• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul proiectelor de hotărâri Murighiol

Nr Data Iniţiator Titlu Proiect normativ Data publicării Observaţii Fişier Anexe
49 20-05-2024 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul,,Infiintare retea de canalizare in satele Plopul,Sarinasuf si Colina, comuna Murighiol,judetul Tulcea, aprobat prin PNRR - -   - -
48 17-05-2024 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea asigurarii cheltuielilor obiectivului de investitii,,Infiintare si dotare gradinita localitatea Murighiol, comuna Murighiol,judetul Tulcea - -   - -
47 20-05-2024 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea rectificarii pe trimestrul II, an 2024 a Bugetului de venituri si cheltuieli - -   - -
46 20-05-2024 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea rectificarii listei de investitii a Bugetului Local al com. Murighiol pe trimestrul II, an 2024 - -   - -
45 21-05-2024 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare din data de 13.05.2024 - -   - -
44 21-05-2024 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare de indata, din data de 26.04.2024 - -   - -
43 21-05-2024 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea procesului - verbal al sedintei ordinare din data de 15.04.2024 - -   - -
42 26-04-2024 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea contului de executie a bugetului local al com.Murighiol si al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si a situatiilor financiare trim.I an 2024 - -   - -
41 26-04-2024 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea rectificarii pe trim.II, an 2024 a bugetului de Venituri si Cheltuieli - -   - -
40 26-04-2024 IVANOV FILIP, Primar; privind apobarea rectificarii Listei de investitii a Bugetului Local al com.Murighiol, pe trim.II an 2024 - -   - -
39 25-04-2024 IVANOV FILIP, Primar; de modificare ahcl nr.6/31.01.2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati si a devizului general actualizat al obiectivului de investitii,,Dezvoltarea captarii de apa de la Sarinasuf, comuna Murighiol, in vederea extinderii alimentarii cu apa potabila a localitatilor Murighiol, Dunavatu de sus si Dun avatu de jos, judetul Tulcea" - -   - -
38 28-03-2024 IVANOV FILIP, Primar; privind sustinerea financiara a activitatii Asociatiei Club Sportiv,,VIITORUL MURIGHIOL",in anul 2024 - -   - -
37 02-04-2024 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea bilantului contabil,al contului de profit si pierderi la 31.12.2023 cu anexe si bugetul de venituri si cheltuieli realizat in anul 2023 si estimari pentru anii 2024 si 2025 al SC UTILITATI SI SERVICII PUBLICE MURIGHIOL SRL - -   - -
36 18-03-2024 IVANOV FILIP, Primar; de revocare hcl nr.27 privind aprobarea listei solicitantilor care au acces la locuinta ANL,listei de prioritate pentru acordarea locuintei ANL,a listei de repartizare locuintelor ANL - -   - -
35 10-01-2024 IVANOV FILIP, Primar; privind atestarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Murighiol - -   - -
34 14-03-2024 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea inchirierii prin atribuire directa sau licitatie,a unor trupuri de pasune(pajisti permanente),proprietate privata a comunei Murighiol - -   - -
33 03-04-2024 IVANOV FILIP, Primar; de modificare a hcl nr.33/13.05.2022 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici,cu referire la proiectul intitulat,,Achizitionare microbuz verde si statie de incarcare aferenta in vederea dezvoltatii mobilitatii durabile din cadrul UAT com.Murighiol - -   - -
32 08-04-2024 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare,de indata din data de 22.03.2024 - -   - -
31 08-04-2024 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea procesului-verbal al sedintei ordinare din data de 29.02.2024 - -   - -
30 20-03-2024 IVANOV FILIP, Primar; privind actualizarea Cererii de Finantare,a indicatorilor tehnico-economici si a Devizului General,aferent obiectivului de investitii,,Construire locuinte sociale si de necesitate CorpC1,CorpC2,CorpC3 si CorpC4 centrala termica in comuna Murighiol,judetul Tulcea" - -   - -
29 28-02-2024 IVANOV FILIP, Primar; privind modificarea si completarea hcl nr.60/30.06.2023 pentru implementarea proiectului,,Promovarea prin cultura a zonei turistice Murighiol" - -   - -
28 22-02-2024 IVANOV FILIP, Primar; privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al com.Murighiol pe perioada de 3 luni - -   - -
27 06-02-2024 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea Listei solicitantilor care au acces la locuinta(cf anexei nr.6 la Regulament),a listei de prioritate pentru acordarea locuintei ANL(cf anexei nr.9 la Regulament), a listei privind repartizarea locuintelor ANL(anexei nr.10 la Regulament),pentru locuintele destinate inchirierii tinerilor din loc.Murighiol - -   - -
26 06-02-2024 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea modificarii Regulamentului de organizare si functionare al Cntrului de Informare Turistica al comunei Murighiol si Proximitati,dezvoltare si Marketing Turistic, aprobat prin hcl nr.26/28.03.2017 - -   - -
25 09-02-2024 IVANOV FILIP, Primar; privind revocarea hcl nr.121/28.11.2023,privind actualizarea unei suprafete de teren,a unui drum,care apartine domeniului public al com.Murighiol,situat in extravilan com.Murighiol - -   - -
24 07-02-2024 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea inchirierii prin atribuire directa sau licitatie,a unor trupuri de pasune(pajisti permanente),proprietate privata a com.Murighiol - -   - -
23 06-02-2024 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea modificarii pretului si a tarifului pentru erviciile de alimentare cu apa si de canalizare pentru com.Murighiol,pentru Serviciul public apa-canal Murighiol, judetul Tulcea - -   - -
22 09-01-2024 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea modificarii si completarii contractului pentru prestarea serviciului de vidanjare de catre Serviciului public apa-canal Murighiol,aprobat prin hcl al com.Murighiol nr.54 din 16.05.2018 cu modificarile si completarile ulterioare - -   - -
21 14-02-2024 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea contului de executie a bugetului local al com.Murighiol si al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si a situatiilor financiare trimestrul IV an 2023 - -   - -
20 15-02-2024 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea Bugetului-Fonduri externe nerabursabile-sursa D pe anul 2024 cu estimarile pe anii 2025-2027 si utilizarea excedentului inregistrat la finele anului 2023, conform anexei nr.1 - -   - -
19 15-02-2024 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea Bugetului Creditelor Interne al com.Murighiol pe anul 2024 - -   - -
18 29-02-2024 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea Listei de investitii a Bugetului local al com.Murighiol, pe anul 2024 - -   - -
17 15-02-2024 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea Bugetului de venituri al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2024 si astimari pentru anii 2025-2027 utilizare exedent inregistrat la finele anului 2022,respectiv sursa E,F-Scoala Generala Murighiol si a Serviciului apa-canal Murighiol pe sectiunea de functionare conform anexei 1,2 - -   - -
16 15-02-2024 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli sursa A pe anul 2024,estimari pe anul 2025-2027 si utilizare excedent inregistrat la finele anului 2023 - -   - -
15 26-02-2024 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea procesului-verbal de la sedinta ordinara C.L. al com.Murighiol din data de 31.01.2024 - -   - -
14 29-01-2024 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea si utilizarea excedentului bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar al anului 2023,ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare al bugetului local - -   - -
13 15-01-2024 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea Raportului activitatii asistentilor personali, a persoanelor cu handicap grav din com.Murighiol, pe semestrul II,an 2023 - -   - -
12 19-01-2024 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea organizarii retelei unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de la nivelul comunei Murighiol,jud.Tulcea,pentru anul scolar 2024-2025. - -   - -
11 19-01-2024 IVANOV FILIP, Primar; privind modificarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Murighiol - -   - -
10 19-01-2024 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea predarii prin protocolul de predare-primire intre Comuna Murighiol si Serviciul Public Apa Canal Murighiol, a mijloacelor fixe rezultate in urma derularii proiectelor,,Extinderii si modernizarii sistemului de apa potabila in com.Murighiol", ,,Extinderii retelei de canalizare in com.Murighiol" si a Statiei de epurare retehnologizare prin proiectul,,Achizitionarea de echipamente si tehnologii menite sa previna si sa reduca impactul negativ asupra mediului pentru statia de epurare ape uzate din loc. Murighiol - -   - -
9 19-01-2024 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea atribuirii in gestiune delegata fara punere la dispozitie a infrastructurii pentru activitatea de tratare mecano-biologica a deseurilor reziduale,provenite de pe raza UAT Murighiol - -   - -
8 12-01-2024 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea atribuirii in gestiunea delegata fara punere la dispozitie a infrastructurii pentru activitatea de sortare a deseurilor, provenite de pe raza UAT Murighiol - -   - -
7 12-01-2024 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea atribuirii in gestiunea delegata fara penere la dispozitie a infrastructurii pentru activitatea de eliminare, prin depozitare, a deseurilor,provenite de pe raza UAT Murighiol - -   - -
6 23-01-2024 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati si a devizului general actualizat al obiectivului de investitii,,Dezvoltarea captarii de apa de la Sarinasuf,com.Murighiol in vederea extinderii alimentarii cu apa potabila a localitatilor Murighiol,Dunavatu de sus si Dunavatu de jos,jud.Tulcea - -   - -
5 23-01-2024 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati si a devizului general actualizat al obiectivului de investitii,,INFIINTARE SISTEM DE CANALIZARE IN SATELE DUNAVATU DE SUS SI DUNAVATU DE JOS,COM.MURIGHIOL,JUD.TULCEA - -   - -
4 23-01-2024 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare de indata din data de 10.01.2024 - -   - -
3 09-01-2024 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare din data de 27.12.2023 - -   - -
2 09-01-2024 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea proceului-verbal al sedintei extraordinare din data de 19.12.2023 - -   - -
1 09-01-2024 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea actualizarii hcl nr.125/12.12.2023 pentru proiectul,,Infiintare retea de canalizare in satele Plopul,Sarinasuf si Colina,com.Murighiol,jud.Tulcea in cadrul finntarii din fondurile europene aferente Ministerului Mediului,Apelor si Padurilor - -   - -
nu s-a găsit niciun proiect
 înregistrări pe pagină