Primar, IVANOV FILIP

primar, Comuna Murighiol, IVANOV FILIP

IVANOV FILIP
Primarul comunei Murighiol

Profesia de bază: mecanic
Nivelul studiilor: Liceu
(Liceul industrial nr.2-Tulcea)
Formaţiunea politică: PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL
Primar, la al patrulea mandat; 57 de ani
Şedinţe publice / Proiecte de Hotărâri
dispozitia nr. 10/2019 - convocare şedinţă publică extraordinară în data de 17-01-2019
publicat: 11-01-2019   utilizator: 179  
DISP0ZIŢIA Nr. 80 - 2019 privind convocarea Consiliului local al comunei Murighiol în sedinţa extraordinară pentru data de 8 februarie 2019
publicat: 04-02-2019   utilizator: 179  
PH - aprobare actualizare Strategie integrata de dezvoltare durabila 2018-2023
publicat: 01-02-2019   utilizator: 179  
PH - aprobare actualizare deviz general Asfaltare strazi Dunavatu de Sus si Dunavatu de Jos
publicat: 01-02-2019   utilizator: 179  
PH - trecerea unor terenuri din dom public al judetului Tulcea in domeniul public al comunei Murighiol
publicat: 01-02-2019   utilizator: 179  
PH - aprobare utilizare excedent bugetar 2018
publicat: 01-02-2019   utilizator: 179  
PH - aprobare Program anual de achizitii Consiliul Loc al comunei Murighiol
publicat: 01-02-2019   utilizator: 179  


>>> Programări şedinţe publice
>>> Proiecte de hotărâri
Hotărările Consiliului Local
HCL 5 - aprob deviz general - Infiintare sistem canalizare Dunavatu de Sus si Dunavatu de Jos
publicat: 13-02-2019   utilizator: 179  
HCL 4 - aprobare deviz general - Reabilit si moderniz strazi Sarinasuf si Plopu
publicat: 13-02-2019   utilizator: 179  
HCL 3 - aprobare deviz general - Infiintare sistem de canalizare
publicat: 13-02-2019   utilizator: 179  
HCL 11 - trecere terenuri din domeniul public al jud Tulcea in domeniul public al comunei Murighiol
publicat: 13-02-2019   utilizator: 179  
HCL 10 - aprobare utilizare excedent bugetar 2018 pt dezvoltare 2019
publicat: 13-02-2019   utilizator: 179  


>>> Hotărârile Consiliului Local
Anunţuri recente
Vânzări, închirieri, concesionări
Oferta vanzare teren extravilan - aprilie 2019
publicat: 12-04-2019   utilizator: 179