Primar, IVANOV FILIP

IVANOV FILIP, Primar

IVANOV FILIP
primarul comunei Murighiol

Studii: mecanic; Liceu-bacalaureat; 
Formaţiunea politică: PNL
Primar la al 5-lea mandat (vârsta: 61 de ani)
   Cea mai bună strategie și cea mai ambițioasă viziune nu înseamnă mai nimic dacă nu ai capacitatea de a le pune în practică. Consider că atragerea de investitori este una din cele mai importante componente a unei strategii. Nu contează cât beton și bitum toarnă o administrație locală - fără un sector privat dinamic nu va avea dezvoltare locală. Ivanov Filip, primarul comunei Murighiol, judeţul Tulcea prezintă proiectele pe care vrea să le realizeze. >>> video descriere

Şedinţe publice


Nicio şedinţă programată pentru următoarea perioadă

>>> lista dispoziţii convocări şedinţe publice
Proiecte de hotărâri în dezbatere publică


Niciun proiect de hotărâre în dezbatere publică azi
 
>>> registrul proiectelor de hotărâri
 
Anunţuri sau comunicate publicate recent pe prima pagină
 
Toate anunţurile de actualitate sunt la: Anunţuri/comunicate
Comunicare prin publicitate - datorii persoane juridice la 26-09-2022
datorii_persoane_juridice_26-09-2022.pdf  (216,14 KB)  data: 26-09-2022   utilizator: 1  
Audienţe avocatul poporului la Tulcea în data de 28 septembrie 2022
audiente avocatul poporului.pdf  (157,47 KB)  data: 20-09-2022   utilizator: 1  
Proiect - Investeşte în viitorul tău!
PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN
Axaprioritară1–Iniţiativă“Locuri de muncă pentru tineri”
Prioritarea deinvestiţii 8.ii: Integrare durabilă pe piaţa muncii a tinerilor (ILMT) ,în special acelor care nu au unloc de muncă, educaţie sau formare, inclusiv a tinerilor cu risc de excluziune socială şi a tinerilor din comunităţile marginalizate, inclusiv prin punerea în aplicare a “garanţiei pentru tineret”
ObiectivulSpecific1.1–Creşterea ocupării tinerilor NEET şomeri cu vârsta între 16-29 ani, înregistraţi la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidenţa în regiunile eligibile
ObiectivulSpecific1.2–Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea şi certificarea competenţelor dobândite în sistem non-formal şii nformalal tinerilor NEET şomeri cu vârsta între 16–29 ani, înregistraţi la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidenţa în regiunile eligibile
Apeldeproiectenr.POCU/908/1/3
Denumire apel proiecte: VIITOR PENTRU TINERII NEETs
Titlul proiectului:„Investeste in viitorul tau!”
Contractnr.:POCU/908/1/3/150878
Beneficiar:SCGE–COST2001SRL
Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020


cursuri proiect.pdf  (754,58 KB)  data: 13-09-2022   utilizator: 1  
proiect - investeste in viitorul tau.pdf  (786,86 KB)  data: 13-09-2022   utilizator: 1  
Comunicare prin publicitate - datorii persoane juridice - la data 12-09-2022
lista_datorii.pdf  (86,39 KB)  data: 12-09-2022   utilizator: 1  
În atenţia persoanelor care au achitat amenzi pentru nedepunerea ceritficatului digitatal de intrare în România - procedură restituire
Cerere-restituire-amenda-PLF.docx  (11,78 KB)  data: 12-09-2022   utilizator: 1  
Anunt .pdf  (427,52 KB)  data: 12-09-2022   utilizator: 1  
Comunicare prin publicitate - datorii persoane fizice la data de 08-09-2022
datorii persoane fizice.pdf  (1,22 MB)  data: 08-09-2022   utilizator: 1  
Comunicare prin publicitate - datorii persoane juridice la data de 07-09-2022
lista datorii.pdf  (406,89 KB)  data: 07-09-2022   utilizator: 1  
Dispoziția 237/2022 - vauchere de vacanță și îndemnizație de htană - personal Serviciul Public Apă-Canal Murighiol
dispozitia_237_2022_anexa.pdf  (87,40 KB)  data: 09-08-2022   utilizator: 1  
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor - COMUNICAT DE PRESĂ

Comisia Europeană a aprobat o schemă de ajutor de stat pentru România, în valoare de 500 de milioane de euro, pusă la dispoziție prin intermediul Mecanismului de redresare și reziliență, pentru a sprijini dezvoltarea de noi suprafețe împădurite. Măsura face parte din strategia țării noastre de asigurare a protecției pădurilor și a biodiversității.


        ”La sfârșitul lunii mai C.E a aprobat prima din cele două scheme de ajutor de stat ale României, în valoare de 100 de milioane de euro, scopul acesteia fiind sprijinirea regenerării suprafețelor de fond forestier afectate de calamități naturale din România. Schema aprobată astăzi, care se va desfășura până la 30 iunie 2026, are o valoare mult mai mare, respectiv 500 de milioane de euro, și urmărește să sprijine deținătorii de terenuri agricole adecvate pentru împădurire în vederea creării de noi suprafețe de pădure. Acest lucru va avea un impact climatic pozitiv pe termen lung, efecte de care se vor bucura și generațiile viitoare”, a menționat ministrul Barna TÁNCZOS.


        În cadrul schemei se va oferi sprijin sub forma unor granturi directe deținătorilor publici și privați de terenuri agricole adecvate pentru împădurire, inclusiv municipalităților, precum și asociațiilor acestora. 

        Pentru a beneficia de ajutor, deținătorii de terenuri agricole trebuie să creeze trupuri de pădure de cel puțin 0,5 ha, sau perdele forestiere de protecție (adică rânduri de arbori și arbuști pentru a proteja terenurile agricole împotriva eroziunii eoliene și a secetei) cu o suprafață de cel puțin 0,1 ha. În plus, beneficiarii trebuie să se asigure că terenul pe care sunt plantate trupurile de pădure sau cordoanele forestiere este adecvat pentru împădurire. De asemenea, împădurirea trebuie realizată în conformitate cu un plan de proiect aprobat de Garda Forestieră, în care sunt detaliate speciile de arbori și arbuști care urmează să fie plantați, precum și densitatea plantațiilor. Sprijinul public nerambursabil acordat în baza schemei acoperă integral costurile standard prevăzute. 

OUG NR- 35 din 06-04-2022.pdf  (846,96 KB)  data: 08-08-2022   utilizator: 1  
 
Toate anunţurile de actualitate sunt la: Anunţuri/comunicate