• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul proiectelor de hotărâri Murighiol

Nr Data Iniţiator Titlu Proiect normativ Data publicării Observaţii Fişier Anexe
14 29-01-2024 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea si utilizarea excedentului bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar al anului 2023,ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare al bugetului local - -   - -
13 15-01-2024 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea Raportului activitatii asistentilor personali, a persoanelor cu handicap grav din com.Murighiol, pe semestrul II,an 2023 - -   - -
12 19-01-2024 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea organizarii retelei unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de la nivelul comunei Murighiol,jud.Tulcea,pentru anul scolar 2024-2025. - -   - -
11 19-01-2024 IVANOV FILIP, Primar; privind modificarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Murighiol - -   - -
10 19-01-2024 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea predarii prin protocolul de predare-primire intre Comuna Murighiol si Serviciul Public Apa Canal Murighiol, a mijloacelor fixe rezultate in urma derularii proiectelor,,Extinderii si modernizarii sistemului de apa potabila in com.Murighiol", ,,Extinderii retelei de canalizare in com.Murighiol" si a Statiei de epurare retehnologizare prin proiectul,,Achizitionarea de echipamente si tehnologii menite sa previna si sa reduca impactul negativ asupra mediului pentru statia de epurare ape uzate din loc. Murighiol - -   - -
9 19-01-2024 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea atribuirii in gestiune delegata fara punere la dispozitie a infrastructurii pentru activitatea de tratare mecano-biologica a deseurilor reziduale,provenite de pe raza UAT Murighiol - -   - -
8 12-01-2024 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea atribuirii in gestiunea delegata fara punere la dispozitie a infrastructurii pentru activitatea de sortare a deseurilor, provenite de pe raza UAT Murighiol - -   - -
7 12-01-2024 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea atribuirii in gestiunea delegata fara penere la dispozitie a infrastructurii pentru activitatea de eliminare, prin depozitare, a deseurilor,provenite de pe raza UAT Murighiol - -   - -
6 23-01-2024 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati si a devizului general actualizat al obiectivului de investitii,,Dezvoltarea captarii de apa de la Sarinasuf,com.Murighiol in vederea extinderii alimentarii cu apa potabila a localitatilor Murighiol,Dunavatu de sus si Dunavatu de jos,jud.Tulcea - -   - -
5 23-01-2024 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati si a devizului general actualizat al obiectivului de investitii,,INFIINTARE SISTEM DE CANALIZARE IN SATELE DUNAVATU DE SUS SI DUNAVATU DE JOS,COM.MURIGHIOL,JUD.TULCEA - -   - -
4 23-01-2024 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare de indata din data de 10.01.2024 - -   - -
3 09-01-2024 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare din data de 27.12.2023 - -   - -
2 09-01-2024 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea proceului-verbal al sedintei extraordinare din data de 19.12.2023 - -   - -
1 09-01-2024 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea actualizarii hcl nr.125/12.12.2023 pentru proiectul,,Infiintare retea de canalizare in satele Plopul,Sarinasuf si Colina,com.Murighiol,jud.Tulcea in cadrul finntarii din fondurile europene aferente Ministerului Mediului,Apelor si Padurilor - -   - -
nu s-a găsit niciun proiect
 înregistrări pe pagină