şi C.F./N.C34652, terenuri ce aparţin domeniului privat al com. Murighiol, judetul Tulcea, - 2020-03-23 - -
67 10-03-2020 IVANOV FILIP, primar PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE VERIFICARE A PERSOANELOR IZOLATE LA DOMICILIU - 2020-03-11 - -
66 10-03-2020 IVANOV FILIP, primar privind actualizarea CLSU - comuna Murighiol - 2020-03-11 - -
65 10-03-2020 IVANOV FILIP, primar privind constituirea comisiei comunale pentru recensământul general agricol runda 2020, din comuna Murighiol, judeţul Tulcea - 2020-03-12 - -
64 10-03-2020 IVANOV FILIP, primar privind desemnarea persoanelor pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse de Camera de Conturi Tulcea prin Decizia nr.1 din 18.02.2020 - 2020-03-11 - -
63 28-02-2020 IVANOV FILIP, primar privind acordarea ajutorului social numitei M.P. , cu domiciliul in com. Murighiol, jud. Tulcea - 2020-02-28 - -
62 28-02-2020 IVANOV FILIP, primar Privind încetarea alocaţiei de susţinerea familiei acordată numitei R. C. - 2020-02-28 - -
61 28-02-2020 IVANOV FILIP, primar Privind rectificarea actului de căsătorie nr.... din ...... a numiţilor S. N. şi S. G., exemplarele I şi II înregistrat în registrele de stare civilă din localitatea Sarinasuf, jud. Tulcea - 2020-02-28 - -
60 28-02-2020 IVANOV FILIP, primar privind acordarea indemnizaţiei de însoţitor numitei T. T persoană încadrată în grad de handicap grav - 2020-02-28 - -
59 28-02-2020 IVANOV FILIP, primar privind convocarea Consiliului local al comunei Murighiol în şedinţa extraordinară din data de 04.03.2020 da 2020-02-28 -
58 27-02-2020 IVANOV FILIP, primar privind numirea domnului MARINOV GABRIEL-TEODOSIE, în calitate de curatorului care îl va reprezenta pe minorul F.A, la Biroul Notarial competent, în vederea acceptării donaţiei, autentificarea şi semnarea actului de donație - 2020-02-28 - -
57 21-02-2020 IVANOV FILIP, primar privind convocarea Consiliului local al comunei Murighiol în şedinţa extraordinară din data de 28.02.2020 da 2020-02-28 -
56 21-02-2020 IVANOV FILIP, primar privind acordarea ajutorului social numitului GHERSAIM PETRICĂ, cu domiciliul in sat Sarinasuf com. Murighiol, jud. Tulcea - 2020-02-28 - -
55 21-02-2020 IVANOV FILIP, primar privind aplicarea masurilor de protectie sociala in sezonul rece, numitei N.M. - 2020-02-28 - -
54 21-02-2020 IVANOV FILIP, primar privind acordarea dreptului la stimulent educaţional ‘’Tichet social’’ , în cuantum de 50 lei/, numitei M. C - 2020-02-28 - -
53 21-02-2020 IVANOV FILIP, primar privind acordarea dreptului la stimulent educaţional ‘’Tichet social’’ , în cuantum de 50 lei/lună/copil, numitei B.M.-S. , pentru minora O. A. A. - 2020-02-28 - -
52 21-02-2020 IVANOV FILIP, primar privind acordarea dreptului la stimulent educaţional ‘’Tichet social’’ , în cuantum de 50 lei/lună/copil, numitei U.M. , pentru minora G. N. - 2020-02-28 - -
51 21-02-2020 IVANOV FILIP, primar privind încetarea alocaţiei de susţinerea familiei acordată numitei D.F., cu domiciliul în sat Dunavățu de Sus, com. Murighiol, jud. Tulcea - 2020-02-28 - -
50 21-02-2020 IVANOV FILIP, primar privind desemnarea dnei ENE MARIANA, ca responsabil de caz pentru fiecare copil incadrat in grad de handicap, de pe raza comunei Murighiol - 2020-02-28 - -
49 21-02-2020 IVANOV FILIP, primar privind incetarea acordarii indeminzatiei de insotitor, numitului O. G.V., persoana incadrata in grad de handicap grav - 2020-02-28 - -
48 21-02-2020 IVANOV FILIP, primar privind incetarea suspendării activităţii domnului V. E., angajat in postul de asistent personal pentru persoane incadrate in grad de handicap grav, in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Murighiol - 2020-02-28 - -
47 30-01-2020 IVANOV FILIP, primar privind schimbarea numelui de familie al doamnei A G O, angajată pe postul de referent –ghid in turism, in cadrul Cetrului de informare turistica si proximităţii –comuna Murighiol - 2020-02-07 - -
46 30-01-2020 IVANOV FILIP, primar . privind incetarea acordării indemnizatiei lunare de insoţitor numitei M. G., persoană încadrată in grad de handicap grav - 2020-02-07 - -
45 30-01-2020 IVANOV FILIP, primar privind stabilirea salariului brut al doamnei A-M Z, angajată in postul de asistent personal pentru persoane incadrate in grad de handicap grav, in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Murighiol - 2020-02-07 - -
44 30-01-2020 IVANOV FILIP, primar privind stabilirea salariului brut al doamnei M T, angajată in postul de asistent personal pentru persoane incadrate in grad de handicap grav, in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Murighiol - 2020-02-07 - -
43 30-01-2020 IVANOV FILIP, primar privind stabilirea salariului brut al doamnei F R , angajată in postul de asistent personal pentru persoane incadrate in grad de handicap grav, in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Murighiol - 2020-02-07 - -
42 30-01-2020 IVANOV FILIP, primar privind stabilirea salariului brut al doamnei M R , angajată in postul de asistent personal pentru persoane incadrate in grad de handicap grav, in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Murighiol - 2020-02-07 - -
41 30-01-2020 IVANOV FILIP, primar privind stabilirea salariului brut al domnului , angajat in postul de asistent personal pentru persoane incadrate in grad de handicap grav, in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Murighiol - 2020-02-07 - -
40 30-01-2020 IVANOV FILIP, primar privind stabilirea salariului brut al doamnei M P , angajată in postul de asistent personal pentru persoane incadrate in grad de handicap grav, in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Murighiol - 2020-02-07 - -
39 30-01-2020 IVANOV FILIP, primar privind stabilirea salariului brut al domnului B N, angajat in postul de asistent personal pentru persoane incadrate in grad de handicap grav, in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Murighiol - 2020-02-07 - -
38 30-01-2020 IVANOV FILIP, primar privind stabilirea salariului brut al doamnei A M, angajată in postul de asistent personal pentru persoane incadrate in grad de handicap grav, in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Murighiol - 2020-02-07 - -
37 30-01-2020 IVANOV FILIP, primar privind stabilirea salariului brut al doamnei G M, angajată in postul de asistent personal pentru persoane incadrate in grad de handicap grav, in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Murighiol - 2020-02-07 - -
36 30-01-2020 IVANOV FILIP, primar privind stabilirea salariului brut al dei M A, angajată in postul de asistent personal pentru persoane incadrate in grad de handicap grav, in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Murighiol - 2020-02-07 - -
35 30-01-2020 IVANOV FILIP, primar privind stabilirea salariului brut al doamnei NH, angajată in postul de asistent personal pentru persoane incadrate in grad de handicap grav, in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Murighiol - 2020-02-07 - -
34 30-01-2020 IVANOV FILIP, primar privind stabilirea salariului brut al domnului V E, angajat in postul de asistent personal pentru persoane incadrate in grad de handicap grav, in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Murighiol - 2020-02-07 - -
33 30-01-2020 IVANOV FILIP, primar privind stabilirea salariului brut al doamnei M B, angajată in postul de asistent personal pentru persoane incadrate in grad de handicap grav, in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Murighiol - 2020-01-30 - -
32 30-01-2020 IVANOV FILIP, primar privind stabilirea salariului brut al doamnei L –E A, angajata in postul de asistent personal pentru persoane in grad de handicap grav in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Murighiol - 2020-02-07 - -
31 30-01-2020 IVANOV FILIP, primar privind stabilirea indemnizatiei lunare de insoţitor a domnului I.F. , persoană încadrată in grad de handicap grav - 2020-02-07 - -
30 30-01-2020 IVANOV FILIP, primar privind stabilirea indemnizatiei lunare de insoţitor a doamnei M. G., persoană încadrată in grad de handicap grav - 2020-02-07 - -
29 30-01-2020 IVANOV FILIP, primar privind stabilirea indemnizatiei lunare de insoţitor a domnului O. G. V., persoană incadrat in grad de handicap grav - 2020-02-07 - -
28 30-01-2020 IVANOV FILIP, primar privind stabilirea indemnizatiei lunare de insoţitor a doamnei M.C., persoană incadrată in grad de handicap grav - 2020-02-07 - -
27 30-01-2020 IVANOV FILIP, primar privind stabilirea indemnizatiei lunare de insoţitor a doamnei C. S. persoană incadrată in grad de handicap grav - 2020-02-07 - -
26 30-01-2020 IVANOV FILIP, primar privind stabilirea indemnizatiei lunare de insoţitor a doamnei P. E. persoană incadrată in grad de handicap grav - 2020-02-07 - -
25 30-01-2020 IVANOV FILIP, primar privind stabilirea indemnizatiei lunare de insoţitor a doamnei VIHODIŢĂ DORINA, persoană incadrată in grad de handicap grav - 2020-02-07 - -
24 30-01-2020 IVANOV FILIP, primar privind stabilirea indemnizatiei lunare de insoţitor a domnului V. T. , persoană incadrat in grad de handicap grav - 2020-02-07 - -
23 30-01-2020 IVANOV FILIP, primar Disp. privind stabilirea indemnizatiei lunare de insoţitor a doamnei N. M. persoană incadrată in grad de handicap grav - 2020-02-07 - -
22 30-01-2020 IVANOV FILIP, primar Disp. privind stabilirea indemnizatiei lunare de insoţitor a domnului M. P. , persoană incadrat in grad de handicap grav - 2020-02-07 - -
21 30-01-2020 IVANOV FILIP, primar Disp. privind stabilirea indemnizatiei lunare de insoţitor a domnului A. I. persoană incadrat in grad de handicap grav - 2020-02-07 - -
20 30-01-2020 IVANOV FILIP, primar Disp. privind stabilirea indemnizatiei lunare de insoţitor a domnului T. I. persoană incadrat in grad de handicap grav - 2020-02-07 - -
19 30-01-2020 IVANOV FILIP, primar Disp. privind stabilirea indemnizatiei lunare de insoţitor a domnului C.P., persoană incadrat in grad de handicap grav - 2020-02-07 - -
18 30-01-2020 IVANOV FILIP, primar Disp. privind stabilirea indemnizatiei lunare de insoţitor a doamnei Ţ. I. persoană incadrată in grad de handicap grav - 2020-02-07 - -
17 30-01-2020 IVANOV FILIP, primar Disp. privind stabilirea indemnizatiei lunare de insoţitor a doamnei E. Ş., persoană incadrată in grad de handicap grav - 2020-02-07 - -
16 23-01-2020 IVANOV FILIP, primar privind convocarea Consiliului local al comunei Murighiol în şedinţa ordinară din data de 31 ianuarie 2020 da 2020-02-03 -
15 23-01-2020 IVANOV FILIP, primar Disp. privind numirea domnului M. G.-T., în calitate de curatorului care îl va reprezenta pe minorul F. I. A. la Biroul Notarial competent, în vederea acceptării donaţiei, autentificarea şi semnarea actului de donație - 2020-01-23 - -
14 21-01-2020 IVANOV FILIP, primar Disp. privind modificarea art.1 din Dispozitia nr.10/09.02.2018 privind angajarea dnei L.M. , ca asistent personal pentru persoane cu handicap grav, în cadrul Primăriei comunei Murighiol, judeţul Tulcea - 2020-01-23 - -
13 20-01-2020 IVANOV FILIP, primar Disp. privind acordarea indemnizaţiei de însoţitor numitului M. G., persoană încadrată în grad de handicap grav - 2020-01-23 - -
12 16-01-2020 IVANOV FILIP, primar Disp.privind angajarea dnei B. M. in funcția contractuală de asistent personal pentru persoana cu handicap grav B.M. - 2020-01-17 - -
11 09-01-2020 IVANOV FILIP, primar Disp. privind aprobarea dosarului de acordare a dreptului la alocaţiei pentru susţinerea familiei titularei N. M. - 2020-01-17 - -
10 09-01-2020 IVANOV FILIP, primar Disp. privind modificarea art.1 din Dispozitia nr.200/28.12.2018 privind acordarea indemnizaţiei lunare de insoţitor dnului D.P. , persoană incadrată în grad de handicap grav , și actualizarea acordării indemnizației de insoțitor - 2020-01-17 - -
9 09-01-2020 IVANOV FILIP, primar Disp. privind acordarea ajutorului social numitei N. M. - 2020-01-17 - -
8 08-01-2020 IVANOV FILIP, primar Disp. privind acordarea dreptului la stimulent educaţional ‘’Tichet social’’ , în cuantum de 50 lei/lună/copil - 2020-01-17 - -
7 08-01-2020 IVANOV FILIP, primar Disp. privind acordarea dreptului la stimulent educaţional ‘’Tichet social’’ , în cuantum de 50 lei/lună/copil - 2020-01-17 - -
6 08-01-2020 IVANOV FILIP, primar Disp. privind acordarea dreptului la stimulent educaţional ‘’Tichet social’’ , în cuantum de 50 lei/lună/copil - 2020-01-17 - -
5 08-01-2020 IVANOV FILIP, primar privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor si de scolutionare a contestatiilor si desemnarea ofertei castigatoare depuse pentru vanzarea prin licitatie publica a sup. de 552 mp, situata in T51 parcela A376/1 - 2020-01-17 - -
4 08-01-2020 IVANOV FILIP, primar privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor si de scolutionare a contestatiilor si desemnarea ofertei castigatoare depuse pentru vanzarea prin licitatie publica a supr. de teren 3500 mp, dituat in t 51 parcela 376, lot 5, extra. Murighiol - 2020-01-17 - -
3 08-01-2020 IVANOV FILIP, primar Disp. privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor depuse pentru vânzarea prin licitație publică deschisă a unor loturi de teren, situat în T 233 parcela N 2404 , extra. com. Murighiol - 2020-01-17 - -
2 08-01-2020 IVANOV FILIP, primar Disp. privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor depuse pentru vânzarea prin licitație publică a suprafetei de 2069 mp, in T 24, parcela Cc660, lot 4 , - 2020-01-17 - -
1 06-01-2020 IVANOV FILIP, primar Disp. privind modificarea art.1.(1) din Dispozitia nr.201/28.12.2018 privind angajarea doamnei TUŞCĂ MARIA, ca asistent pesoanal pentru persoana cu handicap grav APOSTOL ELIFTENI, cu domiciliul in sat Plopul, comuna Murighiol, jud. Tulcea, și a Contractului individual de muncă nr.116/28.12.2018 - 2020-01-17 - -
nu s-a găsit nicio dispoziţie
 înregistrări pe pagină