Hotărârile consiliului local Murighiol

Publicare la Anul Titlu
2019-06-19 2019 Hotararea nr. 95- Lucrari pe dom. public, str. Agricultorilor,, Racordarea la reteaua electrica a locului de consum,permanent -temporar”
2019-06-19 2019 Hotararea nr. 94- Aprob. consumului de apa in sist. pausal pt. utilizatorii, institutii publice si agenti economici com. Murighiol
2019-06-19 2019 Hotararea nr. 92- Modificarea si completarea Inventarului domeniului privat de interes local al com. Murighiol
2019-06-19 2019 Hotararea nr. 91- Aprobare PUZ ,,Amenajare zona turistica si de agrement” situat in Dunavatu de Jos
2019-06-19 2019 Hotararea nr. 97 - 2019 - Actualizarea coeficientilor de ierarhizare si a salariilor de baza pt. pers. din cadrul aparatului de spec. al Primariei Murighiol
2019-06-19 2019 Hotararea nr. 96 - 2019- Aprobarea Organigramei si a Statului de functii si al numarului de personal al Primariei Murighiol
2019-04-16 2019 Hotararea nr. 78- Aprobare finantare obiectiv de investitii ,, Modernizarea serviciilor publice in comuna Murighiol”-submasura 19.2GAL
2019-04-16 2019 Hotararea nr. 77- Program anual de achizitii publice al Serviciului Apa- Canal Murighiol, 2019
2019-04-16 2019 Hotararea nr. 76- Licitatie teren 90124mp, T28 parcela Nb 205, extravialan, ce apartine dom. privat al com. Murighiol
2019-04-16 2019 Hotararea nr. 75- Modificarea si completarea Inventarului bunurilor care alcatuiesc dom. privat al com. Murighiol
2019-04-16 2019 Hotararea nr. 74- Modificarea si completarea Inventarului bunurilor care alcatuiesc dom. public al com. Murighiol
2019-04-16 2019 Hotararea nr. 73 -Modificare si completarea anexei 7 din HCL 139-2018 privind taxele si impozitele
2019-04-16 2019 Hotararea nr. 72- Aprobare implementare proiect ,, Reabilitare, modernizare si dotare Camin Cultural Sarinasuf”
2019-04-16 2019 Hotararea nr. 71- Aprobare obiectiv investitii ,, Construire adapost pescaresc in com. Murighiol”
2019-04-16 2019 Hotararea nr. 70- Aprobare deviz general, in vederea realizarii proiectului,,Reabilitare si dotare Gradinita Plopul, com. Murighiol”
2019-03-29 2019 Hotararea nr.59- licitatie deschisa teren T51 parcela A376-1 ce apartine dom. priv. de interes local al com. Murighiol
2019-03-29 2019 Hotararea nr.58- licitatie deschisa loturi teren T233 parcela N 2404 ce apartine dom. priv. de interes local al com. Murighiol
2019-03-29 2019 Hotararea nr. 64- Licitatie teren intravilan 5370mp, T67 parcela Hs 167-1,Murighiol,ce apartine domeniului privat al com. Murighiol
2019-03-29 2019 Hotararea nr. 63- Licitatie teren intravilan 368mp, T25 parcela Nb 670-1, Dunavatu de Jos,ce apartine domeniului privat al com. Murighiol
2019-03-29 2019 Hotararea nr. 62 -Modificarea si completarea Inventarului care alcatuiesc domeniul privat de interes local al com. Murighiol
2019-03-29 2019 Hotararea nr. 61- Completarea si modificarea Inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al com. Murighiol
2019-03-29 2019 Hotararea nr. 57- Licitatie publica loturi teren T51 parcela376, extravilan ce apartin dom. priv. de interes local al com. Murighiol
2019-03-29 2019 Hotararea nr. 50- Retragerea HCL nr. 86 - 31.07.2017, pentru construirea unei locuinte prop. priv.
2019-03-29 2019 Hotararea nr. 48- Retragerea dreptului de folosinta gratuita a terenului de 1000mp, T 71, parcela 362
2019-03-12 2019 Hotararea nr. 46- Implementarea proiectului Infiintare si dotare Gradinita loc. Murighiol
2019-03-12 2019 Hotararea nr. 45- aprobare deviz general -Extindere sistem de alimentare cu apa in com. Murighiol...
2019-03-12 2019 Hotararea nr. 44- Alegerea presedintelui de sedinta si a loctiitorului -martie -mai2019
2019-02-13 2019 HCL 11 - trecere terenuri din domeniul public al jud Tulcea in domeniul public al comunei Murighiol
2019-02-13 2019 HCL 10 - aprobare utilizare excedent bugetar 2018 pt dezvoltare 2019
2019-02-13 2019 HCL 9 - aprobare implementare obiectiv de investitii - Creare infrastructura de agement in zona turistica Murighiol
2019-02-13 2019 HCL 8 - aprobare Program anual de achizitii publice ale Consiliului Local Murighiol 2019
2019-02-13 2019 HCL 7 - aprobare actualizare Strategie integrate de dezvoltare durabila
2019-02-13 2019 HCL 6 - aprob deviz general - Asfaltare strazi in Dunavatu de Sus si Dunavatu de Jos
2019-02-13 2019 HCL 5 - aprob deviz general - Infiintare sistem canalizare Dunavatu de Sus si Dunavatu de Jos
2019-02-13 2019 HCL 4 - aprobare deviz general - Reabilit si moderniz strazi Sarinasuf si Plopu
2019-02-13 2019 HCL 3 - aprobare deviz general - Infiintare sistem de canalizare
2019-01-22 2019 HOTĂRÂREA Nr. 2 / 2019 - aprobare actualizare deviz general - modernizare şi eficientizare iluminat
2019-01-22 2019 HOTĂRÂREA Nr. 1 / 2019 - aprobare actualizare deviz general - Realizare podeţ de traversare

HCL NR.113 DIN 2019