Serviciul colectare-curăţenie

S.C. UTILITĂŢI ŞI SERVICII PUBLICE MURIGHIOL SRL – asigură serviciul de salubrizare al comunei Murighiol

>>> Organigrama şi Statul de funcţii

adresa e.mail : utilitatimurighiol@yahoo.com, primaria_murighiol@yahoo.com

Telefon contact ; 0340505365

Persoane responsabile:

CONDRAT VIOREL, in calitate de director/administrator societate

SIDOR ADINA-GEORGIANA, contabilitate