Proiecte de hotărâri

Publicare la Anul Luna Titlu
2019-07-09 2019 iulie PROIECT DE HOTARARE nr. 6506/09.07.2019 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă a unui imobil, teren, în suprafaţă de 894 mp, situat în T 17 parcela Cc -1, intravilan, localitatea Dunavăţu de de Sus, comuna Murighiol, teren ce aparţine domeniului privat de interes local a comunei Murighiol
2019-07-09 2019 iulie PROIECT DE HOTARARE nr. 6560/09.07.2019 privind aprobarea modificării și completării inventarului privat de interes local al comunei Murighiol
2019-07-09 2019 iulie Proiect de Hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui imobil, teren, în suprafaţă de 894mp
2019-06-18 2019 iunie Proiect de Hotărâre -aprobare PUZ amenajare zonă turistică şi de agrement sat Dunăvăţu de Sus, beneficiar, Marcu Mihail
2019-06-01 2019 iunie proiect hotarare 97- Actualizarea salariilor de baza pt. personalul platit din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
2019-06-01 2019 iunie Proiect hotarare 96- Aprobarea Organigramei si a nr. de personal al aparatului de specialitate al Primarului
2019-06-01 2019 iunie Proiect hotarare 95- Lucrari dom. public, str. Agricultorilor,,Racordarea la reteaua electrica a locului de consum permanent-temporar”
2019-06-01 2019 iunie Proiect hotarare 94- aprob. consum apa in sist. pausal pt. utilizatorii, institutii publice si agenti economici din com.Murighiol
2019-06-01 2019 iunie Proiect hotarare 92- modificare si completare Inventarul domeniului privat de interes local al com.Murighiol.
2019-04-01 2019 aprilie Proiect hotarare 78- Aprobare obiectiv investitii ,,Modernizarea serviciilor publice in com. Murighiol” submasura19.2GAL
2019-04-01 2019 aprilie Proiect hotarare 76- licitatie teren 90124mp, extravilan, T28 parcela Nb 205, ce apartine domeniului prival al com. Murighiol
2019-04-01 2019 aprilie Proiect hotarare 73- Modificarea si completarea anexei 7 din HCL 139-2018, privind taxele si impozitele locale
2019-04-01 2019 aprilie Proiect hotarare 72- aprobare implementare proiect ,,Reabilitare , modernizare si dotare Camin Cultural Sarinasuf”
2019-04-01 2019 aprilie Proiect hotarare 70- Actualizare deviz general in vederea realizarii proiectului ,, Reabilitare si dotare Gradinita Plopul, com. Murighiol”
2019-03-17 2019 martie Proiect hotarare 64-Licitatie teren intravilan 5370mp, T67 parcela HS 167-1, Murighiol, apartinand domeniului privat de interes local
2019-03-17 2019 martie Proiect hotarare 63- licitatie teren intravilan 368mp, Dunavatu de Jos, T25, parcela Nb 670-1, apartinand domeniului privat al com. Murighiol
2019-03-17 2019 martie Proiect hotarare 62- modificarea si completarea Inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al com. Murighiol
2019-03-17 2019 martie Proiect hotarare 61- modificarea si completarea Inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al com. Murighiol
2019-03-17 2019 martie Proiect hotarare 59- licitatie deschisa teren T51 parcela A 376-1 ce apartine dom. priv. de interes local al com. Murighiol
2019-03-17 2019 martie Proiect hotarare 58- licitatie deschisa loturi teren T233 parcela N 2404 ce apartine dom. priv. de interes local al com. Murighiol
2019-03-17 2019 martie Proiect hotarare 57- licitatie deschisa loturi teren T51 parcela 376 ce apartine dom. priv. de interes local al com. Murighiol
2019-03-08 2019 martie Proiect hotarare 46- Implementarea proiectului Infiintare si dotare Gradinita loc. Murighiol
2019-03-08 2019 martie Proiect hotarare 45- aprobare deviz general Extindere sistem de alimentare cu apa in com. Murighiol...
2019-03-08 2019 martie Proiect hotarare 44- Alegerea presedintelui de sedinta si a loctiitorului -martie -mai2019
2019-02-01 2019 februarie PH - trecerea unor terenuri din dom public al judetului Tulcea in domeniul public al comunei Murighiol
2019-02-01 2019 februarie PH - aprobare utilizare excedent bugetar 2018
2019-02-01 2019 februarie PH - aprobare Program anual de achizitii Consiliul Loc al comunei Murighiol
2019-02-01 2019 februarie PH - aprobare implementare obiectiv de investitii - Creare infrastructura de agement in zona turistica Murighiol
2019-02-01 2019 februarie PH - aprobare deviz general -Reabilitare si modernizare strazi Sarinasuf si Plopu
2019-02-01 2019 februarie PH - aprobare deviz general - Infiintare sistem de canalizare
2019-02-01 2019 februarie PH - aprobare deviz general - Infiintare sistem canalizare Dunavatu de Sus si Dunavatu de Jos
2019-02-01 2019 februarie PH - aprobare actualizare Strategie integrata de dezvoltare durabila 2018-2023
2019-02-01 2019 februarie PH - aprobare actualizare deviz general Asfaltare strazi Dunavatu de Sus si Dunavatu de Jos
2019-01-17 2019 ianuarie Proiect de hotărâre - actualizare deviz general - modernizare şi eficientizare iluminat
2019-01-11 2019 ianuarie Proiect de Hotărâre - actualizare deviz general - realizare podeţ de traversare
>>> arhiva Proiecte