• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul hotărârilor consiliul local Murighiol

Nr Data Preşedinte de şedinţă Tip şedinţă Şedinţă convocată prin Titlu/Conţinut pe scurt Caracter normativ Prezentat prefect Observaţii Fişier Anexe
39 03-03-2021 SPÂNOAIE AUREL, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 82/26-02-2021 privind convocarea Consiliului Local Murighil in sedinta extraordinara din data de 03.03.2021 privind aprobarea modificării şi completării “Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a comunei Murighiol, pentru perioada 2018-2023” aprobata prin Hotărârea Consiliului Local Murighiol nr. 49/16.05.2018 da 2021-03-05
38 03-03-2021 SPÂNOAIE AUREL, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 82/26-02-2021 privind convocarea Consiliului Local Murighil in sedinta extraordinara din data de 03.03.2021 privind aprobarea susţinerii cheltuielilor neeligibile ale proiectului „EXTINDERE ŞI MODERNIZARE SISTEM DE APĂ POTABILĂ ŞI EXTINDERE REŢEA DE CANALIZARE ÎN COMUNA MIRIGHIOL, JUDEŢUL TULCEA” - 2021-03-05 -
37 12-02-2021 SPÂNOAIE AUREL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 52/05-02-2021 convocarea Consiliului Local Murighiol in sedinta ordinara din data de 12.02.2021, orele 10,00 privind aprobarea modificarii cuantumului chiriei cu rata inflaţiei pentru locuinţele A.N.L, situate în localitatea Murighiol, str. Plopului nr. 3 şi 5, comuna Murighiol, judeţul Tulcea , pentru anul 2021 - 2021-02-12 -
36 12-02-2021 SPÂNOAIE AUREL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 52/05-02-2021 convocarea Consiliului Local Murighiol in sedinta ordinara din data de 12.02.2021, orele 10,00 privind aprobarea modificarii Anexelor nr.1, nr.2 si nr.6 la Hotararea de Consiliul privind aprobarea Nomenclatorului stradal al UAT comuna Murighiol - 2021-02-12 -
35 12-02-2021 SPÂNOAIE AUREL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 52/05-02-2021 convocarea Consiliului Local Murighiol in sedinta ordinara din data de 12.02.2021, orele 10,00 privind darea in folosinta gratuita a PTA 152, catre S.C.E. DISTRIBUTIE DOBROGEA pentru intretinerea si extinderea retea electrica si acordarea unui drept de uz si servitute asupra terenului ocupat de acesta - 2021-02-12 -
34 12-02-2021 SPÂNOAIE AUREL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 52/05-02-2021 convocarea Consiliului Local Murighiol in sedinta ordinara din data de 12.02.2021, orele 10,00 privind modificarea Organigramei si a Statului de functii a SC UTILITATI SI SERVICII PUBLICE MURIGHIOL SRL - 2021-02-12 -
33 12-02-2021 SPÂNOAIE AUREL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 52/05-02-2021 convocarea Consiliului Local Murighiol in sedinta ordinara din data de 12.02.2021, orele 10,00 privind inrolarea Primăriei Murighiol în Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar , prin platforma ‘’Ghiseul.ro’’ - 2021-02-12 -
32 12-02-2021 SPÂNOAIE AUREL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 52/05-02-2021 convocarea Consiliului Local Murighiol in sedinta ordinara din data de 12.02.2021, orele 10,00 privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al comunei Murighiol, care vor face parte din comisia de evaluare a performantelor profesionale ale secretarului general al comunei Murighiol, judetul Tulcea - 2021-02-12 -
31 12-02-2021 SPÂNOAIE AUREL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 52/05-02-2021 convocarea Consiliului Local Murighiol in sedinta ordinara din data de 12.02.2021, orele 10,00 privind aprobarea Raportului de activitate al asistentilor personali , angajati in cadrul primariei comunei Murighiol, pentru activitatea desfasurata pe semestrul II, al anului 2020 - 2021-02-12 -
30 12-02-2021 SPÂNOAIE AUREL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 52/05-02-2021 convocarea Consiliului Local Murighiol in sedinta ordinara din data de 12.02.2021, orele 10,00 privind aprobarea Listei finale /raportului numirii finale de către Comisia de selecţie a autorităţii publice tutelare aprobata prin HCL 65/30.06.2020 , si aprobarea incheierii contractelor de mandat ca membru al consiliului de administratie al SC UTILITATI SI SERVICII PUBLICE MURIGHIOL SRL - 2021-02-12 -
29 12-02-2021 SPÂNOAIE AUREL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 52/05-02-2021 convocarea Consiliului Local Murighiol in sedinta ordinara din data de 12.02.2021, orele 10,00 privind aprobarea Planului anual de acţiuni pentru lucari de interes local , pentru repartizarea orelor de munca, persoanelor apte de munca din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2021, in comuna Murighiol - 2021-02-12 -
28 12-02-2021 SPÂNOAIE AUREL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 52/05-02-2021 convocarea Consiliului Local Murighiol in sedinta ordinara din data de 12.02.2021, orele 10,00 aprobare Planului anual de acţiune pentru serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Murighiol, judetul Tulcea, pentru anul 2021 - 2021-02-12 -
27 12-02-2021 SPÂNOAIE AUREL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 52/05-02-2021 convocarea Consiliului Local Murighiol in sedinta ordinara din data de 12.02.2021, orele 10,00 privind prelungire contractului de comodat nr. 5690/27.10.2010 încheiat cu SC UTILITATI SI SERVICII PUBLICE MURIGHIOL SRL - 2021-02-12 -
26 12-02-2021 SPÂNOAIE AUREL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 52/05-02-2021 convocarea Consiliului Local Murighiol in sedinta ordinara din data de 12.02.2021, orele 10,00 privind prelungire contractului de comodat nr. 5088/23.09.2010 încheiat cu SC UTILITATI SI SERVICII PUBLICE MURIGHIOL SRL - 2021-02-12 -
25 12-02-2021 SPÂNOAIE AUREL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 52/05-02-2021 convocarea Consiliului Local Murighiol in sedinta ordinara din data de 12.02.2021, orele 10,00 privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului în suprafață totală de 1000 mp, LOT nr.32, C.F. 30333, situat in intavilianul localitatii Murighiol, T 71 parcela 362, transmis in favoarea doamnei GRIGORE ANAMARIA, conform H.C.L. nr.130/30.10.2018, pentru construirea unei locuințe proprietate personală în condiţiile Legii nr.15/2003 - 2021-02-12 -
24 12-02-2021 SPÂNOAIE AUREL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 52/05-02-2021 convocarea Consiliului Local Murighiol in sedinta ordinara din data de 12.02.2021, orele 10,00 privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului în suprafață totală de 1000 mp, LOT nr.38, C.F. 30339, situat in intavilianul localitatii Murighiol, T 71 parcela 362, transmis in favoarea doamnei PAVEL GABRIELA CRISTINA, conform H.C.L. nr.56/29.03.2019, pentru construirea unei locuințe proprietate personală în condiţiile Legii nr.15/2003 - 2021-02-12 -
23 12-02-2021 SPÂNOAIE AUREL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 52/05-02-2021 convocarea Consiliului Local Murighiol in sedinta ordinara din data de 12.02.2021, orele 10,00 privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului în suprafață totală de 1000 mp, LOT nr.47, C.F. 30348, situat in intavilianul localitatii Murighiol, T 71 parcela 362, transmis in favoarea domnului DANILOV CIPRIAN , conform H.C.L. nr.94/31.08.2018, pentru construirea unei locuințe proprietate personală în condiţiile Legii nr.15/2003 - 2021-02-12 -
22 12-02-2021 SPÂNOAIE AUREL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 52/05-02-2021 convocarea Consiliului Local Murighiol in sedinta ordinara din data de 12.02.2021, orele 10,00 privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului în suprafață totală de 1000 mp, LOT nr.57, C.F. 30398, situat in intavilianul localitatii Murighiol, T 71 parcela 362, transmis in favoarea doamnei BABENCU CRISTINA ,conform H.C.L. nr.92/31.08.2018, pentru construirea unei locuințe proprietate personală în condiţiile Legii nr.15/2003 - 2021-02-12 -
21 12-02-2021 SPÂNOAIE AUREL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 52/05-02-2021 convocarea Consiliului Local Murighiol in sedinta ordinara din data de 12.02.2021, orele 10,00 privind stabilirea perioadei in care se efectuează activitatea de inventariere, precum şi data până la care se face publicarea pe pagina de internet a UAT comuna Murighiol in conformitate cu prevederile art.3 din HG 392/2020 da 2021-02-12 -
20 12-02-2021 SPÂNOAIE AUREL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 52/05-02-2021 convocarea Consiliului Local Murighiol in sedinta ordinara din data de 12.02.2021, orele 10,00 privind modificarea si completarea Inventarului public al comunei Murighiol - 2021-02-12 -
19 12-02-2021 SPÂNOAIE AUREL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 52/05-02-2021 convocarea Consiliului Local Murighiol in sedinta ordinara din data de 12.02.2021, orele 10,00 privind însuşirea Raportului nr.11499/28.12.2020 de Inventariere a bunurilor din domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale a comunei Murighiol, la 31.12.2020 - 2021-02-12
18 12-02-2021 SPÂNOAIE AUREL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 52/05-02-2021 convocarea Consiliului Local Murighiol in sedinta ordinara din data de 12.02.2021, orele 10,00 privind însuşirea Raportului nr.11498/28.12.2020 privind Inventarierea bunurilor din domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale a comunei Murighiol, actualizat la 31.12.2020 - 2021-02-12
17 12-02-2021 SPÂNOAIE AUREL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 52/05-02-2021 convocarea Consiliului Local Murighiol in sedinta ordinara din data de 12.02.2021, orele 10,00 privind indreptare eroare materială strecurată in cuprinsul H.C.L .Murighiol nr.97/09.10.2020 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă a suprafeţei de 1000 mp, situată in intravilanul, localitatea Murighiol Tarla 10, (conform Planului de amplasament Hs 339/1), CF 36099, teren ce apartine domneiului privat de interes local a comunei Murighiol - 2021-02-12 -
16 12-02-2021 SPÂNOAIE AUREL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 52/05-02-2021 convocarea Consiliului Local Murighiol in sedinta ordinara din data de 12.02.2021, orele 10,00 privind indreptare eroare materială strecurată in cuprinsul H.C.L .Murighiol nr.96/09.10.2020 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a două imobile -terenuri situate in localitatea Murighiol, Tarla 22, parcela A-139, lot.10, carte funciara nr.36118, nr. crt. 443.1 din inventarul privat de inters local al comunei Murighiol , in suprafaţă de 1732 mp, si imobil teren în suprafață de 468 mp, situat in Tarla 22 parcela A-139, Lot nr.9, localitatea Murighiol, carte funciară nr.36114, inventariart la nr. crt. 443 din inventarul privat de interes local al comunei Murighiol, si a a - 2021-02-12 -
15 12-02-2021 SPÂNOAIE AUREL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 52/05-02-2021 convocarea Consiliului Local Murighiol in sedinta ordinara din data de 12.02.2021, orele 10,00 privind aprobarea organizării reţelei unităţilor de învăţământ din comuna Murighiol, pentru anul şcolar 2021-2022 da 2021-02-12
14 12-02-2021 SPÂNOAIE AUREL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 52/05-02-2021 convocarea Consiliului Local Murighiol in sedinta ordinara din data de 12.02.2021, orele 10,00 privind aprobarea procesului–verbal al şedinţei extraordinare din data de 26 ianuarie 2021 - 2021-02-12 -
13 12-02-2021 SPÂNOAIE AUREL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 52/05-02-2021 convocarea Consiliului Local Murighiol in sedinta ordinara din data de 12.02.2021, orele 10,00 privind aprobarea procesului–verbal al şedinţei extraordinare din data de 14 ianuarie 2021 - 2021-02-12 -
12 12-02-2021 SPÂNOAIE AUREL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 52/05-02-2021 convocarea Consiliului Local Murighiol in sedinta ordinara din data de 12.02.2021, orele 10,00 privind aprobarea procesului–verbal al şedinţei extraordinare din data de 28 decembrie 2020. - 2021-02-12 -
11 12-02-2021 SPÂNOAIE AUREL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 52/05-02-2021 convocarea Consiliului Local Murighiol in sedinta ordinara din data de 12.02.2021, orele 10,00 privind aprobarea procesului–verbal al şedinţei extraordinare din data de 14 decembrie 2020. - 2021-02-12 -
10 12-02-2021 SPÂNOAIE AUREL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 52/05-02-2021 convocarea Consiliului Local Murighiol in sedinta ordinara din data de 12.02.2021, orele 10,00 privind aprobarea procesului–verbal al şedinţei extraordinare din data de 12 noiembrie 2020. - 2021-02-12 -
9 12-02-2021 SPÂNOAIE AUREL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 52/05-02-2021 convocarea Consiliului Local Murighiol in sedinta ordinara din data de 12.02.2021, orele 10,00 privind aprobarea procesului–verbal al şedinţei extraordinare din data de 06 noiembrie 2020 - 2021-02-12 -
8 12-02-2021 SPÂNOAIE AUREL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 52/05-02-2021 convocarea Consiliului Local Murighiol in sedinta ordinara din data de 12.02.2021, orele 10,00 privind aprobarea procesului–verbal al şedinţei extraordinare din data de 22 octombrie 2020. - 2021-02-12 -
7 12-02-2021 SPÂNOAIE AUREL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 52/05-02-2021 convocarea Consiliului Local Murighiol in sedinta ordinara din data de 12.02.2021, orele 10,00 privind aprobarea procesului–verbal al şedinţei ordinare din data de 09 octombrie 2020 - 2021-02-12 -
6 12-02-2021 SPÂNOAIE AUREL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 52/05-02-2021 convocarea Consiliului Local Murighiol in sedinta ordinara din data de 12.02.2021, orele 10,00 privind alegerea preşedintelui de şedinţa pentru perioada februarie - aprilie 2021 - 2021-02-12 -
5 26-01-2021 EFIMOV MĂRIORA, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 27/22-01-2021 convocarea Consiliului Local Murighiol in sedinta extraordinara din data de 26.01.2021 privind aprobarea actualizarii documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici si descrierea sumara a obiectivului de investitii, ‘’EFICIENTIZARE ENERGETICA SI DOTARE SCOALA CLASELE I-IV, DUNAVATU DE JOS, COM MURIGHIOL, JUD TULCEA’’. da 2021-01-26
4 26-01-2021 EFIMOV MĂRIORA, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 27/22-01-2021 convocarea Consiliului Local Murighiol in sedinta extraordinara din data de 26.01.2021 aprobarea proiectului şi a cheltuielilor aferente, obiectivului de investitii “EFICIENTIZARE ENERGETICA SI DOTARE SCOALA CLASELE I-IV, DUNAVATU DE JOS, COM MURIGHIOL, JUD TULCEA”, actualizată in conformitate cu ultima forma a bugetului da 2021-01-26
3 14-01-2021 EFIMOV MĂRIORA, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 2/08-01-2021 aprobarea convocarii Consiliului Local al Comunei Murighiol in sedinta extraordinara din data de 14.01.221 privind acordul Consiliului Local Murighiol, pentru schimbarea temporară a destinaţiei existente a spaţiului – imobil Centru de informare turistică Murighiol din localitatea Murighiol, în centru de vaccinare împotriva COVID-19, ce aparţine domeniului public al comunei Murighiol, Carte Funciară nr.30306, în suprafaţa de 129,72 mp, situat în localitatea Murighiol, strada Portului, nr.84, comuna Murighiol, judeţul Tulcea da 2021-01-18
2 14-01-2021 EFIMOV MĂRIORA, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 2/08-01-2021 aprobarea convocarii Consiliului Local al Comunei Murighiol in sedinta extraordinara din data de 14.01.221 privind modificarea HCL nr.92 /09.10.2020 pentru aprobarea și indexarea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2021 la nivelu UAT-Comuna Murighiol da 2021-01-18
1 14-01-2021 EFIMOV MĂRIORA, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 2/08-01-2021 aprobarea convocarii Consiliului Local al Comunei Murighiol in sedinta extraordinara din data de 14.01.221 privind aprobarea implementarii Proiectului „Achizitii de materiale sanitare in unitatile de învățământ din Comuna Murighiol, Jud. Tulcea, în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2” si aprobarea Indicatorilor tehnico-economici, a devizului general si demararea procedurilor de includere în buget a cheltuielilor aferente proiectului da 2021-01-18
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină