Secretar, BURADA ELENA

secretar, Comuna Murighiol, BURADA ELENA

BURADA ELENA
Secretarul comunei Murighiol

Profesia de bază: consilier juridic
Nivelul studiilor: Master
(Universitatea Ecologica Bucuresti-Drept Social Roman si European)
Şedinţe publice / Proiecte de Hotărâri
dispozitia nr. 10/2019 - convocare şedinţă publică extraordinară în data de 17-01-2019
publicat: 11-01-2019   utilizator: 179  
DISP0ZIŢIA Nr. 80 - 2019 privind convocarea Consiliului local al comunei Murighiol în sedinţa extraordinară pentru data de 8 februarie 2019
publicat: 04-02-2019   utilizator: 179  
PH - aprobare Program anual de achizitii Consiliul Loc al comunei Murighiol
publicat: 01-02-2019   utilizator: 179  
PH - aprobare implementare obiectiv de investitii - Creare infrastructura de agement in zona turistica Murighiol
publicat: 01-02-2019   utilizator: 179  
PH - aprobare deviz general -Reabilitare si modernizare strazi Sarinasuf si Plopu
publicat: 01-02-2019   utilizator: 179  
PH - aprobare deviz general - Infiintare sistem de canalizare
publicat: 01-02-2019   utilizator: 179  
PH - aprobare deviz general - Infiintare sistem canalizare Dunavatu de Sus si Dunavatu de Jos
publicat: 01-02-2019   utilizator: 179  


>>> Programări şedinţe publice
>>> Proiecte de hotărâri
Hotărările Consiliului Local
HCL 10 - aprobare utilizare excedent bugetar 2018 pt dezvoltare 2019
publicat: 13-02-2019   utilizator: 179  
HCL 9 - aprobare implementare obiectiv de investitii - Creare infrastructura de agement in zona turistica Murighiol
publicat: 13-02-2019   utilizator: 179  
HCL 8 - aprobare Program anual de achizitii publice ale Consiliului Local Murighiol 2019
publicat: 13-02-2019   utilizator: 179  
HCL 7 - aprobare actualizare Strategie integrate de dezvoltare durabila
publicat: 13-02-2019   utilizator: 179  
HCL 6 - aprob deviz general - Asfaltare strazi in Dunavatu de Sus si Dunavatu de Jos
publicat: 13-02-2019   utilizator: 179  


>>> Hotărârile Consiliului Local
Anunţuri recente
Vânzări, închirieri, concesionări
Oferta vanzare teren extravilan - aprilie 2019
publicat: 12-04-2019   utilizator: 179