Proiecte de hotărâri

Publicare la Anul Luna Titlu
2019-06-18 2019 iunie Proiect de Hotărâre -aprobare PUZ amenajare zonă turistică şi de agrement sat Dunăvăţu de Sus, beneficiar, Marcu Mihail
2019-02-01 2019 iulie PH - trecerea unor terenuri din dom public al judetului Tulcea in domeniul public al comunei Murighiol
2019-02-01 2019 iulie PH - aprobare utilizare excedent bugetar 2018
2019-02-01 2019 iulie PH - aprobare Program anual de achizitii Consiliul Loc al comunei Murighiol
2019-02-01 2019 iulie PH - aprobare implementare obiectiv de investitii - Creare infrastructura de agement in zona turistica Murighiol
2019-02-01 2019 iulie PH - aprobare deviz general -Reabilitare si modernizare strazi Sarinasuf si Plopu
2019-02-01 2019 iulie PH - aprobare deviz general - Infiintare sistem de canalizare
2019-02-01 2019 iulie PH - aprobare deviz general - Infiintare sistem canalizare Dunavatu de Sus si Dunavatu de Jos
2019-02-01 2019 iulie PH - aprobare actualizare Strategie integrata de dezvoltare durabila 2018-2023
2019-02-01 2019 iulie PH - aprobare actualizare deviz general Asfaltare strazi Dunavatu de Sus si Dunavatu de Jos
2019-01-17 2019 ianuarie Proiect de hotărâre - actualizare deviz general - modernizare şi eficientizare iluminat
2019-01-11 2019 ianuarie Proiect de Hotărâre - actualizare deviz general - realizare podeţ de traversare
>>> arhiva Proiecte