...vacant

,

 
Şedinţe publice


Nicio şedinţă programată pentru următoarea perioadă

>>> lista dispoziţii convocări şedinţe publice
Proiecte de hotărâri în dezbatere publică


Niciun proiect de hotărâre în dezbatere publică azi
 
>>> registrul proiectelor de hotărâri

Anunţuri publicate recent
Definitivarea proiectului de plan şi a Raportului de Mediu pentru Planul Urbanistic Zonal: CONSTRUIRE ADĂPOST PESCĂRESC ÎN COMUNA MURIGHIOL

UAT Comuna Murighiol, anunţă publicul interesat asupra definitivării proiectului de plan şi a Raportului de Mediu pentru Planul Urbanistic Zonal: "CONSTRUIRE ADĂPOST PESCĂRESC ÎN COMUNA MURIGHIOL" Amplasament: extravilanul com. Murighiol, zona Perișor, T233, N2404, NR.CAD.35620, judeţul Tulcea, pe o suprafaţă de teren de 2000 mp, conform certificatului de urbanism nr. 34/3161 din 05.04.2019 emis de Primăria Comunei Murighiol și pe o suprafata de 1621,28 mp aferentă căii de acces (1479,37 mp) și a debarcaderului (141,91 mp)


2020-11-26 00:00:00 ANUNT nr- 1- 26-11-2020-adapost pescaresc.pdf  (100,10 KB) : 26-11-2020   utilizator: 1  
2020-11-29 00:00:00 ANUNT nr- 2- 29-11-2020-adapost pescaresc.pdf  (100,16 KB) : 29-11-2020   utilizator: 1  
ANUNȚ privind organizarea unui examen de promovare în clasă în data de 19.11.2020

Având în vedere prevederile art. 618 alin.(22) si alin.(23), art. 477, art.480 precum și ale art.481 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și cumpletările ulterioare, vă comunicăm că în cadrul Primariei comunei Murighiol va avea loc în data de 19.11.2020, orele 10,00, examenul de promovare în clasă, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate.


2020-11-02 00:00:00 anunt promovare in clasa - conditii - bibliografie.pdf  (83,00 KB) : 02-11-2020   utilizator: 1  
2020-11-13 00:00:00 rezultat selectie dosare.pdf  (96,16 KB) : 13-11-2020   utilizator: 1  
2020-11-19 00:00:00 rezultat proba scrisa.pdf  (130,59 KB) : 19-11-2020   utilizator: 1  
2020-11-20 00:00:00 rezultat proba interviu.pdf  (58,98 KB) : 20-11-2020   utilizator: 1  
ANUNŢ LICITATIE- VÂNZARE TERENURI

Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 13.11.2020, ora 10:00. Data limită pentru depunerea ofertelor: 23.11.2020 ora 11:00.


2020-10-28 00:00:00 Comuna Murighiol vanzare privat.pdf  (86,44 KB) : 28-10-2020   utilizator: 1  
Proiectul de selecție privind consiliul de administrație SC Utilitati si servicii publice Murighiol SRL - componenta inițială a planului de selecție pentru selectarea a cinci membri în consiliul de administraţie
Anunţ ARBDD - decizia etapei de încadrare pentru PUZ Construire adăpost pescăresc în comuna Murighiol, judeţul Tulcea


2020-08-03 00:00:00 anunt decizie incadrare - construire adapost pescaresc.pdf  (192,24 KB) : 03-08-2020   utilizator: 1  
Anunţ angajare şofer buldoexcavator la SC UTILlTĂŢI ŞI SERVICII PUBLlCE MURIGHIOL SRL

SC UTILlTĂŢI ŞI SERVICII PUBLlCE MURIGHIOL SRL, serviciu aflat în subordinea CONSILlULUI LOCAL AL COMUNEI MURIGHIOL, cu sediul in localitate Murighiol, str.Soarelui, corn. Murighiol, judeţul Tulcea, tel.0340 505 365 intenţionează să angajeze şofer deservent buldoexcavator, pe perioadă nedeterminată, cu experienţă minimum 1 an. Scrisoarea de intenţie privind angajarea persoanelor interesate se poate depune la registratura primăriei comunei Murighiol din localitatea Murighiol, str. Lacului, nr.8, com. Murighiol.


Anunţ anulare licitaţie din data de 22-05-2020


2020-05-13 00:00:00 anunt anulare licitatie.pdf  (42,71 KB) : 13-05-2020   utilizator: 1  
Anunţ public privind decizia Etapei de încadrare - LUCRARE DE EXTINDERE REŢEA ELECTRICĂ - LOCALITATEA MURIGHIOL, 62 LOTURI


2020-05-07 00:00:00 anunt.pdf  (422,63 KB) : 07-05-2020   utilizator: 1  
Anunţ angajare post contractual - Serviciul public apă canal, Murighiol


2020-05-05 00:00:00 anunt angajare post contractual - conditii - bibliografie.pdf  (41,58 KB) : 05-05-2020   utilizator: 1  
2020-05-19 00:00:00 rezultate_selectie_dosare.pdf  (30,93 KB) : 19-05-2020   utilizator: 1  
Anunţ punere în funcţiune reţea nouă de alimentare cu apă potabilă


2020-05-05 00:00:00 anunt retea apa.pdf  (651,20 KB) : 05-05-2020   utilizator: 1  
Dispoziţia 199 din 2019 privind desemnare funcţionar pentru activităţi soluţionare petiţii


2020-04-01 00:00:00 Dispozitia- nr- 199 din 11-09-2014.pdf  (223,72 KB) : 01-04-2020   utilizator: 1  
Anunţ anulare licitaţie vânzare terenuri din data de 10-04-2020


2020-03-26 00:00:00 _anunt_anulare_licitatie.pdf  (24,74 KB) : 26-03-2020   utilizator: 1  
Limitare acces în sediul primăriei

În scopul prevenirii răspândirii infecţiilor respiratorii cauzate de COVID -19 şi de gripa sezonieră şi pentru o bună desfăşurare a activităţii Primăriei comunei Murighiol, şi a serviciilor de utilitate publică, preşedintele Comitetului local pentru situaţii de urgentă al comunei Murighiol, a hotărât limitarea accesului în sediul Primăriei pentru persoanelecare nu sunt angajate în instituţie, începând cu data de 12.03.2020, până la o dată ce va fi anunţată ulterior...


2020-03-12 00:00:00 Anunt_restrictionare_acces.pdf  (37,08 KB) : 12-03-2020   utilizator: 1