• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul hotărârilor consiliul local Murighiol

Nr Data Preşedinte de şedinţă Tip şedinţă Şedinţă convocată prin Titlu/Conţinut pe scurt Caracter normativ Prezentat prefect Observaţii Fişier Anexe
66 18-08-2022 CUCERENCU MARIUS, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 260/12-08-2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Murighiol in sedinta extraordinara din data de 18.08.2022, ora 16,00 privind emiterea acordului Consiliului Local al com.Murighiol, pentru prticiparea com. Murighiol la Programul privind cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public, aprobarea investitiei,, Extindere, modernizare si eficientizarea sistemului de iluminat stradal din com. Murighiol, jud. Tulcea, si aprobarea devizului general. - - -
65 18-08-2022 CUCERENCU MARIUS, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 260/12-08-2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Murighiol in sedinta extraordinara din data de 18.08.2022, ora 16,00 privind aprobarea procedurii de acordare a esalonarii la plata obligatiilor restante datorate bugetului local al com. Murighiol - - -
64 20-07-2022 CUCERENCU MARIUS, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 252/15-07-2022 privind convocarea Consiliului local al comunei Murighiol în şedinţa extraordinară din data de 20 iulie 2022 privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinta si in repartizarea locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii, in UAT com . Murighiol. - - -
63 20-07-2022 CUCERENCU MARIUS, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 252/15-07-2022 privind convocarea Consiliului local al comunei Murighiol în şedinţa extraordinară din data de 20 iulie 2022 privind aprobarea caracteristicilor tehnico-economice si a Bugetului indicativ si implementarea proiectului,, FESTIVALUL SCRUMBIEI DUNARII,, - - -
62 29-06-2022 CUCERENCU MARIUS, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 220/22-06-2022 privind convocarea Consiliului Local Murighiol in sedinta ordinara din data de 29 iunie 2022, orele 12,00 privind aprobarea Regulamentului de buna gospodarire a comunei Murighiol, judetul Tulcea. - - -
61 29-06-2022 CUCERENCU MARIUS, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 220/22-06-2022 privind convocarea Consiliului Local Murighiol in sedinta ordinara din data de 29 iunie 2022, orele 12,00 privind aprobarea caracteristicilor tehnico-econimice, a bugetului indicativ si implementarea proiectului ,,ACHIZITIE AUTOSPECIALE PANTRU PROTECTIA MEDIULUI SI ECOLOGIZARE ZONE IZOLATE DIN ARIA ARBDD - UZLINA SI PERISOR, COM.MURIGHIOL,, - - -
60 29-06-2022 CUCERENCU MARIUS, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 220/22-06-2022 privind convocarea Consiliului Local Murighiol in sedinta ordinara din data de 29 iunie 2022, orele 12,00 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unui imobil teren intravilan situat in T52, A377 in suprafata de 50 mp avand numar cadastral 35135 din domeniul privat de interes al comunei Murighiollocal - - -
59 29-06-2022 CUCERENCU MARIUS, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 220/22-06-2022 privind convocarea Consiliului Local Murighiol in sedinta ordinara din data de 29 iunie 2022, orele 12,00 privind completarea art.2 din HCL nr.22/31.03.2022 privind revocarea unor acte administrative emise de Consiliul Local al com. Murighiol - - -
58 29-06-2022 CUCERENCU MARIUS, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 220/22-06-2022 privind convocarea Consiliului Local Murighiol in sedinta ordinara din data de 29 iunie 2022, orele 12,00 privind aprobarea solicitarii prelungirii scrisorii de garantie bancara din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural pentru finantarea obiectivelor derulate prin AFIR Sub-masura 7.2.- ITI, in valoare de 450.00 lei, si plata comisionului de garantare in suma de 2700 lei, din bugetul local, reprezentand 0.05% din valoarea avansului solicitat pentru prioada de 12 luni, pentru proiectul,,INFIINTARE SI DOTARE GRADINITA LOCALITATEA MURIGHIOL, COM. MURIGHIOL, JUD. TULCEAfinantat prin Sub-masura 7.2.-ITI, UAT Murighiol. - - -
57 29-06-2022 CUCERENCU MARIUS, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 220/22-06-2022 privind convocarea Consiliului Local Murighiol in sedinta ordinara din data de 29 iunie 2022, orele 12,00 privind atribuirea in proprietate a unui imobil teren in suprafata de 439 mp, situat in intravilan T27, N798/1, lot 2, C.F.36121, in localitatea Dunavatu de jos, comuna Murighiol, jud. Tulcea, teren ce apartine domeniului privat al com. Murighiol, domnului CARP LEONID- VALENTIN cetatean de onoare al com. Murighiol. - - -
56 29-06-2022 CUCERENCU MARIUS, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 220/22-06-2022 privind convocarea Consiliului Local Murighiol in sedinta ordinara din data de 29 iunie 2022, orele 12,00 privind aprobarea rectificarii Listei de investitii a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, al comunei Murighiol, pe trimestrul II, an 2022 - - -
55 29-06-2022 CUCERENCU MARIUS, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 220/22-06-2022 privind convocarea Consiliului Local Murighiol in sedinta ordinara din data de 29 iunie 2022, orele 12,00 privind aprobarea rectificarii Listei de investitii a bugetului local al comunei Murighiol, pe trimestrul II, an 2022.2, - - -
54 29-06-2022 CUCERENCU MARIUS, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 220/22-06-2022 privind convocarea Consiliului Local Murighiol in sedinta ordinara din data de 29 iunie 2022, orele 12,00 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli, al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, aflate in subordinea comunei Murighiol, pe trimestrul II, pe anul 2022. - - -
53 29-06-2022 CUCERENCU MARIUS, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 220/22-06-2022 privind convocarea Consiliului Local Murighiol in sedinta ordinara din data de 29 iunie 2022, orele 12,00 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli, al comunei Murighiol,pe trimestrul ll, an 2022. - - -
52 29-06-2022 CUCERENCU MARIUS, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 220/22-06-2022 privind convocarea Consiliului Local Murighiol in sedinta ordinara din data de 29 iunie 2022, orele 12,00 privind atribuirea in folosinta gratuita a unui imobil teren in suprafata de 1000 mp, situat in intravilan, T5,A145, in localitatea Murighiol, jud. Tulcea, teren ce apartine domeniului privat al com. Murighiol, numitului DRAGAN IOAN- DENYZ-DANIEL, pentru construirea unei locuinte proprietate personala in conditiile Legii nr. 15/2003. - - -
51 29-06-2022 CUCERENCU MARIUS, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 220/22-06-2022 privind convocarea Consiliului Local Murighiol in sedinta ordinara din data de 29 iunie 2022, orele 12,00 privind atribuirea in folosinta gratuita a unui imobil teren in suprafata de 825mp, situat in intravilan, T67, Cc1671, C.F.36488, in localittea Murighiol, com. Murighiol, jud. Tulcea, teren ce apartine domeniului privat al comunei Murighiol, numitei SIMINISCHI VIOLETA-DUMITRITA, pentru construirea unei locuinte proprietate personala in conditiile Legii nr.15/2003. - - -
50 29-06-2022 CUCERENCU MARIUS, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 220/22-06-2022 privind convocarea Consiliului Local Murighiol in sedinta ordinara din data de 29 iunie 2022, orele 12,00 privind atribuirea in folosinta gratuita a unui imobil teren in suprafata de 825mp, situat in intravilan, T67, Cc 1671, C.F.36484, in localitatea Murighiol, com. Murighiol, jud. Tulcea, teren ce apartine domeniului privat al com. Murighiol, numitului ILIE ROBERT- ANDREI, pentru construirea unei locuinte proprietate personala in conditiile Legii nr.15/2003. - - -
49 29-06-2022 CUCERENCU MARIUS, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 220/22-06-2022 privind convocarea Consiliului Local Murighiol in sedinta ordinara din data de 29 iunie 2022, orele 12,00 privind aprobarea revocarii pozitiei nr.8 din art.1 la HCL nr.99/06.08.2021 privind atribuirea in folosinta gratuita, a unor loturi de teren situate in intravilanul localitatilor Murighiol si Plopul, terenuri ce fac patrte din domeniul privat al com. Murighiol, tinerilor cu domiciliul in UAT - com. Murighiol, pentru construirea unei locuinte proprietate personala in conditiile Legii nr.15/2003. - - -
48 29-06-2022 CUCERENCU MARIUS, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 220/22-06-2022 privind convocarea Consiliului Local Murighiol in sedinta ordinara din data de 29 iunie 2022, orele 12,00 privind aprobarea revocarii pozitiei nr.1 din art.1 la HCL nr.99/06.08.2021 privind atribuirea in folosinta gratuita, a unor loturi de teren situate in intravilanul localitatilor Murighiol si Plopul, terenuri ce fac parte din domeniul privat al com. Murighiol, tinerilor cu domiciliul in UAT - com. Murighiol, pentru construirea unei locuinte proprietate personala in conditiile Legii nr.15/2003. - - -
47 29-06-2022 CUCERENCU MARIUS, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 220/22-06-2022 privind convocarea Consiliului Local Murighiol in sedinta ordinara din data de 29 iunie 2022, orele 12,00 privind revocarea HCL nr. 16 din data de 31.03.2022 si a HCL nr. 157 din 22.12.2021, privind aprobarea includerii in domeniul public al comunei Murighiol, a unui imobil avand destinatia de drum de acces si de exploatatie agricola (De555) in suprafata totala de 4662mp, situat in extravilan, parcela 555, com. Murighiol. - - -
46 29-06-2022 CUCERENCU MARIUS, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 220/22-06-2022 privind convocarea Consiliului Local Murighiol in sedinta ordinara din data de 29 iunie 2022, orele 12,00 privind aprobarea Regulamentului privind procedura de vanzare a bunurilor imobile din domeniul privat al com. Murighiol. - - -
45 29-06-2022 CUCERENCU MARIUS, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 220/22-06-2022 privind convocarea Consiliului Local Murighiol in sedinta ordinara din data de 29 iunie 2022, orele 12,00 privind insusirea Acordului de cooperare privind activitatea de gestionare a cainilor fara stapan prin intermediul Asociatiei,, I m a single dog,, conform Hotararii Filialei Judetene Tulcea a Asociatiei Comunelor din Romania nr. 6 din data de 03.05.2022. - - -
44 29-06-2022 CUCERENCU MARIUS, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 220/22-06-2022 privind convocarea Consiliului Local Murighiol in sedinta ordinara din data de 29 iunie 2022, orele 12,00 privind aprobarea bilantului contabil, al contului de profit si pierderi la 31.12.2021, cu anexe si bugetul de venituri si cheltuieli realizat in anul 2021, si estimari pentru anii 2022 si 2023, al SC Utilitati si Servicii Publice Murighiol SRL - - -
43 29-06-2022 CUCERENCU MARIUS, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 220/22-06-2022 privind convocarea Consiliului Local Murighiol in sedinta ordinara din data de 29 iunie 2022, orele 12,00 privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii si al numarului de personal al aparatului de specialitate al Primarului com.Murighiol. - - -
42 29-06-2022 CUCERENCU MARIUS, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 220/22-06-2022 privind convocarea Consiliului Local Murighiol in sedinta ordinara din data de 29 iunie 2022, orele 12,00 privind aprobare Planului anual de actiuni pentru lucrari de interes local, pentru repartizarea orelor de munca, persoanelor apte de munca din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2022, in com. Murighiol. - - -
41 29-06-2022 CUCERENCU MARIUS, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 220/22-06-2022 privind convocarea Consiliului Local Murighiol in sedinta ordinara din data de 29 iunie 2022, orele 12,00 privind aprobarea preluarii cu titlu gratuit a unei autospeciale marca Nissan Terrano si a unui autovehicul marca Mercedes Sprinter, utilaje ce vor fi utilizate in activitatile curente ce se desfasoara in cadrul UAT -com. Murighiol - - -
40 29-06-2022 CUCERENCU MARIUS, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 220/22-06-2022 privind convocarea Consiliului Local Murighiol in sedinta ordinara din data de 29 iunie 2022, orele 12,00 privind aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare din data de 20.05.2022 - - -
39 29-06-2022 CUCERENCU MARIUS, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 220/22-06-2022 privind convocarea Consiliului Local Murighiol in sedinta ordinara din data de 29 iunie 2022, orele 12,00 privind aprobarea procesului - verbal al sedintei extraordinare din datade 13.05.2022 - - -
38 29-06-2022 CUCERENCU MARIUS, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 220/22-06-2022 privind convocarea Consiliului Local Murighiol in sedinta ordinara din data de 29 iunie 2022, orele 12,00 privind aprobarea procesului - verbal al sedintei extraordinare din data de 13.04.2022 - - -
37 29-06-2022 CUCERENCU MARIUS, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 220/22-06-2022 privind convocarea Consiliului Local Murighiol in sedinta ordinara din data de 29 iunie 2022, orele 12,00 privind aprobarea procesului - verbal al sedintei ordinare din data de 31.03.2022 - - -
36 29-06-2022 CUCERENCU MARIUS, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 220/22-06-2022 privind convocarea Consiliului Local Murighiol in sedinta ordinara din data de 29 iunie 2022, orele 12,00 privind alegerea presedintelui de sedinta si a loctiitorului pe perioada iunie, iulie si august 2022 - - -
35 20-05-2022 DEACONESCU ADINA, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 190/09-05-2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Murighiol , in sedinta extraordinara din data de 13.05.2022, orele 9,00 privind aprobarea modificarii si completarii HCL nr.33 /13.05.2022, privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, cu referire la proiectul intitulat,,Achizitionare microbuz verde si statie de incarcare aferenta in vererea dezvoltarii mobilitatii durabile din cadrul UAT comuna Murighiol. da -
34 13-05-2022 DEACONESCU ADINA, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 190/09-05-2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Murighiol , in sedinta extraordinara din data de 13.05.2022, orele 9,00 privind aprobarea modificarii si completarii - Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabila a com. Murighiol, pentru parioada 2018-2023 aprobata prin HCL nr. 49/16.05.2018, nr.60/19.06.2018, nr.7/08.02.2019 si nr.39/03.03.2021. da - -
33 13-05-2022 DEACONESCU ADINA, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 190/09-05-2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Murighiol , in sedinta extraordinara din data de 13.05.2022, orele 9,00 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, cu referire la proiectul intitulat - Achizitionare microbuz verde si statie de incarcare aferenta in vederea dezvoltarii mobolitatii durabile din cadrul UAT COMUNA MURIGHIOL. da - -
32 13-05-2022 DEACONESCU ADINA, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 190/09-05-2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Murighiol , in sedinta extraordinara din data de 13.05.2022, orele 9,00 privind aprobarea trecerii din domeniul privat al com. Murighiol, a unui imobil cu numar cadastral 34080,( imobil cu propunerea - strada Parcului) situat in intravilan sat Sarinasuf, com. Murighiol, in domeniul public a UAT Murighiol. da - -
31 13-05-2022 DEACONESCU ADINA, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 190/09-05-2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Murighiol , in sedinta extraordinara din data de 13.05.2022, orele 9,00 privind aprobarea ajustarii pretului de prestari servicii, aserviciului de vidanjare si evacuarea apelor uzate provenite din fose/bazine etase vidanjabile,si a altor servicii prestate de SERVICIUL PUBLIC APA-CANAL MURIGHIOL. da - -
30 13-05-2022 DEACONESCU ADINA, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 190/09-05-2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Murighiol , in sedinta extraordinara din data de 13.05.2022, orele 9,00 privind solicitarea de prelungire a scrisorii de garantie bancara nr.627/11.10.2018 din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural pentru finantarea obiectivului de investitie - Modernizare strazi localitatea Murighiol, jud. Tulcea, derulat prin Afir Submasura 7.2-ITI, in valoare de 2245397 lei da - -
29 13-05-2022 DEACONESCU ADINA, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 190/09-05-2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Murighiol , in sedinta extraordinara din data de 13.05.2022, orele 9,00 privind solicitarea de prelungire a scrisorii de garantie bancara nr.628/11.10.2018 din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural pentru finantarea obiectivului de investitii - EXTINDERE SI MODERNIZARE SISTEM APA POTABILA SI EXTINDERE RETEA CANALIZARE IN COMUNA MURIGHIOL, JUDETUL TULCEA, derulat prin AFIR Submasura 7.2- ITI, in valoare de 3307535 lei da - -
28 13-04-2022 DEACONESCU ADINA, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 162/08-04-2022 privind convocarea Consiliului Local in sedinta extraordinara din data de 13.04.2022. privind aprobarea listei de investitii a bugetului local al com. Murighiol, pe anul 2022 si a listei de investitii a bugetului de venituri proprii, E-Scoala Gimnaziala Murighiol, si utilizarea excedentului din anul 2021, in anul 2022. da - -
27 13-04-2022 DEACONESCU ADINA, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 162/08-04-2022 privind convocarea Consiliului Local in sedinta extraordinara din data de 13.04.2022. privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli, al com. Murighiol, si al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, pe anul 2022, si astimeri pe anii 2023-2025. da - -
26 31-03-2022 NACU LUMINIŢA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 100/24-03-2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Murighiol in sedinta orinara din data de 31 martie 2022, orele 10,00 privind modificarea si completarea Cap.VII,art.14 si art.15 din Contractul de delegare a gestiunii Serviciului Public de Salubrizare al com. Murighiol, jud. Tulcea nr.7168/01.09.2017 incheiat intre Com. Murighiol prin primar,si Utilitati si Servicii Publice Murighiol SRL. da - -
25 31-03-2022 NACU LUMINIŢA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 100/24-03-2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Murighiol in sedinta orinara din data de 31 martie 2022, orele 10,00 privind trecerea din domeniul privat al com. Murighiol, in domeniul public, a unor imobile- terenuri, respectiv teren in suprafata de 22349 mp, trup al intravilanului situat in extravilan, T99, Cc767 in suprafata de 10398 mp, A768 cu suprafata de 11951 mp,teren extravilan in suprafata de 10000 mp, situat in T49, Nb328 si etrav. in supraf. de 50000 mp, situat in T49, Nb328, in vederea implementarii unor proiecte, prin Planul National de Rezilienta si Redresare. da - -
24 31-03-2022 NACU LUMINIŢA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 100/24-03-2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Murighiol in sedinta orinara din data de 31 martie 2022, orele 10,00 privind insusurea documentatiei tehnice cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara a dreptului de proprietate publica asupra unor imobile in favoarea comunei Murighiol. da - -
23 31-03-2022 NACU LUMINIŢA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 100/24-03-2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Murighiol in sedinta orinara din data de 31 martie 2022, orele 10,00 privind dezlipirea unor imobile din extravilan din inventarul domeniului privat de interes local al com. Murighiol, in vederea accesarii unor proiecte prin Planul National de Redresare si Rezilienta. da - -
22 31-03-2022 NACU LUMINIŢA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 100/24-03-2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Murighiol in sedinta orinara din data de 31 martie 2022, orele 10,00 privind revocarea unor acte administrative emise de Consiliul Local al comunei Murighiol. da - -
21 31-03-2022 NACU LUMINIŢA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 100/24-03-2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Murighiol in sedinta orinara din data de 31 martie 2022, orele 10,00 privind aprobarea actualizarii Devizului General si a Indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii - Achizitii de materiale sanitare in unitatile de invatamant din com. Murighiol. da - -
20 31-03-2022 NACU LUMINIŢA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 100/24-03-2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Murighiol in sedinta orinara din data de 31 martie 2022, orele 10,00 privind aprobarea incheierii contractului de inchiriere cu atribuire directa, intre Consiliul Local al comunei Murighiol, si SC. Utilitati si Servicii Publice Murighiol SRL, privind inchirierii unui mijloc transport pentru colectarea si transportul deseurilor menajere. da - -
19 31-03-2022 NACU LUMINIŢA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 100/24-03-2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Murighiol in sedinta orinara din data de 31 martie 2022, orele 10,00 privind aprobarea Cererii de Finantare si actualizarea Devizului General al obiectivului de investitii - INFIINTARE RETEA DE ALIMENTARE SI DISTRIBUTIE GAZE NATURALE COM. MURIGHIOL.LE da - -
18 31-03-2022 NACU LUMINIŢA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 100/24-03-2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Murighiol in sedinta orinara din data de 31 martie 2022, orele 10,00 privind modificarea si completarea Anexei nr.6 la HCL nr.155/22.12.2021 - privind aprobarea impozitelor si taxelor locale care constituie surse de venit ale bugetului local al comunei Murighiol, pentru anul 2022. - - -
17 31-03-2022 NACU LUMINIŢA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 100/24-03-2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Murighiol in sedinta orinara din data de 31 martie 2022, orele 10,00 privind actualizarea Anexei nr.3 - Stat de functii la HCL nr.22/2016, al Serviciului Public APA - CANAL MURIGHIOL SRL - - -
16 31-03-2022 NACU LUMINIŢA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 100/24-03-2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Murighiol in sedinta orinara din data de 31 martie 2022, orele 10,00 privind revocarea art.3 din hcl nr/16 din 31.03.2022, privind aprobarea includerii in domeniul public al com. Murighiol, a unui imobil avand destinatia de drum de acces , in suprafata de 4662mp. - - -
15 31-03-2022 NACU LUMINIŢA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 100/24-03-2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Murighiol in sedinta orinara din data de 31 martie 2022, orele 10,00 privind emiterea acordului Consiliul Local pentru lucrari pe domeniul public in zona drumului stradal, str.Lebedelor, nr.1, sat Dunavatu de jos, racordare la reteaua electrica - Pensiune Agroturistica P 1 solicitate de SC Rodamia - - -
14 31-03-2022 NACU LUMINIŢA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 100/24-03-2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Murighiol in sedinta orinara din data de 31 martie 2022, orele 10,00 privind aprobarea Planului anual de actiuni privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul local al comunei. - - -
13 31-03-2022 NACU LUMINIŢA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 100/24-03-2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Murighiol in sedinta orinara din data de 31 martie 2022, orele 10,00 privind aprobarea PUZ Construire Pensiune, sat Dunavatu de jos, beneficiar Turlica Gheorghe, pentru amplas. situat in extravilan T74, A565/5. - - -
12 31-03-2022 NACU LUMINIŢA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 100/24-03-2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Murighiol in sedinta orinara din data de 31 martie 2022, orele 10,00 privind aprobarea PUZ construire Agropensiune P 1 si imprejmuire, sat Uzlina, beneficiar Apostolenu Greta si Negoita Holdon Daniela. da - -
11 31-03-2022 NACU LUMINIŢA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 100/24-03-2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Murighiol in sedinta orinara din data de 31 martie 2022, orele 10,00 aprobare proces-verbal al sedintei extraordinare din data de 11.02.2022 - - -
10 31-03-2022 NACU LUMINIŢA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 100/24-03-2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Murighiol in sedinta orinara din data de 31 martie 2022, orele 10,00 aprobare proces-verbal al sedintei ordinare din data de 22.12.2022 - - -
9 11-02-2022 DEACONESCU ADINA, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 82/07-02-2022 privind convocarea Consiliului Local Murighiol in sedinţă extraordinară privind aprobarea actualizării Cererii de Finantare şi a Devizului General general al obiectivului de investitii ,,ÎNFIINȚARE REȚEA DE CANALIZARE ÎN SATELE PLOPUL, SARINASUF ȘI COLINA, COMUNA MURIGHIOL, JUDEȚUL TULCEA” da 2022-02-16 -
8 11-02-2022 DEACONESCU ADINA, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 82/07-02-2022 privind convocarea Consiliului Local Murighiol in sedinţă extraordinară privind aprobarea valorii actelor aditionale nr. 1/30.09.2021 si nr. 2/21.01.2022 la contractul de proiectare si executie lucrari, nr. 5114/24.05.2021, incheiat intre Comuna Murighiol şi SC COMPLEX DELTA SRL, pentru obiectivul de investitii “CREARE INFRASTRUCTURĂ DE AGREMENT ÎN ZONA TURISTICĂ MURIGHIOL” da 2022-02-16 -
7 11-02-2022 DEACONESCU ADINA, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 82/07-02-2022 privind convocarea Consiliului Local Murighiol in sedinţă extraordinară privind aprobarea actualizării chiriei anuale cu rata inflaţiei, cu veniturile medii nete pe membru de familie si cu valoarea de inlocuire pe metru patrat realizata in conditiile prevederilor Legii nr.152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, aprobate prin H.G. nr.962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice, cu modificarile si completarile ulterioare si a Normei metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii locuintei nr.114/1996 din 07.12.2000, si a H.G nr. 1043/01.11.2021, pentru locuinţele A.N.L, situate în localitatea Murighiol, str. Plopului nr. da 2022-02-16 -
6 11-02-2022 DEACONESCU ADINA, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 82/07-02-2022 privind convocarea Consiliului Local Murighiol in sedinţă extraordinară privind aprobarea actualizarea Cererii de Finanţare a Devizului General al obiectivului de investiţii “ASFALTARE STRĂZI LOCALITATEA MURIGHIOL” da 2022-02-16 -
5 11-02-2022 DEACONESCU ADINA, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 82/07-02-2022 privind convocarea Consiliului Local Murighiol in sedinţă extraordinară privind aprobarea actualizarii Cererii de Finanţare şi actualizarea Devizului General al obiectivului de investiţii “ÎNFIINŢARE SISTEM DE CANALIZARE ÎN SATELE DUNAVĂŢU DE SUS ŞI DUNAVĂŢU DE JOS, COMUNA MURIGHIOL, JUDEŢUL TULCEA” da 2022-02-16 -
4 11-02-2022 DEACONESCU ADINA, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 82/07-02-2022 privind convocarea Consiliului Local Murighiol in sedinţă extraordinară privind aprobarea actualizării Cererii de Finanţare şi actualizarea Devizului General al obiectivului de investitii’’DEZVOLTAREA CAPTĂRII DE APĂ DE LA SARINASUF, COMUNA MURIGHIOL, ÎN VEDEREA EXTINDERII ALIMENTARII CU APĂ POTABILĂ A LOCALITĂŢILOR MURIGHIOL, DUNAVĂŢU DE SUS ŞI DUNAVĂŢU DE JOS, JUDEȚUL TULCEA” - 2022-02-16 -
3 11-02-2022 DEACONESCU ADINA, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 82/07-02-2022 privind convocarea Consiliului Local Murighiol in sedinţă extraordinară privind aprobarea actualizarii Cererii de Finantare şi a Devizului General pentru obiectivul de investiţii “ASFALTARE STRĂZI IN SATELE DUNAVĂŢU DE SUS ŞI DUNAVĂŢU DE JOS, COMUNA MURIGHIOL, JUDEŢUL TULCEA da 2022-02-16 -
2 11-02-2022 DEACONESCU ADINA, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 82/07-02-2022 privind convocarea Consiliului Local Murighiol in sedinţă extraordinară privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ din comuna Murighiol pentru anul şcolar 2022-2023 da 2022-02-16 -
1 11-02-2022 DEACONESCU ADINA, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 82/07-02-2022 privind convocarea Consiliului Local Murighiol in sedinţă extraordinară privind alegerea preşedintelui de şedinţă şi a locţiitorului pe perioada februarie, martie si aprilie 2022 - 2022-02-16 -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină