• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul hotărârilor consiliul local Murighiol

Nr Data Preşedinte de şedinţă Tip şedinţă Şedinţă convocată prin Titlu/Conţinut pe scurt Caracter normativ Prezentat prefect Observaţii Fişier Anexe
85 30-09-2020 CUCERENCU MARIUS, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 223/23-09-2020 convocarea Consiliului Local Murighiol in sedinta extraordinara din data de 30.09.2020 aprob.rectif. Lista de investitii, trim lll an 2020. da 2020-09-30 -
84 30-09-2020 CUCERENCU MARIUS, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 223/23-09-2020 convocarea Consiliului Local Murighiol in sedinta extraordinara din data de 30.09.2020 aprobare rectificare BVC trim. III, an 2020 da 2020-09-30 -
83 31-08-2020 CUCERENCU MARIUS, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 158/24-08-2020 convocarea Consiliului Local Murighiol in sedinta ordinara din data de 31.08.2020 aprob. mod. Organigrama si Stat de functii a primariei com. Murighiol. da 2020-08-31 -
82 31-08-2020 CUCERENCU MARIUS, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 158/24-08-2020 convocarea Consiliului Local Murighiol in sedinta ordinara din data de 31.08.2020 aprob. incetare mandat Marin Gabriel - 2020-08-31 -
81 31-08-2020 CUCERENCU MARIUS, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 158/24-08-2020 convocarea Consiliului Local Murighiol in sedinta ordinara din data de 31.08.2020 aprob. acordare Titlul de Cetatean de onoare - Carp Leonid- Valentin - 2020-08-31 -
80 31-08-2020 CUCERENCU MARIUS, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 158/24-08-2020 convocarea Consiliului Local Murighiol in sedinta ordinara din data de 31.08.2020 aprob.indrept. eroare materiala din HCL nr.59 din 30.06.2020 - 2020-08-31 -
79 31-08-2020 CUCERENCU MARIUS, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 158/24-08-2020 convocarea Consiliului Local Murighiol in sedinta ordinara din data de 31.08.2020 aprob. Statut UAT Murighiol da 2020-08-31
78 31-08-2020 CUCERENCU MARIUS, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 158/24-08-2020 convocarea Consiliului Local Murighiol in sedinta ordinara din data de 31.08.2020 aprob. plan de analiza si acoperire riscuri la nivel de com. Murighiol da 2020-08-31
77 31-08-2020 CUCERENCU MARIUS, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 158/24-08-2020 convocarea Consiliului Local Murighiol in sedinta ordinara din data de 31.08.2020 aprob. bvc trim 3, an 2020 da 2020-08-31 -
76 31-08-2020 CUCERENCU MARIUS, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 158/24-08-2020 convocarea Consiliului Local Murighiol in sedinta ordinara din data de 31.08.2020 aprob. incetare mandat Vasiliev N. - 2020-08-31 -
75 31-08-2020 CUCERENCU MARIUS, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 158/24-08-2020 convocarea Consiliului Local Murighiol in sedinta ordinara din data de 31.08.2020 aprob pv 31.06.2020 da 2020-08-31 -
74 31-08-2020 CUCERENCU MARIUS, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 158/24-08-2020 convocarea Consiliului Local Murighiol in sedinta ordinara din data de 31.08.2020 aprob pv 22.06.2020 da 2020-08-31 -
73 31-08-2020 CUCERENCU MARIUS, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 158/24-08-2020 convocarea Consiliului Local Murighiol in sedinta ordinara din data de 31.08.2020 aporobare pv da 2020-08-31 -
72 31-08-2020 CUCERENCU MARIUS, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 158/24-08-2020 convocarea Consiliului Local Murighiol in sedinta ordinara din data de 31.08.2020 aprobare presedinte sedinta da 2020-08-31 -
71 31-07-2020 TROFIM DORU, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 141/27-07-2020 privind convocarea Consiliului local al comunei Murighiol în şedinţa extraordinară din data de 31 iulie 2020 privind aprobarea Raportului de activitate al asistenților personali, angajați în cadrul Primăriei comunei Murighiol pentru actiitatea desfăşurată pe semestrul I, al anului 2020 da 2020-07-31 -
70 31-07-2020 TROFIM DORU, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 141/27-07-2020 privind convocarea Consiliului local al comunei Murighiol în şedinţa extraordinară din data de 31 iulie 2020 privind aprobarea Listei de investiții a bugetului local al comunei Murighiol, pe trimestrul III, an 2020, a comunei Murighiol da 2020-07-31 -
69 31-07-2020 TROFIM DORU, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 141/27-07-2020 privind convocarea Consiliului local al comunei Murighiol în şedinţa extraordinară din data de 31 iulie 2020 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe trimestrul III, an 2020, a com.Murighiol da 2020-07-31 -
68 22-07-2020 TROFIM DORU, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 137/17-07-2020 privind convocarea Consiliului local al comunei Murighiol în şedinţa extraordinară din data de 22 iulie 2020 de modificare şi completare a HCL nr.42/07.05.2020 privind asigurarea cheltuielor necesare in vederea achizitionării unor echipamente IT (terminale de tip tableta) elevilor din cadrul Şcolii Gimnaziale Murighiol şi şcolilor arondate ce fac parte din reţeaua unităţilor de învăţământ din comuna Murighiol, în vederea desfășurării procesului educațional în mediul online conform O.M.E.C. nr.4135 din 21.04.2020. da 2020-07-22 -
67 22-07-2020 TROFIM DORU, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 137/17-07-2020 privind convocarea Consiliului local al comunei Murighiol în şedinţa extraordinară din data de 22 iulie 2020 privind aprobarea rectificarii Listei de investiții a bugetului local al comunei Murighiol, pe trimestrul III, an 2020, a comunei Murighiol da 2020-07-22 -
66 22-07-2020 TROFIM DORU, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 137/17-07-2020 privind convocarea Consiliului local al comunei Murighiol în şedinţa extraordinară din data de 22 iulie 2020 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe trimestrul III, an 2020, a com. Murighiol da 2020-07-22 -
65 30-06-2020 TROFIM DORU, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 122/23-06-2020 privind convocarea Consiliului local al comunei Murighiol în şedinţa ordinară din data de 30 iunie 2020 aprobarea procedurii de selectie a membrilor consiliului de administratie si a directorului a SC UTILITATI SI SERVICII PUBLICE MURIGHIOL SRL - 2020-07-08 -
64 30-06-2020 TROFIM DORU, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 122/23-06-2020 privind convocarea Consiliului local al comunei Murighiol în şedinţa ordinară din data de 30 iunie 2020 privind aprobarea modificării Anexei nr.1-localitatea Murighiol din H.C.L. Murighiol nr.61/ 27.06.2017 privind aprobarea Nomenclatorului stradal pentru localitățile comunei Murighiol da 2020-07-08 -
63 30-06-2020 TROFIM DORU, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 122/23-06-2020 privind convocarea Consiliului local al comunei Murighiol în şedinţa ordinară din data de 30 iunie 2020 privind aprobarea modificarii și completarii Inventarului public al comunei Murighiol da 2020-07-08 -
62 30-06-2020 TROFIM DORU, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 122/23-06-2020 privind convocarea Consiliului local al comunei Murighiol în şedinţa ordinară din data de 30 iunie 2020 privind aprobarea modificarii și completarii Inventarului privat de interes local al comunei Murighiol, prin rectificarea suprafetei de 3693 mp, pozitia 443 din inventar, si dezlipirea imobilului-teren in suprafaţa de 2200 mp, situat in tarla 22, parcela A 139, intravilan, localitatea Murighiol da 2020-07-08 -
61 30-06-2020 TROFIM DORU, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 122/23-06-2020 privind convocarea Consiliului local al comunei Murighiol în şedinţa ordinară din data de 30 iunie 2020 privind atribuirea în folosință gratuită, a unui teren în suprafață totală de 1000 mp, LOT nr.59 situat in T 71 A 362 , intravilan, nr. cadastral 30360, din domeniul privat al comunei Murighiol, doamnei G M, - 2020-07-08 -
60 30-06-2020 TROFIM DORU, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 122/23-06-2020 privind convocarea Consiliului local al comunei Murighiol în şedinţa ordinară din data de 30 iunie 2020 privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului în suprafață totală de 1000 mp, LOT nr.59, C.F. 30360, situat in intavilianul localitatii Murighiol, T 71 parcela 362, transmis in favoarea domnului F A , conform H.C.L. nr.53/29.03.2019, pentru construirea unei locuințe proprietate personală în condiţiile Legii nr.15/2003 - 2020-07-08 -
59 30-06-2020 TROFIM DORU, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 122/23-06-2020 privind convocarea Consiliului local al comunei Murighiol în şedinţa ordinară din data de 30 iunie 2020 privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului în suprafață totală de 1000 mp, LOT nr 39, C.F 30340, situat in intavilianul localitatii Murighiol, T 71 parcela 362, transmis in favoarea domnului I R, conform H.C.L. nr.72/27.06.2017, pentru construirea unei locuințe proprietate personală în condiţiile Legii nr.15/2003 - 2020-07-08 -
58 30-06-2020 TROFIM DORU, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 122/23-06-2020 privind convocarea Consiliului local al comunei Murighiol în şedinţa ordinară din data de 30 iunie 2020 privind aprobarea Regulamentul pentru acordarea Titlului de „Cetăţean de onoare al comunei Murighiol ”, si a altor titluri si distinctii unor personalităţi cu merite deosebite da 2020-07-08
57 30-06-2020 TROFIM DORU, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 122/23-06-2020 privind convocarea Consiliului local al comunei Murighiol în şedinţa ordinară din data de 30 iunie 2020 privind aprobarea documentaţiei cadastrale de apartamentare a imobilului identificat cu nr. Cadastral 33876-C1 înscris în C.F. 33876, sat Murighiol, cu suprafata construita la sol de 316 mp, si suprafata desfasurata de 1264 mp, bloc de locuinţe S P 2 M , situat in loc. Murighiol, str. Plopului, nr.3, şi a imobilului identificat cu nr. Cadastral 33877-C2 înscris în C.F. 33877, sat Murighiol, cu suprafata construita la sol de 314 mp, si suprafata desfasurata de 1256 mp, bloc de locuinte S P 2 M, situat in loc. Murighiol, str. Plopului, nr.3, comuna Murighiol, jud. Tulcea da 2020-07-08 -
56 30-06-2020 TROFIM DORU, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 122/23-06-2020 privind convocarea Consiliului local al comunei Murighiol în şedinţa ordinară din data de 30 iunie 2020 privind aprobarea procesului –verbal al sedintei extraordinare din data de 12 iunie 2020 da 2020-07-08 -
55 30-06-2020 TROFIM DORU, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 122/23-06-2020 privind convocarea Consiliului local al comunei Murighiol în şedinţa ordinară din data de 30 iunie 2020 Hot. privind aprobarea procesului –verbal al sedintei ordinare din data de 29 mai 2020 da 2020-07-08
54 12-06-2020 TROFIM DORU, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 115/05-06-2020 privind convocarea Consiliului local al comunei Murighiol în şedinţa extraordinară din data de 12.06.2020 privind acordul Consiliului Local pentru amplasare ponton de acostare barci (pe canal Dunavat, zona DJ ) din sat Dunavăţu de Jos, com. Murighiol, jud. Tulcea da 2020-06-12 -
53 12-06-2020 TROFIM DORU, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 115/05-06-2020 privind convocarea Consiliului local al comunei Murighiol în şedinţa extraordinară din data de 12.06.2020 privind aprobarea modificarii și completarii Inventarului privat de interes local al comunei Murighiol, prin inventarierea unui imobil- teren in suprafata de 2000 mp, situat in tarla 8, parcela N-242, intravilan , localitatea Murighiol da 2020-06-12 -
52 12-06-2020 TROFIM DORU, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 115/05-06-2020 privind convocarea Consiliului local al comunei Murighiol în şedinţa extraordinară din data de 12.06.2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă şi a locţiitorului pentru perioada iunie, iulie şi august 2020 da 2020-06-12 -
51 29-05-2020 LUNGU ION, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 111/22-05-2020 privind convocarea Consiliului local al comunei Murighiol în şedinţa ordinară din data de 29 mai 2020 privind aprobarea sustinerii cheltuielilor neeligibile din cadrul proiectului ‘’MODERNIZARE STRĂZI , LOCALITATEA MURIGHIOL, JUDETUL TULCEA da 2020-06-05 -
50 29-05-2020 LUNGU ION, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 111/22-05-2020 privind convocarea Consiliului local al comunei Murighiol în şedinţa ordinară din data de 29 mai 2020 privind aprobarea modificării organigramei, a statului de funcţii şi aprobarea numarului de posturi pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Murighiol da 2020-06-05 -
49 29-05-2020 LUNGU ION, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 111/22-05-2020 privind convocarea Consiliului local al comunei Murighiol în şedinţa ordinară din data de 29 mai 2020 privind aprobarea declanşării procedurii de selecţie a noilor membri ai consiliului de administraţie pentru societatea comercială UTILITĂŢI ŞI SERVICII PUBLICE MURIGHIOL SRL da 2020-06-05 -
48 29-05-2020 LUNGU ION, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 111/22-05-2020 privind convocarea Consiliului local al comunei Murighiol în şedinţa ordinară din data de 29 mai 2020 privind indreptare eroare materială strecurată in cuprinsul H.C.L. nr.29/31.03.2020 da 2020-06-05 -
47 29-05-2020 LUNGU ION, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 111/22-05-2020 privind convocarea Consiliului local al comunei Murighiol în şedinţa ordinară din data de 29 mai 2020 privind aprobarea modificarii şi completării Regulamentului de organizare şi functionare a Consiliului Local Murighiol da 2020-06-05 -
46 29-05-2020 LUNGU ION, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 111/22-05-2020 privind convocarea Consiliului local al comunei Murighiol în şedinţa ordinară din data de 29 mai 2020 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL‚ ’’MODIFICARE DOCUMENTAŢIE P.U.Z.-CONSTRUIRE PENSIUNE TURISTICĂ, aprobat prin H.C.L. nr.125/05.11.2009, generat de imobil situat in sat Murighiol, T22, A 141, Nr. cad. /CF 30011, comuna Murighiol, jud. Tulcea, iniţiator S.C. KARYNA COM SRL, prin reprezentant Frandeş Marius Gabriel da 2020-06-05
45 29-05-2020 LUNGU ION, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 111/22-05-2020 privind convocarea Consiliului local al comunei Murighiol în şedinţa ordinară din data de 29 mai 2020 privind aprobarea dezlipirii unui imobil teren în suprafață totală de 997 mp, CF. nr.33925, situat în intravilan, localitatea Dunavatu de Jos, tarla 27, neproductiv parcela 798/1, în două loturi, respectiv, Lot nr.1- teren în suprafaţa de 558 mp, și Lot nr.2-teren în suprafaţa de 439 mp, și actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al comunei Murighiol, judeţul Tulcea da 2020-06-05 -
44 29-05-2020 LUNGU ION, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 111/22-05-2020 privind convocarea Consiliului local al comunei Murighiol în şedinţa ordinară din data de 29 mai 2020 privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare din data de 07 mai 2020 da 2020-06-05 -
43 29-05-2020 LUNGU ION, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 111/22-05-2020 privind convocarea Consiliului local al comunei Murighiol în şedinţa ordinară din data de 29 mai 2020 privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare din data de 30 aprilie 2020 da 2020-06-05 -
42 07-05-2020 LUNGU ION, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 102/30-04-2020 privind convocarea Consiliului local al comunei Murighiol în şedinţa extraordinară din data de 07.05.2020 privind asigurarea cheltuitelor necesare în vederea achiziţionării unor echipamente IT (terminale de tip tabletă) elevilor din cadrul Şcolii Gimnaziale Murighiol şi şcolilor arondate ce fac parte din reţeaua unităţilor de învăţământ din comuna Murighiol, în vederea desfășurării procesului educațional în mediul online conform O.M.E.C. nr.4135 din 21.04.2020 da 2020-05-12 -
41 30-04-2020 LUNGU ION, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 93/23-04-2020 privind convocarea Consiliului Local al com. Murighiol in sedinta ordinara din data de 30.04.2020 privind aprobarea modificării art.2-Obiectul contractului de concesiune, din Contractul de concesiune nr. FN din 16.02.2005, cu modificările ulterioare, prin punerea la dispozitia societatii comerciale MEDICINA DELTA DUNĂRII SRL, a imobilui –Dispensar uman din localitatea Plopul , şi a imobilului –Dispensar uman din localitatea Sarinasuf, comuna Murighiol , in vederea desfăsurării activităţii de asistenţă medicală ambulatorie da 2020-05-08 -
40 30-04-2020 LUNGU ION, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 93/23-04-2020 privind convocarea Consiliului Local al com. Murighiol in sedinta ordinara din data de 30.04.2020 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă a unui imobil teren situat in intravilan, sat Murighiol, Tarla 50 Parcela Cc 355, lot 3, in suprafaţă de 3.033 mp, teren ce apartine domeniului privat de interes local al comunei Murighiol da 2020-05-08 -
39 30-04-2020 LUNGU ION, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 93/23-04-2020 privind convocarea Consiliului Local al com. Murighiol in sedinta ordinara din data de 30.04.2020 privind aprobarea Listei de investiții a bugetului local al comunei Murighiol, pe trimestrul II, an 2020, a comunei Murighiol da 2020-05-08
38 30-04-2020 LUNGU ION, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 93/23-04-2020 privind convocarea Consiliului Local al com. Murighiol in sedinta ordinara din data de 30.04.2020 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe trimestrul II, an 2020, a com. Murighiol, da 2020-05-08
37 30-04-2020 LUNGU ION, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 93/23-04-2020 privind convocarea Consiliului Local al com. Murighiol in sedinta ordinara din data de 30.04.2020 privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare din data de 31 martie 2020 da 2020-05-08
36 31-03-2020 LUNGU ION, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 80/24-03-2020 convocarea Consiliului Local Murighiol in sedinta ordinara din data de 31.03.2020 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici, implementării proiectului, precum şi actualizarea Bugetul Cererii de Finanţare pentru obiectivul de investiţii “REABILITARE, DOTARE ȘI EXTINDERE SCOALĂ PRIMARĂ SARINASUF, COMUNĂ MURIGHIOL, JUDEŢUL TULCEA” da 2020-04-09
35 31-03-2020 LUNGU ION, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 80/24-03-2020 convocarea Consiliului Local Murighiol in sedinta ordinara din data de 31.03.2020 privind anularea art.6 alin.(2) din Anexa nr.6 la HCL nr. 142/2019 da 2020-04-09 -
34 31-03-2020 LUNGU ION, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 80/24-03-2020 convocarea Consiliului Local Murighiol in sedinta ordinara din data de 31.03.2020 privind aprobarea Amenajamentului Pastoral pentru pajiștile de pe raza UAT-comuna Murighiol, și aprobarea procedurii distribuirii extraselor din Amenajamentul Pastoral da 2020-04-09
33 31-03-2020 LUNGU ION, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 80/24-03-2020 convocarea Consiliului Local Murighiol in sedinta ordinara din data de 31.03.2020 privind aprobarea modificarea si completarea Inventarului bunurilor ce aparțin domeniului privat al comunei Murighiol, jud. Tulcea prin inventarierea unor suprafete de 1204 mp, situat in loc. Murighiol, T 27, Cc 702, a suprafetei de 1068 mp, situat in loc. Murighiol, T 70 N 1785/1 si a suprafetei de 1000 mp, situat in T 10 Hs 339/1, loc. Murighiol da 2020-04-09
32 31-03-2020 LUNGU ION, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 80/24-03-2020 convocarea Consiliului Local Murighiol in sedinta ordinara din data de 31.03.2020 privind aprobarea trecerii a două bunuri imobile drumuri de exploatare , DE 2402 in suprafata de 5501 mp si drum acces situat in Tarla 233 N-2401 in suprafață de 3972 mp, cu CF 34654 , din domeniul privat de interes local al comunei Murighiol in domeniul public al comunei Murighiol si modificarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Murighiol. da 2020-04-09 -
31 31-03-2020 LUNGU ION, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 80/24-03-2020 convocarea Consiliului Local Murighiol in sedinta ordinara din data de 31.03.2020 privind aprobarea actualizării Organigramei și a Statului de funcții al Compartimentului de Asistență Socială și autoritate tutelară al comunei Murighiol da 2020-03-31 -
30 31-03-2020 LUNGU ION, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 80/24-03-2020 convocarea Consiliului Local Murighiol in sedinta ordinara din data de 31.03.2020 privind aprobarea ‚’’STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE FURNIZATE DE COMPARTIMENTUL DE ASISTENȚA SIOCIALĂ DIN COMUNA MURIGHIOL PENTRU PERIOADA 2020-2025’’ da 2020-04-09 -
29 31-03-2020 LUNGU ION, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 80/24-03-2020 convocarea Consiliului Local Murighiol in sedinta ordinara din data de 31.03.2020 privind aprobarea prețului și a tarifului pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare in comuna Murighiol, ce vor fi incasate de SERVICIUL PUBLIC APA-CANAL MURIGHIOL da 2020-04-09 -
28 31-03-2020 LUNGU ION, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 80/24-03-2020 convocarea Consiliului Local Murighiol in sedinta ordinara din data de 31.03.2020 privind aprobarea solicitării de acordare a Scrisorii de garantie bancară din partea FNGCIMM SA IFN Bucuresti in sumă de 300.000 lei și plata comisionului de garanție în sumă de 4950 lei , pentru finanțarea obiectivului de investitii ‘’REABILITARE , MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL SARINSAUF’’ da 2020-04-09 -
27 31-03-2020 LUNGU ION, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 80/24-03-2020 convocarea Consiliului Local Murighiol in sedinta ordinara din data de 31.03.2020 privind aprobarea Listei de investiții a bugetului local al comunei Murighiol, pe anul 2020 da 2020-04-09 -
26 31-03-2020 LUNGU ION, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 80/24-03-2020 convocarea Consiliului Local Murighiol in sedinta ordinara din data de 31.03.2020 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2020, estimări pentru perioada 2021-2023, utilizarea excedentului pe anul 2019, aprobarea bugetului de venituri al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial de venituri proprii pe anul 2020 și estimări pe anii 2021-2023 da 2020-04-09 -
25 31-03-2020 LUNGU ION, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 80/24-03-2020 convocarea Consiliului Local Murighiol in sedinta ordinara din data de 31.03.2020 privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare din data de 24.03.2020 da 2020-04-09 -
24 31-03-2020 LUNGU ION, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 80/24-03-2020 convocarea Consiliului Local Murighiol in sedinta ordinara din data de 31.03.2020 privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare din data de 04.03.2020 da 2020-04-09 -
23 31-03-2020 LUNGU ION, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 80/24-03-2020 convocarea Consiliului Local Murighiol in sedinta ordinara din data de 31.03.2020 privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare din data de 28.02.2020 da 2020-04-09 -
22 31-03-2020 LUNGU ION, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 80/24-03-2020 convocarea Consiliului Local Murighiol in sedinta ordinara din data de 31.03.2020 aprobare proces verbal al sedintei ordinare din data de 31.01.2020 da 2020-04-09 -
21 24-03-2020 LUNGU ION, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 78/19-03-2020 privind convocarea Consiliului Local in sedinta extraordinara a Consiliului Local a comunei Murighiol din data de 24.03.2020 privind aprobarea implementarii obiectivul de investitii “INFIINTARE RETEA DE ALIMENTARE SI DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA MURIGHIOL, JUDETUL TULCEA”, aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnici economici da 2020-03-27
20 04-03-2020 LUNGU ION, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 59/28-02-2020 privind convocarea Consiliului local al comunei Murighiol în şedinţa extraordinară din data de 04.03.2020 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici, implementarii proiectului, precum si actualizarea Bugetul Cererii de Finantare pentru obiectivul de investitii “REABILITARE SI DOTARE GRADINITA PLOPUL, COMUNA MURIGHIOL, JUDETUL TULCEA” da 2020-03-06
19 04-03-2020 LUNGU ION, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 59/28-02-2020 privind convocarea Consiliului local al comunei Murighiol în şedinţa extraordinară din data de 04.03.2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă şi a locţiitorului pe perioada martie, aprilie si mai 2020 da 2020-03-06 -
18 28-02-2020 IFTIM VASILE, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 57/21-02-2020 privind convocarea Consiliului local al comunei Murighiol în şedinţa extraordinară din data de 28.02.2020 privind aprobarea actualizării cuantumului chiriei cu rata inflaţiei pentru locuinţele A.N.L, situate în localitatea Murighiol, str. Plopului nr.3 şi 5, comuna Murighiol, judeţul Tulcea , pe anul 2020 da 2020-03-04 -
17 28-02-2020 IFTIM VASILE, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 57/21-02-2020 privind convocarea Consiliului local al comunei Murighiol în şedinţa extraordinară din data de 28.02.2020 privind aprobarea Planului anual de acţiuni privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul local al comunei Murighiol da 2020-03-04
16 31-01-2020 IFTIM VASILE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 16/23-01-2020 privind convocarea Consiliului local al comunei Murighiol în şedinţa ordinară din data de 31 ianuarie 2020 aprobarea ‘’REGULAMENTULUI DE IMPLEMENTARE ŞI ELIBERARE A FORMULARULUI UNIC, CARD –LEGISTIMAŢIE DE PARCARE GRATUITĂ PENTRU PESOANE CU HANDICAP’’ da 2020-02-07 -
15 31-01-2020 IFTIM VASILE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 16/23-01-2020 privind convocarea Consiliului local al comunei Murighiol în şedinţa ordinară din data de 31 ianuarie 2020 privind ‘’REORGANIZAREA SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ AL COMUNEI MURIGHIOL’’ JUD. TULCEA da 2020-02-07 -
14 31-01-2020 IFTIM VASILE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 16/23-01-2020 privind convocarea Consiliului local al comunei Murighiol în şedinţa ordinară din data de 31 ianuarie 2020 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă a unor bunuri imobile, situate in extravilan, zona Perişor , comuna Murighiol, tarla 233 parcela N 2401, a 14 loturi de teren in suprafaţă de 1000 mp, fiecare cu C.F./N.C. 34661, C.F./N.C. 34670, C.F./N.C.34659, C.F./N.C. 34669, C.F./N.C. 34662, C.F./N.C.34655, C.F./N.C. 34667, C.F./N.C. 34663, C.F./N.C. 34668, C.F./N.C. 34653, C.F./N.C 34658, C.F./N.C 34666, C.F./N.C 34660, şi C.F./N.C 34652 inventariate in domeniul privat de interes local al comunei Murighiol da 2020-02-07 -
13 31-01-2020 IFTIM VASILE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 16/23-01-2020 privind convocarea Consiliului local al comunei Murighiol în şedinţa ordinară din data de 31 ianuarie 2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,, CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICA- SAT PLOPUL, COMUNA MURIGHIOL”, generat de imobile situate in extravilan sat Plopul, T 98, A 743/1, N.C./ C.F. 30550; T 98, A 746/8, N.C./ C.F. 30551, si introducerea in intravilan a suprafetei de 6000 mp din suprafata totala de 72 500 mp, comuna Murighiol, judetul Tulcea, prin administrator Ivanov Cristian da 2020-02-07 -
12 31-01-2020 IFTIM VASILE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 16/23-01-2020 privind convocarea Consiliului local al comunei Murighiol în şedinţa ordinară din data de 31 ianuarie 2020 privind aprobarea modificării art.3 - durata contractului din Contractul de concesiune FN din data de 16.02.2005 da 2020-02-07 -
11 31-01-2020 IFTIM VASILE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 16/23-01-2020 privind convocarea Consiliului local al comunei Murighiol în şedinţa ordinară din data de 31 ianuarie 2020 privind aprobarea Planului de asistență medicală comunitară în comuna Murighiol, pentru anul 2020 da 2020-02-07 -
10 31-01-2020 IFTIM VASILE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 16/23-01-2020 privind convocarea Consiliului local al comunei Murighiol în şedinţa ordinară din data de 31 ianuarie 2020 privind aprobarea achiziționării în condițiile legii, a serviciilor și activităţilor juridice de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare, necesare comunei Murighiol, jud. Tulcea da 2020-02-07 -
9 31-01-2020 IFTIM VASILE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 16/23-01-2020 privind convocarea Consiliului local al comunei Murighiol în şedinţa ordinară din data de 31 ianuarie 2020 privind insusirea Acordului de cooperare pentru organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern la nivelul Filialei Judetene Tulcea a A.C.O.R. da 2020-02-07
8 31-01-2020 IFTIM VASILE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 16/23-01-2020 privind convocarea Consiliului local al comunei Murighiol în şedinţa ordinară din data de 31 ianuarie 2020 privind propunerea acordării calificativului la evaluarea performanţelor individuale pentru secretarul general al comunei, pe anul 2019 da 2020-02-07 -
7 31-01-2020 IFTIM VASILE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 16/23-01-2020 privind convocarea Consiliului local al comunei Murighiol în şedinţa ordinară din data de 31 ianuarie 2020 privind aprobarea Planului anual de acţiuni pentru serviciile sociale și măsurile propuse pentru realizarea programului social pe anul 2020, în comuna Murighiol da 2020-02-07 -
6 31-01-2020 IFTIM VASILE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 16/23-01-2020 privind convocarea Consiliului local al comunei Murighiol în şedinţa ordinară din data de 31 ianuarie 2020 privind aprobarea Raportului de activitate desfășurată în semestrul II, al anului 2019, pentru asistenții personali, angajaţi în cadrul Primăriei comunei Murighiol da 2020-02-07 -
5 31-01-2020 IFTIM VASILE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 16/23-01-2020 privind convocarea Consiliului local al comunei Murighiol în şedinţa ordinară din data de 31 ianuarie 2020 privind indreptare eroare materială strecurată în cuprinsul Hotărârii Consiliului Local Murighiol nr.154/ 31.12.2019 privind modificarea și completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al comunei Murighiol, judeţul Tulcea da 2020-02-07 -
4 31-01-2020 IFTIM VASILE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 16/23-01-2020 privind convocarea Consiliului local al comunei Murighiol în şedinţa ordinară din data de 31 ianuarie 2020 privind trecerea unui imobil, teren în suprafață de 3000 mp, situat în tarla 111, parcela A1056/1, extravilan sat Colina, comuna Murighiol, jud Tulcea, din domeniul privat de interes local al comunei Murighiol în domeniul public al comunei Murighiol, în vedrea amplasării SRMP-ului privind reţeaua de alimentare și distribuție gaze naturale în comuna Murighiol da 2020-02-07 -
3 31-01-2020 IFTIM VASILE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 16/23-01-2020 privind convocarea Consiliului local al comunei Murighiol în şedinţa ordinară din data de 31 ianuarie 2020 privind revocarea poziției nr. crt. 2 din Anexa 7-Taxe pentru activitatea de stare civilă, şi a pozițiilor 1, 2, 8 şi 14 din Anexa nr.8- Alte taxe locale din Hotărâre Consiliului Local Murighiol nr.142 din 29.10.2019 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020, UAT - comuna Murighiol da 2020-02-07 -
2 31-01-2020 IFTIM VASILE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 16/23-01-2020 privind convocarea Consiliului local al comunei Murighiol în şedinţa ordinară din data de 31 ianuarie 2020 privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare din data de 30 decembrie 2019 da 2020-02-07 -
1 31-01-2020 IFTIM VASILE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 16/23-01-2020 privind convocarea Consiliului local al comunei Murighiol în şedinţa ordinară din data de 31 ianuarie 2020 privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare din data de 30 decembrie 2019 da 2020-02-07
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină