• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul proiectelor de hotărâri Murighiol

Nr Data Iniţiator Titlu Proiect normativ Data publicării Observaţii Fişier Anexe
22 12-12-2020 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobare Plan anual de acţiune pentru serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Murighiol, judetul Tulcea pentru anul 2021 da 2020-12-12  
21 21-12-2020 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea Planului anual de acţiuni pentru lucari de interes local , pentru repartizarea orelor de munca, persoanelor apte de munca din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2021, in comuna Murighiol da 2020-12-21  
20 21-12-2020 IVANOV FILIP, Primar; privind rectificare buget de venituri si cheltuieli pe trimestrul IV, an 2020 da 2020-12-21   -
19 10-12-2020 IVANOV FILIP, Primar; privind intreptare eroare materiala strecurata in cuprinsul HCL 96 din 09.10.2020 - -   - -
18 10-12-2020 IVANOV FILIP, Primar; privind retragere lot casa atribuita numitei PAVEL GABRIELA, conform HCL 56 DIN 29.03.2019 - -   - -
17 10-09-2020 IVANOV FILIP, Primar; privind retragere lot casa atribuita dnului DANILOV CIPRIAN, conform HCL 94 din 31.08.2018 - -   - -
16 10-12-2020 IVANOV FILIP, Primar; privind completarea membrii in Consiliul de administraTie a SC UTILITATI SI SERVICII PUBLICE MURIGHIOL SRL - -   - -
15 10-12-2020 IVANOV FILIP, Primar; privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului local al comunei Murighiol , județul Tulcea care vor face parte din Comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al com Murighiol , jud. Tulcea - -   - -
14 10-12-2020 IVANOV FILIP, Primar; privind prelungire contract de comodat nr. 5690 /27.10.2010, Incheiat cu SC UTILITATI SI SERVICII PUBLICE MURIGHIOL SRL - -   - -
13 10-12-2020 IVANOV FILIP, Primar; privind prelungire contract de comodat nr. 5088/23.09.2010 Incheiat cu SC UTILITATI SI SERVICII PUBLICE MURIGHIOL SRL - -   - -
12 10-12-2020 IVANOV FILIP, Primar; privind modificarea si completarea inventarului public al comunei Murighiol da 2020-12-10  
11 10-12-2020 IVANOV FILIP, Primar; privind retragere lot casa atribuita numitei BABENCU CRISTINA, conform HCL 92 din 31.08.2018 - -   - -
10 10-12-2020 IVANOV FILIP, Primar; Nr. 10718/21.12.2020 privind inrolarea Primăriei Murighiol în Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar , prin platforma ‘’Ghiseul.ro’’ da 2020-12-10  
9 10-12-2020 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobare retragere lot casa - -   - -
8 10-12-2020 IVANOV FILIP, Primar; privind rectificare BVC, trimesrul IV, an 2020 da 2020-12-10  
7 27-11-2020 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea organizarii retelei unitatilor de invatamant din comuna Murighiol pentru anul scolar 2021-2022 da 2020-11-27 transmis la Inspectoratul Scolar Judetean Tulcea in vederea obtinerii avizului conform art 24-29... -
6 06-10-2020 IVANOV FILIP, Primar; privind sustinerea cheltuielilor neeligibile ale proiectului EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE IN LOCALITATEA MURIGHIOL da 2020-10-06  
5 06-11-2020 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea rectificarii Listei de investitii pe trimestrul IV, an 2020 da 2020-11-06   -
4 06-11-2020 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli, pe trimestru IV, an 2020 da 2020-11-06   -
3 30-04-2020 IVANOV FILIP, Primar; privind alegerea viceprimarului comunei Murighiol da 2020-04-30   -
2 30-10-2020 IVANOV FILIP, Primar; privind alegerea comisiilor de specialitate in cadrul Consiliului Local Murighiol da 2020-10-30   -
1 30-10-2020 IVANOV FILIP, Primar; privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada noiembrie, decembrie 2020 si ianuarie 2021 da 2020-10-30   -
nu s-a găsit niciun proiect
 înregistrări pe pagină