• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul proiectelor de hotărâri Murighiol

Nr Data Iniţiator Titlu Proiect normativ Data publicării Observaţii Fişier Anexe
4 16-01-2023 IVANOV FILIP, Primar; privind organizarea Retelei Unitatilor de invatamant din com.Murighiol, pentru anul scolar 2023-2024. - -   - -
3 16-01-2023 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea studiului de fezabilitate,a indicatorilor tehnico-economici actualizati si a Devizului General actualizat pentru obiectivul de investitii,,Infiintare sistem de canalizare in satele, Dunavatu de sus,Dunavatu de jos,com,Murighiol,aprobat prin PN- Anghel Saligny. - -   - -
2 16-01-2023 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici actualizati si a devizului general actualizat ptrt obiectivului de investitii,,Dezvoltarea captarii de apa de la Sarinasuf, com.Murighiol,in vederea extinderii alimentarii cu apa potabila a loc.Murighiol,Dunavatu de sus,Dunavatu de jos, jud. Tulcea. - -   - -
1 16-01-2023 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea procesului-verbal al sedintei ordinare din data de 23.12.2023. - -   - -
nu s-a găsit niciun proiect
 înregistrări pe pagină