Anunţurile expirate se regăsesc la: Arhiva anunţuri/comunicate
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru Împădurire teren agricol
anunt decizia etapei de incadrare.pdf  (72,76 KB)  data: 13-03-2023   utilizator: 1  
Anunţ - depunere solicitare emitere acord de mediu pentru - Împădurire teren agricol, suprafaţa de 29,6 ha deţinut de U.A.T Murighiol care face obiectul compensării scoaterii definitive din fondul forestier naţional a unei suprafeţe de 3,4 ha în raza direcţiei silvice Tulcea, ocolul silvic Rusca
anunt- solicitare acord de mediu.pdf  (54,64 KB)  data: 15-02-2023   utilizator: 1  
Proiect - Investeşte în viitorul tău!
PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN
Axaprioritară1–Iniţiativă“Locuri de muncă pentru tineri”
Prioritarea deinvestiţii 8.ii: Integrare durabilă pe piaţa muncii a tinerilor (ILMT) ,în special acelor care nu au unloc de muncă, educaţie sau formare, inclusiv a tinerilor cu risc de excluziune socială şi a tinerilor din comunităţile marginalizate, inclusiv prin punerea în aplicare a “garanţiei pentru tineret”
ObiectivulSpecific1.1–Creşterea ocupării tinerilor NEET şomeri cu vârsta între 16-29 ani, înregistraţi la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidenţa în regiunile eligibile
ObiectivulSpecific1.2–Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea şi certificarea competenţelor dobândite în sistem non-formal şii nformalal tinerilor NEET şomeri cu vârsta între 16–29 ani, înregistraţi la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidenţa în regiunile eligibile
Apeldeproiectenr.POCU/908/1/3
Denumire apel proiecte: VIITOR PENTRU TINERII NEETs
Titlul proiectului:„Investeste in viitorul tau!”
Contractnr.:POCU/908/1/3/150878
Beneficiar:SCGE–COST2001SRL
Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020


cursuri proiect.pdf  (754,58 KB)  data: 13-09-2022   utilizator: 1  
proiect - investeste in viitorul tau.pdf  (786,86 KB)  data: 13-09-2022   utilizator: 1  
Anunţurile expirate se regăsesc la: Arhiva anunţuri/comunicate